KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Univerzitní studenti pomáhají strojírenské společnosti ZKL řešit únavu materiálu, výkon i životnost ložisek

Univerzitní studenti pomáhají strojírenské společnosti ZKL řešit únavu materiálu, výkon i životnost ložisek

Publikováno: 24.10.2014
Rubrika: Zajímavosti

Udržet si v dnešní době stálou pozici ve výrobní sféře je běh na dlouhou trať, v průběhu kterého nesmíte příliš odpočívat. Přední světoví výrobci si dobře uvědomují, že klíčovou podmínkou úspěchu je konstantní vývoj nových produktů a adaptace stávajícího portfolia podle požadavků klientů. Na tom zakládá svou strategii i strojírenský koncern ZKL, přední světový výrobce ložisek. Samotný vývoj by však nemohl existovat bez předchozího výzkumu. Obě veličiny realizuje koncern prostřednictvím vlastní společnosti ZKL – Výzkum a vývoj. Stále více se však na této bázi propojuje s renomovanými technickými vysokými školami. Tato kooperace umožňuje využívat uznávané kapacity v oboru a dostat se do kontaktu s talentovanými studenty, jejichž cesty vedou po absolutoriu často právě za brány ZKL.

„Výzkumná činnost byla v důsledku nedostatku prostředků dříve opomíjena. Nyní se to však změnilo. Základní a aplikovaný výzkum jsou totiž podmínkou úspěšného vývoje“, vysvětluje Ing. Vladimír Zikmund, výkonný ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.

„Výzkumně-vývojové aktivity realizuje pro koncern ZKL prioritně dceřiná společnost Výzkum a vývoj. Hlavním viditelným přínosem je především tvorba nových produktů, ale i inovace těch stávajících. Otázky vlivu materiálu, tepelného zpracování, dokončovacích operací i geometrie kontaktních ploch mají velký vliv na parametry ložisek z hlediska jejich životnosti, vývinu tepla a třecích ztrát. Na základě kvalitního výzkumu tak profituje především konečný zákazník“, dodává.

Kromě vlastního výzkumu ZKL rozvíjí také spolupráci s českými univerzitami. Aktuálně se v této rovině věnuje především otázkám základního a experimentálního bádání. V současné době je v realizaci projekt materiálového inženýrství ve spolupráci se středoevropským technologickým ústavem CEITEC. Tento institut je společným projektem VUT v Brně, Masarykovy univerzity a dalších pěti brněnských partnerů.

Momentálně jsou také zužitkovávány výsledky tříletého projektu na výkonovou optimalizaci ložisek, na kterém ZKL spolupracovalo s Ústavem konstruování při VUT. „Prioritním výstupem tohoto úkolu nebyl konkrétní výrobek, ale sběr dat o vlivu materiálu, tepelného zpracování a technologie výroby polotovarů na výsledné parametry vzhledem k únavové trvanlivosti ložisek. Tato hodnota je aktuálně pro zákazníky klíčová“, popisuje Ing. Zikmund. „Zaměřovali jsme se na to, aby ložisko vydrželo cíleně to, co se od něj očekává. Někdy chce zákazník levnější ložisko, a tak se řeší i problém, jak výrobu zlevnit, aby zůstaly kvalitativní parametry zachované. Na tomto procesu se musí kontinuálně pracovat. Jak se mění technologie výroby, ať už z hlediska materiálu nebo postupu, tak se koeficienty, se kterými počítáme, neustále posouvají. Vývoj je tedy neustále živý“, říká.

ZKL-Výzkum a vývoj se podílí také na sedmi projektech financovaných z dotací Ministerstva průmyslu a obchodu. V jednom z nich je společnost hlavním nositelem, na dalších pracuje jako spoluřešitel. „Touto kooperací se nám daří pokrýt poměrně široký sortiment výzkumu a vývoje nových ložisek. Hlavní projekt se týká ložisek do převodovek, prioritně domíchávačů betonu. ZKL se zabývá nejen výpočtem a návrhem ložisek, ale soustředí se navíc na zisk materiálových dat, které napomohou optimalizaci celé převodovky“, popisuje Ing. Zikmund. Během materiálových zkoušek a experimentů, na kterých ZKL spolupracuje s VUT, jsou navíc získávána data, která mohou být následně využita i při výpočtech pro jiná uložení a zadání.

Spolupráce s vysokými školami je pro koncern ZKL přínosná nejen z hlediska výzkumu, ale i v oblasti lidských zdrojů. Personální základnu v posledních pěti letech rozšířilo několik absolventů, které podnik díky novým znalostem mohou výrazně posunout dál. ZKL zaměstnává také několik studentů na zkrácený úvazek. Po skončení studia se předpokládá jejich zapojení na úvazek standardní. Spolupráce ovšem funguje i v opačném směru – zástupci managementu působí například jako členové zkušebních komisí při obhajobě diplomových a dizertačních prací.

„Spolupracujeme samozřejmě i s ČVUT, kde dva naši zaměstnanci připravují své dizertační práce. Studium na této univerzitě jim umožňuje velmi detailně zkoumat kontaktní únavu materiálu – vědu, na které výzkum ZKL potřebuje stavět. Kromě probíhající spolupráce bychom se rádi propojili také s Dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích v rámci projektu provozních parametrů diagnostiky“, uzavírá.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (404x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (87x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (65x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice