KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Terminál je největší dopravní stavbou v ČR

Terminál je největší dopravní stavbou v ČR

Publikováno: 20.6.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:38
Rubrika: Zajímavosti

Terminál Sever 2 je svými rozměry 265 x 113 x 29,3 metru největší dopravní stavbou pro veřejnost v České republice. Velikost plochy fasády předčí i halu Sazka Arena. Stavba, která přijde na 3,166 miliardy korun, začala v prosinci loňského roku a k užívání bude připravena v prosinci 2005. V současnosti probíhají na staveništi demolice, zemní práce, konstrukce spodní stavby a přeložky inženýrských sítí.

V terminálu se bude uskutečňovat kompletní odbavení pro cestující zemí Evropské unie, které přijaly Schengenské dohody. Odbavení cestujících bude prováděno ve dvou úrovních - ve vyšším podlaží budou odlety, v nižším přílety. V tomto článku se zaměříme pouze na některé části tohoto obřího komplexu a jejich konstrukční řešení, jehož tvůrcem je sdružení firem Skanska CZ a Strabag.
Základové konstrukce terminálu jsou navrženy ze železobetonu, sloupy budou z prefabrikovaného železobetonu, kruhového, obdélníkového nebo čtvercového průřezu. Na svislé konstrukce se využije monolitický železobeton stejně jako zdi, které jsou taktéž součástí spodní stavby. Z monolitu jsou i jádra výtahových šachet a schodišť.

ODLETY Z DRUHÉHO PODLAŽÍ
Odletová hala je situována na úrovni 2. nadzemního podlaží budovy terminálu s tím, že hlavní vstup do haly je z plošiny estakády. Hala dispozičně navazuje eskalátorem, schodištěm a výtahem na chodbu ve spojovacím objektu. Odletová hala je konstrukčně řešená jako prostor, otevřený do konstrukce střechy, s vloženou galerií na úrovni 3. nadzemního podlaží. Na této galerii budou umístěny kanceláře leteckých společností a nepředpokládá se zde žádný provoz pasažérů. Galerie bude přístupná z haly schodišti a výtahem.
Dominantou interiéru se stane panoramatický výtah. Dvě schodiště jsou vysunutá do prostoru haly jako architektonické prvky. Požární únikové cesty z odletové haly budou přímo do exteriéru v čelní stěně haly. Odvod kouře z haly je řešen klapkami ve střeše haly a dále otvíravými plochami v prosklených fasádách. Přívod vzduchu je vyřešen pásem otvíravých ploch v čelní prosklené fasádě. Členění haly na kouřové úseky je zajištěno přepážkami v konstrukci zastřešení haly.

TRANZITNÍ HALA S DĚTSKÝM KOUTKEM
Celní a bezpečnostní kontrolou projdeme z odletové haly do tranzitního prostoru. Je to chodba o šířce asi 15 metrů po celé délce budovy terminálu. Chodba je po obou stranách lemována komerčními prostory. Z chodby je vstup do části 3. NP. Tranzitní odletová chodba v severní části navazuje na uzel vnitřních komunikací, obklopený plochami provozů restauračního typu Fast Food, kavárnami a barem. Je zde také vnitřní hřiště pro děti a zařízení pro matky s dětmi. Druhé NP této haly je spojeno se spodním podlažím eskalátory, schodištěm a výtahy. Z tohoto spodního podlaží se přímo dostaneme k odletům Prstu C a přes filtr bezpečnostních rentgenů do tranzitní chodby, spojující tuto část terminálu s celním prostorem stávajícího terminálu.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
V rámci nového terminálu budou uplatněny zhruba 2.000 tisíce tun oceli. Z ocelových trub to budou například sloupy kruhového průřezu. Odletovou halu bude krýt střecha o rozponu 57 metrů (ocelové příhradové prostorové vazníky) v modulových osách 7,5 metru. Výška vazníku je zhruba 3 metry a střešní plášť bude přerušován osvětlovacími štěrbinami o šířce 1 metr. V rámci zastřešení příletové haly jsou navrženy vazníky o rozponu 24 metry a modulu 6 metrů. Vazníky budou ocelové trubkové, trojúhelníkového průřezu a výšky zhruba 1,2 metry. Zastřešení respiria čili prostoru přes dvě podlaží mezi spojovacím objektem a vlastním objektem terminálu je navrženo pultové, z ocelové konstrukce z válcovaných profilů. Ocel je navržena i na úniková schodiště v exteriéru budovy, která budou mít veškeré konstrukce svařované z ocelového plechu a válcovaných profilů. Prosklené fasády odletové haly budou mít pomocnou ocelovou konstrukci, umístěnou v interiéru haly za rovinou sklofasády. Tato konstrukce bude zajišťovat stabilitu prosklených stěn a bude zejména přenášet zatížení větrem. Konstrukce panoramatických výtahů v interiéru bude sloužit jednak jako nosná konstrukce pro technologické prvky výtahů a dále jako hlavní nosná konstrukce pro osazení prosklených stěn výtahových šachet.

HLINÍK, NEREZ, SKLO…
Ani dalšími moderními materiály architekti nešetřili a budou hodně vidět… V místech vertikálních požárních pásů je navrženo opakní zasklení (neprůsvitné barevné sklo, které se vyrábí litím na rýhovanou desku) stejné barvy, jako bude průhledné zasklení fasády. V interiéru je toto zasklení opatřeno izolací, plnicí funkci tepelné a protipožární izolace, která bude upevněna na pomocné rastrové konstrukci. Ve sklofasádách odletové haly budou instalovány i otvírací klapky pro odvod kouře a pro přívod vzduchu s elektrickým pohonem.
Střešní světlíky budou mít rámovou hliníkovou konstrukci s termálními vložkami proti tepelným mostům. Jako zasklívací systém světlíků je navržen polostrukturální systém z hliníkových profilů a se zasklením z izolačního dvojskla. Z hliníkových profilů bude i oblouková střecha nad odletovou halou, fasádní systém sloupko-paždíkový a dělící přepážky mezi veřejnými a neveřejnými prostory, stejně jako lamelové podhledy. Nerez materiály budou uplatněny na check-in pulty, prosklené stěny, exponovaná místa jako například nároží a sokly, a architektonické doplňky (zábradlí).

Celý nezkrácený článek si můžete přečíst ve Speciální příloze Rozšíření letiště – Praha-Ruzyně, která je součástí časopisu KONSTRUKCE číslo 2/2004.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice