KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Werk aréna Třinec    Trafostanice nové WERK ARENY

Trafostanice nové WERK ARENY

Publikováno: 21.8.2014
Rubrika: Werk aréna Třinec

Jednou z nejdůležitějších staveb, které vznikaly souběžně s výstavbou sportoviště, je objekt trafostanice. Bez ní by nová WERK Arena prostě nefungovala.

Základní technická data trafostanice

  • Jmenovité napětí VN: 3 ~ 50 Hz, 22 000 V
  • Provozní napětí: 3 ~ 50 Hz, 22 000 V
  • Jmenovité napětí NN: 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C
  • Celkový transformační výkon: 2 500 kVA

POPIS TECHNOLOGIE
Rozvodna 22 kV
Rozvodna 22 kV je dělena na dvě části (ČEZ Distribuce/investor) lehkou příčkou. Do každé této části je řešen samostatný vstup z venkovního (veřejného) prostoru.

Prostor rozvodny má parametry IAC 16kA/1s. Toto je splněno za prvé instalací VN rozvaděčů, které tento parametr splňují a dále pak stavebními úpravami. V rozvodně VN je instalovaný podlahový kanál, hluboký 600 mm s celkovým objemem 3,2 m3. Dále bylo pro vyšší zabezpečení provedeno odvedení přetlaku z kabelového kanálu do venkovního prostoru přes větrací mřížku o ploše 0,4 m2.

V části ČEZ Distribuce byl osazen VN rozvaděč o šesti polích včetně pohonů pro dálkové ovládání a rozvaděče dálkového ovládání s přenosem dat pomocí GPS. Provedení: kabel – kabel – podélná sběrna – kabel – podélná sběrna. V části Multifunkční haly (odběratele) je osazen VN rozvaděč o třech polích v provedení: měřící pole – vývod pro trafo 1 – vývod pro trafo 2.

Oba rozvaděče tvoří jeden celek, který je oddělen distanční skříní v místech příčky, která rozděluje obě rozvodny.

Stanoviště transformátoru
V trafostanici jsou osazeny dva olejové hermetizované transformátory o výkonu 1 250 kVA. Stanoviště transformátoru je vymezeno (dělící příčky a dřevěná zábrana) prostorem samostatné trafokobky.

Na straně VN jsou transformátory jištěny proti zkratu výkonovými pojistkami, které jsou součásti rozvaděče VN. Na straně NN je trafo jištěno proti přetížení a zkratu výkonovým jističem umístěným v rozvaděči NN.

Transformátor je osazen do předem připravených ocelových „U“ profilů podložených pryžovým pásem zamezujícím přenášení chvění.

Magnetizační proud transformátorů na prázdno je kompenzován statickými kompenzačními kondenzátory o výkonu 10 kVA, připojenými na sekundární svorky transformátorů.

Napojení transformátorů na 22 kV
Propojení mezi VN stranou jednotlivých transformátorů a jištěným vývodem na trafo z rozvaděče VN je zajištěno jednožilovými kabely 3 × 22-AXEKVCEY 1 × 70 (s vodotěsným jádrem). V celé délce je sestava kabelů (svazek 3 ks kabelů do trojúhelníku) fixována ve spojovacím kabelovém podlahovém kanálu.

Kabelový vývod z rozvaděče VN na trafo je v rozvaděči napojen pomocí odpojitelných integrovaných koncovek VN, 22 kV pro 70 mm2.

Vstup kabelových vedení VN na svorky transformátoru je proveden spodem. Pro připojení vedení na svorky trafa jsou použity vnitřní jednožilové koncovky VN 22 kV pro 70 mm2.

Uložení vedení VN a NN
Veškerá kabelová vedení VN jsou ve vnitřní části objektu vedena v podlahových kabelových kanálech. Kabelová vedení jsou svazkována (svazek 3 ks kabelů do trojúhelníku) a jednotlivé svazky kotveny na ocelové výložníky nebo kabelové žebříky v kabelovém kanálu. Kabelové kanály jsou zakryty rýhovaným plechem.

Jednotlivé kabelové kanály v místě stavebních příček jsou mezi sebou propojeny pomocí kabelových chrániček HDPE.

Kabelová vedení NN tj. jednožilové vedení 1-YY 240 mm2 propojující stranu transformátoru NN a hlavního rozvaděče NN jsou uložena v kabelových kanálech.

Po protažení vedení byly prostupy, dělící jednotlivé požární úseky, utěsněny protipožárním systémem s požadovanou protipožární odolností.

Rozvodna NN a centrální kompenzace jalové el. energie
Rozvaděče NN jsou umístěny v samostatné místnosti rozvodny NN. Rozvaděče jsou v oceloplechovém, skříňovém provedení. Součástí sestavy rozvaděče NN jsou i dvě skříně centrálních kompenzačních rozvaděčů el. energie.

Stavební elektroinstalace
V objektu trafostanice je provedena tzv. „stavební elektroinstalace“ (tj. osvětlení, zásuvkové obvody 230 V~, 400 V~). Osvětlení jednotlivých místností je řešeno pomocí zářivkových a žárovkových svítidel osazených na stropě, v případě rozvoden NN a na stěně, v případě stanoviště transformátorů. V rozvodně VN a NN části odběratele jsou u spínačů osvětlení osazeny zásuvky 230 V~/16 A a 400 V~/16 A. Veškerá kabelová vedení jsou v provedení CYKY a uložena na povrchu ve vkládacích kabelových žlabech PVC nebo instalačních trubkách PVC. Tato elektroinstalace je napájena z rozvaděče náhradního zdroje (diesel agregát).

Uzemnění
Hlavní zemnič je uložen do základu stavby. Uzemnění pro transformovnu je provedeno podle ČSN 33 3225 – společné uzemnění transformovny v sítích s uzemněným středním bodem NN pro část zařízení nad a do 1 000 V. Zemnicí přípojnice pro ochranné uzemnění VN a zemnicí přípojnice pro pracovní a ochranné uzemnění NN jsou provedeny tak, aby bylo možné provést samostatné uzemnění zařízení VN a NN (viz čl. 123 ČSN 38 1795). Spojení zemniče se zemnící přípojnicí je provedeno na dvou místech.

Požadavky na stavební řešení
V prostoru transformovny bylo třeba vytvořit pracovní podmínky dle potřeb instalovaného zařízení. Vnitřní teplota by neměla klesnout pod –10 °C v zimě, relativní vlhkost vzduchu při 20 °C nesmí překročit 80 %, maximální změna teploty za 8 hod. nesmí překročit 20 °C. Místnost pro montáž technologického zařízení trafostanice mohla být předána až po úplném dokončení stavebních prací, čistě vybílená a proschlá. Celé provedení muselo odpovídat platným normám a předpisům. Dna kanálů musela být nad hladinou spodní vody. Větrací otvory musely být zakryty proti vnikání dešťové vody a sněhu. Provedení průchodů pro kabely v základech muselo umožnit utěsnění kabelů proti zatékání vody. Podlahy nesměly být z hořlavých hmot, kluzké ani prašné. V chodbách se kromě nahodilého pohyblivého zatížení největším přístrojem (transformátorem) uvažovalo užitné rovnoměrné zatížení 3 kN/m2.

Z podkladů Jaromír Bednář – projekce elektro

Power Transformer of the New WERK ARENA
One of the most important constructions that were built simultaneously with the construction of the sports ground is the object of a power transformer. Without it, the new WERK ARENA would simply not work.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Trafostanice nové WERK ARENY

Boha jeho ...
 Boha jeho, co jste to vyhrabali za pseudoprojektanta? A ještě se těmi jeho blábooly chlubíte na internetu? ČSN 38 1795 byla zrušená v roce 1988(!), ČSN 3...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 26.8.2014 21:50vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Objekt trafostanice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technologie chlazení ledové plochyTechnologie chlazení ledové plochy (57x)
Chladicí zařízení je navrženo pro chlazení jedné ledové plochy o rozměru 28 × 58 m s dobou provozu 10 až 11 měsíců v roc...
Urbanistické a architektonické řešení WERK ARENYUrbanistické a architektonické řešení WERK ARENY (44x)
Nová multifunkční hala je umístěna do dosud nezastavěného prostoru intravilánu na volnou travnatou plochu bez dopravního...
Železobetonové prefabrikované konstrukceŽelezobetonové prefabrikované konstrukce (43x)
Firma A-Z Prezip a. s., Chrudim se společně se statickou kanceláří STATIKA Čížek s.r.o., Pardubice významně podílela na ...

NEJlépe hodnocené související články

„I přes složitost situace na trhu s ocelí jsme prostě cítili, že špičkový hokej potřebuje špičkové zázemí. Tuto investici si region zaslouží,“„I přes složitost situace na trhu s ocelí jsme prostě cítili, že špičkový hokej potřebuje špičkové zázemí. Tuto investici si region zaslouží,“ (5 b.)
uvedl pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, a. s....
„Mnoho staveb často vznikalo tak, že tvůrci myšlenky museli jít proti proudu,“„Mnoho staveb často vznikalo tak, že tvůrci myšlenky museli jít proti proudu,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ján Moder, spolumajitel Třineckých železáren, a. s. a prezident HC Oceláři Třin...
Třinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAUTřinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAU (5 b.)
Nová WERK ARENA nabídne svým uživatelům rovněž velmi kvalitní zázemí. Nejen vrcholovým sportovcům budou k dispozici bazé...

NEJdiskutovanější související články

Třinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAUTřinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAU (2x)
Nová WERK ARENA nabídne svým uživatelům rovněž velmi kvalitní zázemí. Nejen vrcholovým sportovcům budou k dispozici bazé...
Nové Schindler výtahy pro hokejové fanoušky v TřinciNové Schindler výtahy pro hokejové fanoušky v Třinci (2x)
Sportovní fanoušci HC Oceláři Třinec se už nemohou dočkat otevření nové sportovní haly....
Trafostanice nové WERK ARENYTrafostanice nové WERK ARENY (1x)
Jednou z nejdůležitějších staveb, které vznikaly souběžně s výstavbou sportoviště, je objekt trafostanice. Bez ní by nov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice