KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vyhodnotil rozsáhlou anketu se statistickými údaji

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vyhodnotil rozsáhlou anketu se statistickými údaji

Publikováno: 13.9.2012
Rubrika: 2012

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR oslovil na počátku června roku 2012 svou členskou základnu a zaslal jí sadu dotazů jako součást rozsáhlé ankety, zaměřené na aktuální situaci ve stavebních firmách. Anketa byla ukončena 30. 6. 2012 a přinesla řadu zajímavých výsledků – většinu bylo možné předpokládat, některé ale byly překvapující.

Celkem se šetření zúčastnilo 116 firem ze všech krajů České republiky. Největší účast byla zaznamenána v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji, na Vysočině a v Praze. Respondenti porovnávali rok 2011 s předpokládaným vývojem roku 2012. Kladené otázky směřovaly na objem stavební produkce, hospodářské výsledky, stav zaměstnanců a objem nasmlouvaných prací. Další okruh dotazů se zabýval hlavní problematikou firmy a dopady aktuální situace na firmu. Šetření bylo filtrováno podle velikosti firmy a jejího převážného zaměření. Z výsledků je také patrná situace firem v jednotlivých krajích.


V oblasti produkce, hospodářského výsledku, stavu zaměstnanců a nasmlouvaného objemu prací signalizují dvě třetiny všech oslovených firem v České republice pokles – u zakázky předpokládá pokles větší než 10 % dokonce 52 % dotázaných. Tato čtyři kritéria vnímá jako parametr beze změny od 10 do 30 % firem, nárůst naopak hlásí 8 až 22 % firem.

V části ankety, kde jsou výsledky zpracovány podle převažující činnosti firem, je nepříznivá situace zejména v oblasti inženýrského stavitelství – pokles hlásí až 88 % dotázaných. Nejhorší údaje získal Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR z odpovědí na dotaz na nasmlouvaný objem prací – pokles o více než 20 % hlásí 56 % stavebních společností. U pozemního stavitelství není situace o mnoho lepší. Ve čtyřech výše uvedených parametrech byl zjištěn pokles přibližně u dvou třetin firem, beze změn tak zůstalo jen 10 až 28 %.

Jako největší podnikatelský problém vidí respondenti svou zakázkovou náplň, což uvedlo 85 % firem. Nejmenší starostí, kterou uvedlo 13 % dotázaných, je nedostatek pracovních sil. Překvapivým zjištěním je v 58 % případů investiční nepřipravenost jednotlivých staveb a v 70 % případů jsou to problémy s legislativou.

Snížení počtů zaměstnanců jako dopad současné špatné situace stavebnictví avízuje 60 % firem, omezení vlastních investic 80 %, krácení mezd 42 % a reorganizaci připravuje 50 % dotázaných. V oblasti stavební produkce předpokládá v Praze pokles 57 % dotázaných firem, nárůst naopak 26 %. Podle stejného kritéria očekává v Moravskoslezském kraji 72 % firem pokles, nárůst pak 20 %. V kraji Vysočina naopak 49 % firem očekává nárůst stavební produkce, pokles 39 %, změny nečeká 12 %. Jihomoravský kraj hlásí z 85 % pokles, beze změn 15 %.

Výsledky ankety jsou rozsáhlé, kromě jiného jsou filtrovány také podle kraje, velikosti a zaměření firmy. Budou využity pro jednání s Vládou ČR, s ostatními státními orgány a dalšími subjekty. Mohou být důležité také pro rozhodování o strategických záležitostech jednotlivých členských firem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

V srpnu letošního roku se sejde Poradní sbor předsedy vlády pro sektor stavebního průmyslu, který se má zabývat prorůstovými opatřeními a potřebnou legislativou. Nutné investice zejména do dopravy, bydlení a PPP projektů by měly přímý pozitivní dopad na zaměstnanost a vrátily by stavebnictví jeho nesporně významnou úlohu. Výsledky ankety Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR budou jedním z argumentů, proč tyto kroky podpořit.

„Je to právě vláda, kdo nese zodpovědnost za ekonomický a současně i za sociální vývoj v zemi, a proto je bezpodmínečně nutné, aby tuto svoji roli vnímala s ohledem na budoucnost v horizontu delším, než je délka jednoho volebního období. Proto by si měla uvědomit, že je povinna provést opatření k obnovení dynamiky v oblasti investic, která napomohou rozvoji národní ekonomiky,“ poznamenal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václav Matyáš.

„S určitým pragmatickým očekáváním sledujeme další vývoj vládních příslibů,“ 
říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Ing. Václav Matyáš.

„Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR s velkými obavami sleduje pokračující propady české ekonomiky, doprovázené restrikcemi v investiční výstavbě. Dlouhodobě nepříznivá situace českého stavebnictví a pokračující zhoršený trend vývoje od počátku letošního roku vyvolává silné znepokojení celé stavařské veřejnosti.

S určitým pragmatickým očekáváním sledujeme další vývoj vládních příslibů na přijetí konkrétních prorůstových opatření ke zmírnění dopadů finanční krize na stavebnictví a chceme věřit, že se mnohé budou týkat i veřejných investic. Celou řadu konkrétních námětů jsme definovali a předali příslušným ministrům již před více než půl rokem.

To, že nepříznivá situace českého stavebnictví je již několik let stranou zájmu vlády a jejích ministrů, nás mj. vedlo i k tomu, abychom uspořádali detailní průzkum stavu u naší členské základny. Výsledky ankety potvrdily obavy o další vývoj odvětví a budou podkladem pro jednání na odpovědných ministerstvech a vládě k přijetí nezbytných opatření ke zlepšení situace.“

Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic Evaluated a Thorough Survey with Statistical Data
At the beginning of June 2012 the Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic addressed its members and asked them a series of questions as a part of a thorough survey, aimed at current situation in building companies. The survey was finished on June 30, 2012, and revealed many interesting results – a lot of them were predictable, but some of them were very surprising.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Objem nasmlouvaných prací podle činnosti firmy Celá ČRObjem nasmlouvaných prací podle činnosti firmy Celá ČRPředpokládané změny v roce 2012 oproti roku 2011 Celá ČRPředpokládané změny v roce 2012 oproti roku 2011 Celá ČRPředpokládané změny v roce 2012 oproti roku 2011 Celá ČRPředpokládané změny v roce 2012 oproti roku 2011 Celá ČRPředpokládané změny v roce 2012 oproti roku 2011 Moravskoslezský krajPředpokládané změny v roce 2012 oproti roku 2011 PrahaIng. Václav Matyáš

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (40x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2 (23x)
Hysterie, která vypukla po vydání změny Z1 ČSN 730540-2 v dubnu 2012, byla malicherná v kontextu komplexní problematiky ...
V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum (21x)
Pro 200 techniků je připraveno místo v novém vývojovém a konstrukčním centru, které otevřeli ve společnosti Huisman Kons...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice