KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Tlak na ceny a čas – novodobý trend ve stavebnictví

Tlak na ceny a čas – novodobý trend ve stavebnictví

Publikováno: 2.1.2014, Aktualizováno: 28.3.2019 07:57
Rubrika: Projektování

Dlouhý výběr dodavatelů za účelem dohnání cílové ceny na co nejnižší hodnotu, společně s dosažením nejkratší časové jednotky pro vytvoření díla, se stalo novodobým trendem ve stavebnictví. Tento trend prosazuje stále častěji nejenom investor, ale hlavně i generální dodavatel. Důsledky tohoto počínání nejsou jedině v samotném nepřiměřeném zkrácení doby pro zpracování dokumentace, ale hlavně v konečném výsledku díla jako celku. Neúprosný tlak, u kterého jsou hlavním bičem sankční podmínky, pak vede pouze ke dvěma eventuálním výsledkům. První: všechny skupiny podílející se na vytvoření díla dokážou dodržet časové harmonogramy a předepsané standardy kvality. Tím přispějí k nějakému konečnému výsledku. Druhý: případně to nedokážou, a to se podepíše na výsledné kvalitě, nebo případně na finančním postihu dotčené společnosti. Tragický na tom je fakt, že opačný směr v podstatě není možný, tedy vyšší hodnota výsledného díla. Kam vlastně směřuje tahle cesta?

Jak už vyplývá z úvodu, nebude tohle pojednání zrovna přívětivé. Pomyslná cesta, po které se ubíráme, vede totiž špatným směrem a k nevalnému cíli. Urychlovačem tohoto pochmurného stavu se stává velký nepoměr mezi nabídkou a poptávkou, kdy při velké konkurenci dochází k nabízení nereálných cen za projektovou dokumentaci a samotnou stavbu. Zadavatel paradoxně tuhle situaci ještě podněcuje další licitací a snad ani netuší, že už v tomto čase dochází k poklesu kvality jeho požadovaného díla. Případně zadavatel už předvídá, že jím nastavené podmínky ve výběrovém řízení bude velice nereálné splnit a podle toho taky formuluje smluvní pokuty. Ať už tomu je jakkoliv, směřuje to opět jediným směrem, a to k nižší kvalitě díla. Po ukončení takového výběrového řízení už začíná skutečná loterie, v jejímž víru se první začínají točit projekční kanceláře, které podrazily cenu svých prací. Nejenom, že tímto ničí solidní společnosti, ale obecně projekční profesi jako takovou. Rázem se totiž z projektantů stávají advokáti, kteří hledají kličky ve stavebním zákoně. Začínají tzv. šidit dokumentaci, nejlépe v podobě rozsáhlého soupisu poznámek na co všechno se dokumentace nevztahuje a za co dotyčná kancelář nepřebírá zodpovědnost. To má za následek, že dokumentace téměř nejde použít a musí se kompletně přepracovat. Podobné problémy vznikají u zhotovitele stavby, kdy opět většinou o vítězi realizace rozhoduje pouze nabídnutá cena. Krátkozrakost a hloupost takového výběru je už patrná na mnoha stavbách, kde počet reklamací převyšuje úměrné množství a zároveň stoupají náklady na údržbu, respektive opravu. Pokud je přece jenom vybrán kvalifikovaný zhotovitel, tak se velice často musí potýkat s vydíráním. S vydíráním v podobě smyšlených reklamací, absurdních zdůvodnění a stanovisek, které dávají jediný smysl, další snížení ceny. Ve své podstatě se jedná téměř o legální krádež, protože v případě neakceptování této krádeže čeká zhotovitele dlouhý boj a ukončení spolupráce v budoucnosti.

Můj návrh řešení je naivní, dokonce by se dalo říct, že je směšný. Pojďme společně vykročit opačným směrem, nenabízejme nereálné ceny za projektovou dokumentaci a zhotovení díla. U projekčních celků dávejme do nabídek dokumentaci skutečného provedení, která musí být zhotovena a uchována dle vyhlášky 499/2006 Sb. Tato dokumentace musí odpovídat reálnému zhotovení díla, tedy ne pouhé opětovné vydání projektové dokumentace se změnou stupně. Z toho vyplívá i nutnost autorského dozoru s kontrolou průběžné realizace a montáže konstrukce dle normy ČSN EN 1090-2+A1. Po smontování konstrukce se musí provést Výchozí prohlídka dle ČSN 73 2604, kde se pozornost zaměří na soulad smontované konstrukce s vydanou dokumentací, úplnost konstrukce, provedení šroubových spojů a neúměrné deformace. V nabídkách zhotovitelů by se mělo uvažovat se servisem a údržbou objektu na předem stanovenou dobu. Dále se nesmí opomenout koordinační činnost, která je v současnosti zcela přecházena nebo se spíše považuje za automatickou. To je jen pár bodů, které můžou započatou katastrofu, respektive novodobý trend, ve stavebnictví zpomalit.

U projekčních celků dávejme do nabídek:

  • dokumentaci skutečného provedení,
  • autorský dozor,
  • výchozí prohlídku,
  • servisní prohlídky,
  • koordinační činnost.

Musíme společně otočit výhybku u výběrových řízení, kde bude hlavním kritériem kvalita určená investorem, časový harmonogram a až na posledním místě cena. Už nadešel čas opustit stav neustálého opakování výrazu „Ekonomická krize“, a že ta nás dohnala až sem. Pokud všichni budeme ctít společný zájem, nebudou takové výrazy už nutné. Nenabízejme nereálné ceny a preferujme kvalitu. Závěrem už chci pouze říci, že článek snad vyvolá novou vlnu diskuzí, která přispěje ke zlepšení současného stavu.

Modern trend in construction
Long-time lasting supplier selection and low price for the work is a modern trend in construction. Trend, which leads to a reduction in the quality of documentation and work. This process enforces not only the investor, but also the general contractor. The main criterion for selection procedures should be quality defined by the investor, schedule and price in last place. Do not offer unrealistic prices for documentation and execution of the work. Prefer quality.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pouhá preference ceny, za zhotovení díla při výběru zhotovitele konstrukce, vede k velkému nárůstu chybovosti, reklamací a nákladů.Pouhá preference ceny, za zhotovení díla při výběru zhotovitele konstrukce, vede k velkému nárůstu chybovosti, reklamací a nákladů.Pouhá preference ceny, za zhotovení díla při výběru zhotovitele konstrukce, vede k velkému nárůstu chybovosti, reklamací a nákladů.Hlavním kritériem pro výběrová řízení by měla být kvalita určená investorem, časový harmonogram, reference a až na posledním místě cena. Vyprojektované a zhotovené dílo pak většinou dosahuje vysoké kvality.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (306x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Numerický model Z vaznic za požáruNumerický model Z vaznic za požáru (107x)
Při návrhu ocelových za studena tvarovaných prvků v konstrukci je často důležité zohlednit jejich únosnost při požáru. P...
Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí (60x)
Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelová...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice