KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Tekla Global BIM Awards 2016

Tekla Global BIM Awards 2016

Publikováno: 3.12.2016
Rubrika: Projektování

V měsíci září 2016 vyhlásila společnost Trimble Solutions vítěze již tradiční celosvětové soutěže 3D modelů staveb vytvořených v programu Tekla Structures Tekla Global BIM Awards 2016. Do národního kola této soutěže, organizovaného společností Construsoft s. r. o., výhradního dodavatele programu Tekla Structures pro Českou republiku a Slovensko, se letos přihlásil rekordní počet různorodých projektů z obou zemí. Nejlepší projekty byly slavnostně představeny a oceněny na 19. ročníku Setkání uživatelů programu Tekla Structures v Přerově. Rádi bychom Vám představili modely, které v národní soutěži uspěly a postoupily tak i do mezinárodního kola této soutěže.

Reaktivace Vysoké pece č. 1 v NKP Dolní oblast Vítkovic – Nástavba na Vysoké peci č. 1 – Bolt Tower
Firma EXCON, a. s. přihlásila do soutěže projekt ocelové nástavby na Vysoké peci v Dolní oblasti Vítkovic. Ta je jednou z hlavních dominant Ostravy a v minulém roce vyrostla o zhruba 25 m, čímž se stala nejvyšším geografickým bodem ve městě. Vestavěná prosklená válcová nástavba slouží jako vyhlídková věž s multifunkčními prostory. Projekt propojuje v úrovni 55 m prezentační prostor jako součást naučné stezky po peci, ve výšce 62 m kavárnu, v úrovni 66 m klub a střešní vyhlídkovou terasu situovanou ve výšce 71 m. Ta umožní návštěvníkům komentované prohlídky s výhledem na město Vítkovice, samotnou Ostravu, ale i na vzdálené okolí s Beskydami.

Projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Projekty veřejného zájmu a postoupil do mezinárodního kola soutěže.

Lávka Nabburg
Společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o. se do národního kola přihlásila s modelem Lávky v Nabburgu. Projekt spočíval ve výměně stávající lávky ve městě Nabburg za novou. Rozpon lávky je 25,34 m a světlá šíře je 1,7 m. Nosnou konstrukcí je trubka 406,4 × 8 m na koncích uložená na betonové základy a ve dvou místech podepřená vidlicovými vzpěrami. Pro přesné vynesení rozměrů nové konstrukce bylo použito 3D DWG zaměření předchozí betonové konstrukce, které bylo použito jako referenční model. Mostovka je z dubových fošen, které jsou šroubované přes gumové podložky k podélníkům z profilů L80 × 60 × 7 a U120.

Projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Projekty infrastruktury a postoupil do mezinárodního kola soutěže.

Administrativně-skladový areál Sliačska
Společnost HESCON s. r. o. se podílela na komplexním návrhu zpracování areálu na Sliačskej ulici v Bratislavě, kde dříve sídlil slovenský Výzkumný ústav svářečský. Cílem bylo vytvořit z původní chátrající budovy nové prostory kanceláří, skladů, obchodů a občanské vybavenosti s osobitým designem. Průmyslová hala má tvar písmena T a skládá se jak z ocelové části, tak z části betonové. V přední části byla vystavěna tři podlaží. V přízemí vznikla obchodní zóna a v jednotlivých patrech pak kanceláře. V podélné části směrem do dvora jsou umístěny skladové jednotky se samostatnými vchody, využitelné i pro malou průmyslovou výrobu. Přední část budovy je architektonicky výtvarnější, zadní více technologická.

Projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Komerční projekty a postoupil do mezinárodního kola soutěže.

Plavecký bazén Brušperk – Tobogán
Firma TMETAL s. r. o. se do národního kola soutěže zapojila s netradičním projektem tobogánu v plaveckém bazénu města Brušperk. Délka tobogánu je více než 50 m a jeho převýšení činí 8 m. Projekt byl zrealizován v polovině letošního roku a již nyní slouží široké veřejnosti. Celkovou délku tobogánu zvládnete při svižné jízdě projet za jedenáct vteřin.

Projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Sport a rekreace a postoupil do mezinárodního kola soutěže.

Výroba polotovarů pro automobilový průmysl SKC SLOVAKIA new foundry
Společnost VISIA, s. r. o. přihlásila do soutěže projekt, který tvoří jednopodlažní desetiloďová – výrobní hala s dvoupodlažní administrativní budovou. Celková půdorysná plocha činí 18 200 m2. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, založený na pilotech a kombinovaný s ocelovou konstrukcí střechy, pomocnými svislými ocelovými prvky a tenkostěnnými vaznicemi s trapézovým plechem. Celkové rozměry objektu jsou 214 × 85 m. Maximální výška objektu je na úrovni 18,5 m nad terénem. Hloubka osazení paty sloupů v některých místech dosahuje až 4 m pod povrch terénu. Zajímavostí tohoto projektu bylo, že na modelu konstrukce pracovalo v určitém momentě až osm lidí a to vše díky rozsáhlým možnostem programu Tekla Structures. Minimalizovaly se tak náklady na předělávky a zefektivnila se činnost projektantů, což vedlo k dodržení plánovaného termínu dokončení projektu.

Projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Průmyslové projekty a postoupil do mezinárodního kola soutěže.

Rozhledna
V letošním roce se vůbec poprvé zapojili do soutěže i studenti ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí a to konkrétně Pavla Sobotková a Adam Šimíček, kteří pracovali na projektu Rozhledna. Osmnáctileté studenty inspirovaly nově vznikající rozhledny v okolí jejich bydliště. S pomocí moderních funkcí programu Tekla Structures vytvořili studenti hlavní svislou nosnou část konstrukce – tubus s točitým schodištěm. Další část rozhledny vyřešili podle vlastního návrhu, kdy se inspirovali již zrealizovanými rozhlednami v okolí a vybranými detaily z odborných časopisů.

Projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Studentské projekty a postoupil do mezinárodního kola soutěže.

Kareta Bruntál
Rostislav Reinold se zúčastnil národního kola s projektem Kareta Bruntál. Projekt se skládá ze dvou částí. První tvoří sklad kameniva, kde se jedná o halu tvořenou příhradovou konstrukcí o rozměrech 72 × 15 m. Halu tvoří čtyři lodě, které jsou navzájem propojeny. Celková výška konstrukce ve štítu je 12,3 m z důvodu průjezdu nákladních automobilů a vysypávání materiálu. Druhou částí této stavby je dopravníkový most, který je složen z hlavního a podvěšeného dopravníkového mostu. Hlavní dopravníkový most je nosným prvkem konstrukce a slouží pro uchycení dopravníkového vedení ze skládky nad halu, podvěšený dopravníkový most pak slouží pro připevnění reverzního dopravníku, který rozděluje materiál na pravou a levou stranu kójí dle potřeby. Délka hlavního mostu je 47,5 m, délka podvěšeného dopravníku 20 m.

Projekt vyhrál veřejné hlasování soutěže.

Auto
Model byl vytvořen Vladimírem Krystynem – studentem třetího ročníku Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí a přihlášen do národního kola soutěže. Vladimír Krystyn je studentem oboru Stavitelství (Pozemní stavitelství a architektura). Model vznikl v rámci úvodního seznamování se s programem Tekla Structures. Úkolem bylo vytvořit model jeho vlastního návrhu. Student následně domodeloval detaily, vygeneroval a upravil výkresy daného modelu. Projekt ukazuje na rozmanité možnosti programu a dokládá, že jediný limit, který máte při práci s Tekla Structures, je jen Vaše vlastní fantazie.

Projekt získal zvláštní ocenění v kategorii Studentské projekty a postoupil do mezinárodního kola soutěže.

Tekla Global BIM Awards 2016
In September 2016, Trimble Solutions announced the winner of a traditional international competition of 3D models of structures designed in the software Tekla Structures,
Tekla Global BIM Awards 2016. A record number of diverse projects from the Czech and Slovak Republic participated in the national round of the competition organized by Construsoft s. r. o., an exclusive supplier for Tekla Structures programme for both countries. The best projects were ceremonially presented and awarded during the 19th annual Meeting  of Tekla Structures Programme Users in Přerov. We would like to introduce you the models that succeeded in the national competition, thus proceeding to the international round of the competition.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Bolt TowerLávka NabburgAdministrativně-skladový areál SliačskaPlavecký bazén Brušperk – TobogánSKC SLOVAKIA – projekt jednopodlažní desetiloďové výrobní haly s dvoupodlažní administrativní budovouRozhlednaKareta BruntálModel auta

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (235x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (91x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420 (63x)
Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v souča...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice