KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Tekla Structures 2019 přináší další novinky

Tekla Structures 2019 přináší další novinky

Publikováno: 24.6.2019
Rubrika: Projektování

Aktuální verze Tekla Structures vyšla letos v březnu ve verzi „2019“. Na následujících řádcích budou představeny nejzásadnější novinky, které se týkají převážně modelování ocelových konstrukcí, ale také novinek v oblasti práce s výkresy a v samotném programu.

VYLEPŠENÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ

Zásadního vylepšení se po delší době dočkaly šroubové spoje. Úplnou novinkou je možnost vytváření těchto spojů bez předvrtaných otvorů. Tato nová funkce zajišťuje vytváření přesných výrobních dat o jednotlivých položkách resp. i dílcích a zároveň generuje přesné výkazy spojovacího materiálu.

Typickým využitím může být například vytváření šroubového spoje pro upevnění opláštění trapézovým plechem, kde není potřeba mít předvrtané otvory, nicméně je potřeba vytvořit výkazy šroubů.

Dalším příkladem jsou oválné otvory, kdy jedním šroubovým přípojem vytvoříme excentrický oválný otvor a druhým přípojem vytvoříme pozici samotného šroubu bez vytvoření otvoru v materiálu, kde již existuje otvor oválný. Oproti dřívějším verzím tak odpadá problém zdvojení otvorů pro šrouby.

V aktuální verzi si šroubové spoje dokáží poradit s mírně pootočenými nebo odsazenými přípoji, které jsou vytvořeny korektně. S tím souvisí i přesné délky šroubů, správné velikosti otvorů v položkách a samozřejmě správná CNC data.

VYTVÁŘENÍ SAMOSTATNÝCH OHÝBANÝCH PLECHŮ

Aktuální verze programu disponuje novým nástrojem Samostatný ohnutý plech. V dřívějších verzích bylo nutné mít k dispozici dva plechy nebo dva povrchy plechů se zadaným obrysem pro vytvoření ohybu. Nový nástroj umožňuje velice efektivně vytvářet kónické ohýbané plechy bez nutnosti další navazující geometrie. Při vytváření i následné editaci je k dispozici přímá manipulace, která ještě zrychluje a zjednodušuje práci s touto entitou. K dispozici jsou samozřejmě body přímé manipulace jako při práci s plechem se zadaným obrysem. Pomocí těchto bodů lze libovolně editovat ohýbaný plech. Z takto vytvořeného plechu lze bez problému generovat výkresy rozvinu.

NOVÝ KOMPONENT SCHODIŠTĚ

Novinkou v Tekla Warehouse je komponent pro vytváření přímého schodiště. Jedná se o podobný komponent jako ten, který je dostupný pro vřetenové schodiště. Dovoluje tedy editovat geometrii pomocí přímé manipulace a zároveň obsahuje několik variant výpočtu pro definici výšky a šířky stupně v závislosti na překonávané konstrukční výšce a půdorysných rozměrech celého schodiště.

VYLEPŠENÍ MODELOVACÍHO PROSTORU

Poprvé se v programu Tekla Structures objevuje pravá radiální mřížka. Na rozdíl od té, která se doposud vytvářela ve starších verzích pomoci komponentu. Dialog pro standardní i radiální mřížku se nově přemístil do bočního panelu. Při editaci mřížky pomoci přímé manipulace se nastavení takto editované mřížky automaticky zobrazí v dialogu bočního panelu. Práce s mřížkou ať už pravoúhlou nebo radiální je v nové verzi zase o něco jednodušší.

Nástroje pro vytváření konstrukčních objektů jsou součástí programu Tekla Structures snad od počátku. V aktuální verzi se objevují nové variace konstrukční přímky. Jedná se konkrétně o kružnici, oblouk a polygonální 3D přímku, které může obsahovat i obloukové části. Tyto konstrukční objekty je možné po dokončení editovat pomocí přímé manipulace. Novinkou je také možnost volby barvy a typu čáry těchto konstrukčních objektů. Jistě potěší i nová možnost vytváření odsazení kopií těchto objektů, takzvaný offset.

VIZUALIZACE

Zcela nový nástroj, který je dostupný na Tekla Warehouse s názvem Visualizer, otevírá nové možnosti grafické práce s modelem. Tento nástroj umožňuje vytvářet renderované obrázky namodelované konstrukce včetně povrchů a znázornění stínů, to vše ve vysokém rozlišení. Není potřeba používat další nástroje, aby se pozvedla grafická úroveň prezentací nebo dokumentace projektů.

NOVÉ FUNKCE VE VÝKRESECH

Zcela revoluční funkce se dočkalo výkresové prostředí. Jedná se o klonování vybraných částí výkresu. Nejlépe vše objasní jednoduchý příklad. Na projekčním výkrese základových patek se nachází devět podobných základových konstrukcí, které se ovšem mírně liší svou velikostí a vyztužením. Pokud by byla potřeba doplnit k těmto patkám další odkazy a kóty, bylo by nutné doplnit tyto prvky ke každé patce zvlášť. Provádění stejné práce stále dokola je velice časově náročné a neefektivní. Ve verzi 2019 je ovšem dostupná funkce klonovaní vybraných částí, kde lze vybrat oblast včetně patky a uživatelsky dodělaných objektů. Tuto oblast následně naklonujeme na všech zbývajících osm patek.

Funkce je podobná jako možnost klonování celých výkresů. Tato novinka nicméně umožňuje klonování dílčích částí výkresů, tím se zvyšuje rychlost a produktivita. S touto funkcí souvisí vylepšená nabídka pro asociaci kót a odkazů k prvkům modelu. Přibyla zde další funkce pro automatizaci uspořádání odkazů na výkrese. Konkrétně se jedná o možnost zarovnání vybrané skupiny odkazů k uživatelem zadanému bodu. Vylepšení se také dočkal správce obsahu výkresů.

SPRÁVCE DOKUMENTŮ

Několik změn se objevuje i ve správci dokumentů. Za zmínku stojí vytváření vlastních skupin, do kterých je možné dokumenty zatřídit ručně. Oproti předchozí verzi, kdy bylo možné vytvářet jednotlivé skupiny pouze na základně parametru, například datový formát dokumentu. Důležitější změnou je ovšem nová funkce pro verzování výkresů. Pro každý výkres je k dispozici historie verzí, které se vytvářejí po uložení výkresu. U každé verze je zobrazen čas uložení a kdo uložení provedl.

Zejména u sdílených modelů se jedná o důležitou informaci. Primárním účelem této historie verzí výkresu je ovšem možnost návratu k předchozí verzi výkresu. Ve zvolené verzi výkresu je možné provádět všechny operace jako v každém výkrese a po uložení se tato editovaná verze stane verzí aktuální. Při otevírání výkresu ve správci se otevírá primárně aktuální verze výkresu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tekla Structures 2019 umožňuje vytvářet nově šroubové přípoje bez předvrtaných otvorů. Na ukázce jsou dva šroubové spoje. První obsahuje pouze oválné otvory v plechu. Druhý vede přes oba prvky, ale v první vrstvě (plech) nejsou vytvořeny otvory.Nový nástroj pro přímé vytváření ohýbaného kónického plechu. Není již potřeba mít dva povrchy nebo dva polygonální plechy pro vytvoření ohýbaného plechu.Nový komponent obsažený v knihovně Warehouse. Tento nástroj pro vytváření přímého schodiště podporuje možnosti přímé manipulace a automaticky dopočítává rozměry schodiště v závislosti na zvoleném výpočetním vztahu. Pravá radiální mřížka v rámci nové verze Tekla Structures 2019. Nově se i dialog mřížky přesunul do bočního panelu. Novinkou je možnost nastavení barvy mřížky i textu.Nové nástroje pro konstrukční objekty v sobě zahrnují možnost vytváření 3D polygonální čáry, která může obsahovat i segmenty kružnic. V rámci vylepšení je možné nastavit barvu i typ těchto konstrukčních čar.Visualizer dokáže vytvářet renderované obrázky vymodelované konstrukce ve vysokém rozlišení. Není již potřeba exportovat 3D model a vytvářet obrázek v jiném programu. Celý proces je rychlý a jednoduchý.Historie změn ve výkresech. Informace zobrazují datum změny a jejího autora, zvyšuje se tedy přehled nad průběhem prací na výkresech. K jednotlivým verzím je možné se vracet a začít s výkresem pracovat.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (234x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (91x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420 (63x)
Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v souča...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice