KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    UCRETE – nejodolnější průmyslové podlahy

UCRETE – nejodolnější průmyslové podlahy

Publikováno: 2.11.2018
Rubrika: Zajímavosti

Podlahový systém Ucrete dodávaný na český trh firmou BASF Stavební hmoty Česká Republika s. r. o. je používán zejména v potravinářském, chemickém či farmaceutickém průmyslu. Díky svým unikátním vlastnostem a zvyšujícím se nárokům investorů na životnost podlahy se stále častěji uplatňuje i v náročném prostředí průmyslové výroby.

PŘEDSTAVENÍ A HISTORIE UCRETE

Ucrete je jedinečná řada produktů vyráběná již od roku 1969. Jedná se o směs polyuretanové pryskyřice a plniva (někdy nazývané jako polyuretanbeton). Dle požadavku na zatížení se aplikují v tl. od 4 do 12 mm. Výsledná podlaha je bezespará, mechanicky, tepelně a chemicky odolná. Variantně může být i v antistatické verzi (novinkou je podlaha se svodovým odporem < 50 kΩ, určená do výbušného prostředí). Pro nejtěžší mechanické zatížení je tu Ucrete IF s železným plnivem (vysoká odolnost proti působení kovových kol – až 10× vyšší než prostý beton). Pro své vlastnosti se systém Ucrete rychle rozšiřuje ve strojírenském a automobilovém průmyslu, který klade nároky na životnost podlahy v 24 hodinovém provozu s minimálními možnostmi odstávky výroby.

POŽADAVKY NA PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Při volbě průmyslové podlahy se vychází z několika požadovaných vlastností podle způsobu budoucího zatížení podlahy. Častá bývá právě kombinace těchto požadavků:

 • Mechanická odolnost – odolnost proti pojezdu manipulační technikou. Odolnost proti pádu břemene bez poškození podlahy – logistická centra, sklady, obrábění kovů.
 • Odolnost v obrusu (smýkání kovovými předměty po podlaze) – obrábění kovů.
 • Odolnost proti poškození vysokými teplotami (svařování, okuje, kovové třísky z obrábění, pece) – slévárny, svařovny.
 • Minimalizace nákladů na údržbu podlahy (snadná čistitelnost, odolnost vůči úklidovým prostředkům).
 • Odolnost proti provozním kapalinám a chemickým látkám (ropné produkty, kyseliny a zásady) – galvanovny, výroba a skladování chemikálií, výroba bionafty, záchytné vany a jímky.
 • Požadavek na elektrostaticky vodivou podlahu – lakovny, výroba elektronických součástek a provozy s výbušným prostředím.
 • Životnost podlahy po celou dobu plánovaného provozu bez zásadních poškození.
 • Rychlá možnost opravy bez nutnosti odstávky výroby.
 • Jednotlivá kritéria splňují materiály na cementové (vsypy, cementové stěrky, prostý beton) či pryskyřičné (epoxidové, polyuretanové, polymermetakrylátové) bázi. Systém Ucrete využívá kombinaci vlastností betonu a pryskyřice, aby splnil kritéria v širším záběru.

RYCHLE ZNOVU DO PROVOZU

V návrhu podlah se často zapomíná na druhotné náklady na údržbu podlah (mycí stroje, ošetřování podlah), na opotřebení manipulační techniky vlivem poškozených spár (častější výměna pneumatik) a na další opravy vyvolané provozním zatížením. Tyto náklady postupem času a vlivem většího poškození podlah rostou zvláště u provozů, kde nemůže dojít k uzavření a opravě. Systémem Ucrete lze opravit i stávající betonové (stěrkové) podlahy prakticky za provozu (bez zápachu, rychlé vytvrzení) a nahradit tak degradující části starých podlah zvláště tam, kde jiné systémy vyžadují sucho či hydroizolaci.

PROJEKCE A NÁVRH PODLAH

BASF poskytuje projektantům i investorům kompletní servis od návrhu vhodného systému po řešení jednotlivých detailů. Díky tomu, že vyrábíme celé portfolio produktů pro zhotovení průmyslových podlah (hydroizolace, vsypy, cementové stěrky, epoxidové a polyuretanové pryskyřice) můžeme systémy porovnávat a díky nim navrhnout to nejlepší řešení. Projektantům dáváme k dispozici kompletní řešení detailů podlahy včetně výkresové dokumentace a potřebných certifikátů. Ve fázi přípravy je důležitá součinnost investora a projektanta tak, aby bylo dosaženo co nejekonomičtějšího řešení z dlouhodobého pohledu.

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH DRUHŮ PODLAH (viz tabulka)

Jednoznačně nejpoužívanějšími průmyslovými podlahami v ČR jsou strojně hlazené podlahy s cementovým vsypem. Hlavním a dá se říci jediným argumentem je pořizovací cena. Nejsou vůbec uvažovány další náklady na údržbu a sanaci. Již po několika letech (někdy i měsících) jsou poškozeny hrany smršťovacích spár a podlahy vyžadují sanaci. V případě, že se sanace včas neprovede nebo díky nepřetržitému provozu provést nemůže, dochází časem ke stavu, kdy je nutno celou desku vybourat a zhotovit znovu. Tím se původní pořizovací náklady zdvojnásobují (nemluvě o nákladech na odstávku výroby).

SHRNUTÍ: PROČ UVAŽOVAT O PODLAHÁCH UCRETE

Podlahové systémy Ucrete jsou používány v nejtěžších provozech již od roku 1969. Mnoho z nich je stále v provozu. Životnost vyplývá z kombinace vysoké pevnosti materiálu, houževnatosti a chemické odolnosti.
• Rychlá aplikace a vytvrzení – v řadě Ucrete FAST existují produkty, které dokáží vytvrzovat za nízkých teplot a doba plného vytvrzení systému a následné zátěže je 8 hodin. Včetně vytvrzení při nízkých teplotách +5 °C.

 • Teplotní odolnost – teplotní odolnost –40 až 150 °C včetně termálního šoku.
 • Chemická odolnost – unikátní odolnost proti široké škále agresivních chemikálií např. 10% kyselina octová či 50% hydroxid sodný o teplotách +60 °C.
 • Odolnost proti rázu – odolává silnému rázovému zatížení.
 • Tolerance vůči vlhkosti podkladu – realizace možná na 7 dnů starý beton (popřípadě na neizolované betony).
 • Uvedení podlahy do zpětného provozu v případě opravy – Ucrete již po 5 h při +10 °C, ostatní výrobky obvykle 3 dny a více.
 • Otěruvzdornost – Ucrete nejnižší hodnota AR0,5; při třídě AR1,0 tzn. 4× vyšší opotřebení.
 • Nasákavost – Ucrete podlahoviny jsou nenasákavé, ověřeno atestem.
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Systém Ucrete DP10 ve strojírenské firměPodlahový systém Ucrete HF 60RT v zinkovněPříklad řešení detailu smršťovací spáry

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (245x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (62x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice