KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Ekonomika    Výsledky průzkumu Skanska Office Index 2008

Výsledky průzkumu Skanska Office Index 2008

Publikováno: 21.4.2009
Rubrika: Ekonomika

Podle druhého vydání výročního průzkumu trhu Skanska Office Index počítá většina dotázaných společností se stejnou plochou  kancelářských prostor. Průzkum dále odhaluje rozdíly ve vyspělosti přístupu k otázkám ochrany životního prostředí. V České republice se například 59 % respondentů domnívá, že ekologická deklarace by byla zajímavá jako záruka kvality pro jejich budoucí kancelářské  prostory.

„Naší snahou je být předním zeleným developerem a stavitelem na našich domovských trzích, a proto se aktivně podílíme na projektech úspory energie. Naše kancelářská budova Nordica Ostrava jako první v České republice získala certifikát GreenBuilding za energetickou úsporu. Na základě výpočtů ČVUT spotřebovává o 30 % méně energie, než vyžadují české normy. Nordica a všechny naše budoucí projekty v České republice budou šetřit energii – naším plánem je, aby do roku 2010 všechny naše kancelářské projekty šetřily až 40 % energie proti českým normám,“ prohlásil ředitel Skanska Property Czech Republic Rikard Henriksson, a dodává: „Kanceláře s certifikací programu GreenBuilding navíc nejsou dražší než standardní kancelářské prostory a pro nájemce to opravdu neznamená žádné náklady navíc, jen úsporu na účtech za energii. Jediná otázka, kterou by tedy nájemce měl mít, zvlášť nyní v době globální finanční krize, je – proč nemít kancelář v budově s certifikací GreenBuilding? Vzdělávání našich nájemců o možnostech úspory energie je pro nás klíčovou prioritou, na kterou se v blízké budoucnosti zaměříme.“

BUDOUCÍ KANCELÁŘSKÝ PROSTOR
Celkově více společností předpovídá, že za rok budou potřebovat tejný kancelářský prostor. Ve větší kancelářský prostor věří méně společností, to zejména v Polsku, kde s většími kancelářskými prostorami počítá 33 % firem proti loňským 51 %. V České republice je tento ukazatel 20 % oproti 31 % v loňském roce. V Maďarsku byl tento ukazatel dle letošního průzkumu pouze o 3 % nižší, spadl z 27 % na 24 %. 68 % firem v ČR počítá za rok se stejným počtem zaměstnanců.

ROZVRŽENÍ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Současné rozvržení kancelářského prostoru ve firmách představuje pestrou směs jednotlivých místností a otevřeného kancelářského prostoru (open office space). V ČR jsou jednotlivé místnosti častější (42 %) než v Maďarsku (17 %). Maďarsko má největší podíl otevřeného kancelářského prostoru (37 %) proti Polsku (16 %) i České republice (15 %).

DŮLEŽITÉ FAKTORY PRO PRONÁJEM NOVÝCH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

Pro respondenty v České republice jsou výdaje za energie druhým nejdůležitějším rozhodovacím faktorem pro výběr kanceláří hned za hlediskem, zda prostory přispívají ke spokojenosti a dobrému pracovnímu prostředí zaměstnanců. V Maďarsku je tento faktor třetí a v Polsku až šestý nejdůležitější. Rozdílná váha přikládaná výdajům za energie při výběru nových kancelářských prostor ukazuje na rozdíly v přístupu k otázkám ochrany životního prostředí a posuzování kvality kancelářských prostor v jednotlivých zemích.

EKOLOGICKÁ ZODPOVĚDNOST
79 % dotazovaných v České republice se domnívá, že ekologicky zodpovědná budova by měla mít sníženou spotřebu energie. Pro více než polovinu je také důležité využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologicky šetrných materiálů a dostupnost linek veřejné hromadné dopravy. 53 % firem v ČR uvádí mezi realizovanými opatřeními v oblasti snižování ekologického dopadu třídění odpadu, 14 % energeticky
úsporné formy vytápění a 10 % sníženou spotřebu energie. Z průzkumu jasně vyplývá, že společnosti začínají klást velký důraz na realizaci ekologických opatření.

EKOLOGICKÁ DEKLARACE
Více než polovina respondentů v České republice (59 %) se domnívá, že ekologická deklarace (jako certifikace GreenBuilding) by byla zajímavá jako záruka kvality pro jejich budoucí kancelářské prostory. Třetina českých a polských firem by si připlatila za prostory v kancelářské budově s certifikací programu GreenBuilding, v Maďarsku jen 23 % firem.

FAKTA O DEKLARACI GREENBUILDING

  • GreenBuilding je dobrovolný program Evropské komise, který byl spuštěn počátkem roku 2005 s cílem zlepšit využití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách.
  • Certifikovaná budova musí splňovat podmínku alespoň 25 % úspory energie oproti energetickým normám dané země.

Letos získala certifi kaci programu GreenBuilding administrativní budova Nordica Ostrava. Je to prvenství nejen pro společnost Skanska Property, ale i pro celou Českou republiku.

FAKTA O PRŮZKUMU SKANSKA OFFICE INDEX 2008

  • Průzkum byl proveden mezi 600 respondenty v Polsku, Maďarsku a ČR, přičemž v každé zemi bylo dotazováno 200 respondentů.
  • Dotazované společnosti jsou aktivní hlavně v následujících odvětvích: výroba, doprava a komunikace, stavebnictví, obchod, informační technologie a telekomunikace, bankovnictví a pojišťovnictví.
  • Společnosti mají minimálně 50 kancelářských pracovníků a alespoň 500 metrů čtverečních kancelářské plochy. Výjimkou byly některé společnosti v Maďarsku s 20 nebo více zaměstnanci, které se průzkumu rovněž zúčastnily.
  • Geografické specifikace:
    Největší města v Polsku, Maďarsku a Česku, tj. například v České republice šlo zejména o Prahu, Ostravu, Brno a Plzeň.

VÝSLEDKY SKANSKA OFFICE INDEX 2008 V KOSTCE
Podle výsledků průzkumu počítá v příštím roce většina dotázaných společností se stejnou plochou kancelářských prostor. Průzkum dále odhaluje rozdíly ve vyspělosti přístupu k otázkám ochrany životního prostředí respondentů v jednotlivých zemích. V České republice se například 59 % respondentů domnívá, že ekologická deklarace (jakou je např. program GreenBuilding) by byla zajímavá jako záruka kvality pro jejich budoucí kancelářské prostory.

Pro respondenty v České republice jsou výdaje za energie druhým nejdůležitějším rozhodovacím faktorem pro výběr kanceláří hned za hlediskem, zda prostory přispívají ke spokojenosti a dobrému pracovnímu prostředí zaměstnanců. 79 % dotazovaných v ČR se domnívá, že ekologicky zodpovědná budova by měla mít sníženou spotřebu energie. Pro více než polovinu je také důležité využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologicky šetrných materiálů a dostupnost linek veřejné hromadné dopravy.

Results from the research Skanska Offi ce Index 2008
The Skanska company has published the results of the second edition of the annual market survey Skanska Offi ce Index 2008. The survey purpose is to collect information on industry needs and opinions on present and future offi ce premises. The survey was performed among 600 respondents in Poland, Hungary and the Czech Republic whilst 200 respondents were questioned in each country. According to the survey results, majority of the addressed companies counts on the same area of the offi ce space. Further the survey reveals diff erences in the approach advancement to environmental protection issues of respondents in individual countries.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (27x)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (27x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...
Trendy v managementu údržby (27x)
V současné době se čím dál častěji setkáváme s pojmem management údržby. Nové koncepce a technologie měnící celkový pohl...

NEJlépe hodnocené související články

KOVOSVIT MAS, a.s. v minulém roce navýšil tržby téměř o 21 procent na 2, 2 miliardy korun (4 b.)
„Rok 2014 byl jeden z nejúspěšnějších roků naší společnosti od roku 2011. Když jsem do společnosti nastupoval, byla na p...
UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (3.4 b.)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (3 b.)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

NEJdiskutovanější související články

O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (2x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice