KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2013    Vyhlásenie 19. ročníka celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2013

Vyhlásenie 19. ročníka celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2013

Publikováno: 14.5.2013, Aktualizováno: 27.6.2013 12:30
Rubrika: 2013

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o. vyhlasujú 19. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2013.

Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.

Záštita 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 najvyšším ústavným činiteľom prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

Odborní garanti súťaže (podpisujú aj diplomy): Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov.  

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako  súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske  štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby -  (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia,  projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.  

Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti  v období od 1. apríla 2011  do 31. augusta  2013.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční do konca novembra 2013 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2013 (jej reinštalácia do konca júla 2014), t.j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných stavieb.  

Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a  to: architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie,  energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.

CENY 
Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:

 • tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2013.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos:

 • Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj

šesť cien vyhlasovateľov súťaže, a to:

 • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
  za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
 • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
  za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
 • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
  za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
 • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
  za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
 • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
  za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
 • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
  BYTOVÝ DOM ROKA 2013  (vrátane rodinného domu).

Súčasťou 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 je aj  5. ročník CENA VEREJNOSTI 2013. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk  (hlasovanie v mesiaci september/október  2013 – v jej 4. ročníku bolo udelených širokou verejnosťou celkom 102.668 (!) hlasov). 

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho  realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak  stavebné  dielo  zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka prihlášok do súťaže:  31. máj 2013.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: do 30. júna 2013.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2013 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese:
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA                
Drieňová 34,  821  02  Bratislava 2, Slovenská republika'
Tel.: +421 243 295 525,  M: +421 903 246 628, 

resp. si ich stiahnuť z webovej stránky: www.stavbaroka.eu.sk 

E-mail: abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk, mail@stavbaroka.eu.sk

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zlatý pohár Linde 2013 (82x)
Vyhlašovatelem a pořadatelem 17. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování pod názvem „Zlatý pohár Li...
Technické a systémové zajištění kvality pásové oceli válcované za studenaTechnické a systémové zajištění kvality pásové oceli válcované za studena (50x)
Příspěvek pojednává o dvou základních přístupech k zajištění kvality dodávek pásové oceli dodávané válcovnami za studena...
SKF otevřelo novou Solution Factory v polských KatovicíchSKF otevřelo novou Solution Factory v polských Katovicích (30x)
Nová Solution Factory společnosti SKF zahájila počátkem května provoz v polských Katovicích. Nový komplex nabídne ucelen...

NEJlépe hodnocené související články

Ostravská huť uvedla do provozu modernizované kontilití. Slavnostního aktu se zúčastnil i premiér České republikyOstravská huť uvedla do provozu modernizované kontilití. Slavnostního aktu se zúčastnil i premiér České republiky (5 b.)
ArcelorMittal Ostrava uvedla do provozu zařízení plynulého odlévání oceli (tzv. kontilití), které prošlo rozsáhlou moder...
ČK LOP – Na světlo se v boji o energetické úspory často zapomíná (5 b.)
Stavební svět kolem nás je provázen slovem energetické úspory, nižší spotřeba energií, zateplení budov, trojsklo, dvojsk...
MSV-Světová premiéra pásových pil převratné koncepce od firmy Pilous (5 b.)
Světovou novinku - zcela novou řadu plně automatizovaných pásových pil s NC zařízením převratné koncepce ARG 330 prezent...

NEJdiskutovanější související články

Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek (1x)
Pokles počtu veřejných zakázek i jejich hodnoty, to je výsledek stávajícího zákona o veřejných zakázkách. V pondělí se n...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice