KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    „Výhodou výpočtu CBFEM je využití plastického rozdělení vnitřních sil ve styčnících a experimentálně zjištěných únosností šroubů a svarů,“

„Výhodou výpočtu CBFEM je využití plastického rozdělení vnitřních sil ve styčnících a experimentálně zjištěných únosností šroubů a svarů,“

Publikováno: 13.10.2014
Rubrika: Projektování

vysvětluje prof. Ing. František Wald, CSc., vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty ČVUT v Praze.

V čem je metoda analýzy a výpočtu CBFEM nová? Můžete ji blíže specifikovat?
Metoda spojuje analytický popis metodou komponent (MK) s diskrétním popisem metodou konečných prvků (MKP). Při výpočtu se kombinuje analýza rozdělení sil ve styčnících a chování plechů pomocí MKP s popisem chování šroubů, svarů a tlačených plechů pomocí MK.

Jaké jsou výhody této metody?
Výhodou je využití plastického rozdělení vnitřních sil ve styčnících a experimentálně zjištěných únosností šroubů a svarů v EN1993-1-8:2006, které umožňuje MK a obecné zadání geometrie a působících sil, který přináší MKP.

Jak dlouho jste na vývoji CBFEM pracovali a co vše jste museli při vývoji zohlednit?
Na řešení pracujeme s kolegou Šabatkou asi deset let. Intenzivně experimentálně a numericky s týmem z IDEA RS, VUT v Brně a ČVUT v Praze poslední dva roky. Zohledňujeme popis chování šroubů v tahu a smyku, chování svarů podél a napříč kořenem svaru, chování štíhlých plechů při namáhání v rovině tlakem a smykem, chování kotevních šroubů i chování pružné desky na betonovém základě.

Jak je metoda výpočtu CBFEM řešena Softwarově?
Software vyvinuli kolegové z IDEA RS a první verze je již k dispozici uživatelům. O program je velký zájem. Řešení kotvení patní deskou, přípoj čelní deskou a namáhání
štíhlé desky v rovině byla validována na experimentech. Pro tyto otázky byly vytvořeny komplexní vědecké modely MKP. Jednoduché příklady řešené CBFEM se verifikují na analytických modelech v EN1993-1-8:2006. Složité detaily vypočítané CBFEM se ověřují na vědecký modelech MKP. Připravují se řešené příklady pro ověření přesnosti a správnosti použití CBFEM IDEA RS. Kolegové z praxe laskavě připomínkují příjemnost práce s vstupy a výstupy programového nástroje CBFEM.

Nejdůležitější postupy řešení jsou patentovány. Existují již nějací zájemci o aplikaci vaší metody pro své projekty?
Řešení je patentováno. O spolupráci projevilo zájem několik globálních výrobců statického a MKP software. Jednání probíhají, o výsledcích budeme čtenáře časopisu Konstrukce rádi informovat.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
prof. Ing. František Wald, CSc.Verifikace návrhu únosnosti svař. přípoje nosníku IPE330 na sloup HEB260, výsledky získané CBFEM přístupem jsou porovnány s výpočtem metodou komponent podle EN1993-1-8:2006.Hlavní napětí v kontaktní spáře při dosažení únosnosti obecně namáhaného kotvení patní deskou bez a s výztuhami

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (234x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (91x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420 (63x)
Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v souča...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice