KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Vláknový laser? Vaše budoucnost!

Vláknový laser? Vaše budoucnost!

Publikováno: 1.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

Drtivá většina článků pojednává o technologiích s vysokou odborností a články jsou tak plné technických detailů. Naše příspěvky nebývají výjimkou, ale v tomto případě jsme se rozhodli prezentovat problematiku širší skupině čtenářů. Pro úvod do problematiky se tedy nejprve krátce seznámíme samotným vývojem v oblasti tepelného dělení kovů, a to jak ve formě desek, tak ve formě profilů a trubek. Dále si srovnáme CO2 a vláknové lasery a shrneme požadavky na technické parametry, které je dobré si připravit před zahájením výběru těchto zařízení. Poté si přiblížíme dvě rozdílné varianty. První z nich bude určena pro méně vytížené a menší provozy s nižšími požadavky na stroj, druhá bude pro společnosti s plným vytížením a vyššími požadavky na tato řezací zařízení.

VÝVOJ

Nejstarší technologií, která se používala při tepelném dělení kovů, byl Autogen. Tuto technologii asi netřeba představovat. Nástupcem pak byla plazma, kterou částečně nahradila laserová technologie na bázi CO2 resonátoru. CO2 laser je starý přibližně 40 let a v současnosti se už v podstatě nevyvíjí. Poté nastoupila technologie vláknových, takzvaných fiber laserů. Slovo fiber je přebráno z anglického jazyka, v překladu znamená vlákno. Vláknové lasery se začaly vyvíjet pro průmysl zhruba před 40 lety a v dnešní době jsou již výrazně finančně dostupnější, než tomu bylo dříve. Cenové náklady na pořízení takového zařízení už jsou víceméně na stejné cenové hladině v porovnání s pořízením CO2 laseru, v některých případech jsou i levnější. Tato moderní technologie tak nachází uplatnění ve všech strojírenských oborech, například v leteckém průmyslu, automotive, potravinářském průmyslu a mnoha dalších.

SROVNÁNÍ CO2 LASERU A VLÁKNOVÉHO LASERU

Krátce si také přiblížíme rozdíly mezi CO2 laserem a fiber laserem. Hlavním rozdílem je délka vlny, která čím je kratší, tím lépe ji materiál pohlcuje. Tím, že efektivněji využijeme celkovou odebranou energii, tím menší množství přebytečné energie se změní v odpadní teplo. Díky těmto popsaným skutečnostem dochází k úspoře spotřebované elektrické energie a současně k úspoře nákladů za potřebné chlazení. Tato úspora je při porovnání těchto dvou řezacích technologií opravdu značná. Porovnejte si sami v tabulce č. 1.

Tabulka 1 – Porovnání vlnových délek a vyjádření zužitkované energie z celkové odebrané spotřeby (ilustrativní hodnoty) 

 

Vlnová délka (nanometry)

Procentuální vyjádření zužitkované energie 

CO2 laser  10 600 nm 8 % 
Vláknový laser  1 070 nm  25 - 35 % 
Zdroj: 4iSP, s. r. o.   

CO JE VHODNÉ SI PROMYSLET PŘED SAMOTNOU POPTÁVKOU?

V praxi se často setkáváme se skutečností, že si poptávající neuvědomuje potřebné množství informací, které je vhodné si dopředu promyslet. Z tohoto důvodu jsme si dovolili do článku uvést přehled nejdůležitějších parametrů, které je zapotřebí zadat možnému dodavateli vláknového řezacího laseru, pro optimální nabídku nejvhodnějšího řešení.

 • Jaký materiál chcete řezat? (Ušlechtilá ocel, železo, černá ocel atd.)
 • Jedná se o desky, profily a trubky, či potřebujete řezat oboje?
 • Tloušťka materiálu? (Uvést v mm. V případě profilů a trubek uvést, zda je tloušťka konstantní, nebo zda je v rozích či svárech tlustší a o jakou tloušťku se jedná.)
 • Rozměr materiálu? (Uvést v mm.)
 • Složitost vyřezávaných tvarů? (Je důležité pro zvolení vhodné akcelerace.)
 • Kolik toho budete řezat? (směnnost, případně uvést strojové hodiny za den.)
 • Budete vyžadovat výměnný stůl? (V případě výměnného stolu probíhá na jednom stole řezání, druhý má obsluha k dispozici k manipulaci s již zpracovaným materiálem a nachystání materiálu nového.)
 • Vyžadujete kryt stroje? (Slouží k zajištění bezpečnosti, zabránění vniknutí cizích předmětů v prašném prostředí atd.)
 • Přibližnou plánovanou dobu spuštění výroby na laseru.

PŘÍKLADY NÁMI NABÍZENÝCH VLÁKNOVÝCH ŘEZACÍCH LASERŮ

HS-F2513C-R500 – příklad ekonomické varianty

Technické parametry tohoto zařízení:

 • Rozměr pracovního stolu: 2 500 × 1 300 mm
 • Rotace: NE (neumožňuje současné řezání profilů a trubek)
 • Výměnný stůl: NE (neumožňuje současnou výměnu materiálu na ploše a řezání)
 • Krytování: NE
 • Pohon: ozubený řemen
 • Poziční přesnost: 0,1 mm/m
 • Maximální řezná rychlost: 20 m/min.
 • Maximální akcelerace: 0,2 G
 • Zdroj: Raycus 500 W (umožňuje řezat uhlíkovou ocel v tloušťce 4 mm a nerez v tloušťce 2 mm. Tyto parametry lze částečně navýšit.)

HS-G4020E-F60-I3000 – příklad průmyslového stroje pro plošný i profilový materiál s výměnnými stoly

Technické parametry tohoto zařízení:

 • Rozměr pracovního stolu: 4 000 × 2 000 mm
 • Rotace: ANO (umožňuje i řezání profilů a trubek)
 • Výměnný stůl: ANO (velmi zefektivňuje produktivitu práce, stroj může řezat „nonstop“
 • Krytování: ANO
 • Pohon: ozubený hřeben
 • Poziční přesnost: 0,05 mm/m
 • Maximální řezná rychlost: 120 m/min.
 • Maximální akcelerace: 1,5G
 • Zdroj: IPG 3000 W (umožňuje řezat uhlíkovou ocel v tloušťce 12 mm a nerez v tloušťce 6 mm. Tyto parametry lze částečně navýšit.)

Nabízíme také zařízení s duralovým portálem, který je lehčí, díky tomu přináší vyšší rychlost (140 m/min.) při zachování tuhosti a odolnosti. Dále také stoje s řídícím systémem BECKHOFF, které umožňují softwarové začlenění, také umožníme podporu integrace do systému JETCAM, osadíme stroj německou hlavou Precitec, či vybavíme zdrojem až 8 000 W pro řezání daleko silnějších materiálů. Nabízíme také zařízení, které běžně zpracovává hodinářskou mosaz a pyšní se opakovatelnou poziční přesností 0,01 mm. Dále je možné nabídnout robotické řezání, portálová zařízení, stroje umožňující svařování či celé výrobní linky.

Možností je opravdu nepřeberné množství a díky tomu můžeme nabídnout zákazníkovi nejvhodnější řešení pro jeho maximální spokojenost dnes i v budoucnosti. Důraz je vždy kladen na testování strojů, efektivitu provozu a správný výsledek požadovaného produktu.

A Fibre Laser? Your Future!
The vast majority of articles describe technology in a highly professional way, saturating the articles with technical details. Often, our articles are no exception; however, in this case, we decided to present the topic to a wider scope of readers. Therefore, the introduction to the topic gives a brief description of the development in the field of thermal cutting of metals – both in the form of sheets, as well as profiles and tubes. Afterwards, we will compare CO2 and fibre lasers, summarising the requirements for technical parameters that should be prepared prior to choosing one equipment or another. Then we will focus on two different variants. First of them will be designed for less busy and smaller operations with lower demands on machines, and the second variant will be intended for the companies with a full capacity utilization and higher demands on the cutting device.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
HS-F2513CHS-T60HS-G3015E

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice