KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Studenti modelovali areál Žateckého pivovaru

Studenti modelovali areál Žateckého pivovaru

Publikováno: 13.12.2018
Rubrika: Zajímavosti

O prodlouženém víkendu 13. - 16. 9. 2018 se v areálu Žateckého pivovaru uskutečnila Letní škola BIM modelování. Zúčastnilo se jí 16 studentů ze čtyř středních průmyslových škol stavebních z Brna, Hradce Králové, Letohradu a Opavy. Mezi hlavní činnosti Letní školy BIM modelování v Žatci patřily zaměřování pomocí 3D laserového skenování, informační modelování, práce s IFC datovými modely a společné datové prostředí. Rozsáhlý areál pivovaru se sice celý nepodařilo vymodelovat, nicméně cíle Letní školy v Žatci, vyzkoušet si v praxi práci ve větším týmu, naučit se pracovat s mračny bodů pro účely vytvoření 3D/BIM modelu stávajícího stavu areálu pivovaru se naplnit podařilo.

ŽATECKÝ PIVOVAR

Areál Žateckého pivovaru je součástí historického centra města Žatec. Jeho vznik je datován do roku 1798, kdy byl položen základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru. S vlastním zahájením vaření piva se započalo v roce 1801. Novodobá historie Žateckého pivovaru psaná od roku 1989 nebyla pro pivovar nikterak příznivá. Opakovaně nezdařilé privatizace pivovaru v roce 1995 a v roce 1999 v rukou různých subjektů přivedly pivovar takřka ke krachu. V roce 2001 kupuje pivovar anglický vlastník, který začal investovat do technologií pivovaru a postupně začal křísit zašlou slávu Žateckého pivovaru. V roce 2014 vstoupily do Žateckého pivovaru jako spoluvlastník Pivovary Carlsberg, V současnosti jsou jeho jediným vlastníkem. Žatecký pivovar dnes pokračuje v tradici výroby českého piva typu světlého ležáku, stejně jak se tato technologie ustálila od druhé poloviny devatenáctého století, kdy se pivo vyrábí za použití pouze tří základních surovin: vody, sladu a chmele.

PASPORTIZACE AREÁLU PIVOVARU

Historický úděl areálu Žateckého pivovaru se celkem logicky odráží také v tom, jak byl areál v minulosti udržován, spravován a provozován. Ne vždy byl v dobách minulých vlastník také dobrým hospodářem, a tak projektová dokumentace i záznamy o prováděných rekonstrukcích jsou ne vždy úplné a v mnoha případech i nedohledatelné. A pokud se již v archivu podařilo nalézt alespoň části projektové dokumentace areálu pivovaru, nebyla mnohdy aktuální. V tomto ohledu se areál Žateckého pivovaru organizátorům Letní školy BIMu jevil jako ideální místo pro experimentování s novými technologiemi metody BIM – informačního modelování staveb, jejichž výsledkem bude pasport areálu pivovaru.

LETNÍ ŠKOLA BIM MODELOVÁNÍ

Myšlenka pořádání Letní školy BIM vznikla již v roce 2016, kdy její organizátoři chtěli vytvořit platformu pro živou výměnu a předávání zkušeností práce založené na principech metody BIM. Za tu dobu se uskutečnili celkem čtyři setkání, která hostil areál Žateckého pivovaru. Ta se odehrávala převážně v užším kruhu lektorů, spolupracujících geodetů a organizátorů Letní školy BIMu.

Již první setkání byla inspirativní v tom, že si lektoři měli možnost uvědomit rozsah a složitost areálu pivovaru. Diskutovali společně, jak rozsáhlý areál rozdělit na logické celky, jak efektivně připravit pracovní prostředí pro práci na BIM pasportu areálu pivovaru. Pro další postup bylo zásadní si uvědomit si, že je nutné pracovní postupy dobře připravit tak, aby na Letní škole BIMu dokázala větší skupina studentů během 4 dnů v týmu efektivně spolupracovat. Z pohledu organizace bylo také prozřetelné se nejprve s prostorově komplikovaným areálem pivovaru dobře seznámit. Lektoři workshopu se také museli seznámit s možnostmi technologií v rukou kolegů geodetů, kteří v prvních fázích sbírali data v podobě mračen bodů, pomocí 3D laserových skenerů. Pro skenování exteriérů byl použit rotační skener na stativu značky Riegl VZ-400 od Teamu Exact. V interiérech byl použit ruční skener GEOSLAM ZEB1, kterým sběr dat zajišťovali geodeti z kanceláře GEO-5. Kromě těchto skenerů ještě v exteriéru areálu skenovali kolegové z firmy SG Geotechnika, kteří obsluhovali rotační skener značky Leica ScanStation P20.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Vždy, když se hovoří o metodě práce BIM zdůrazňuje se velmi často termín spolupráce. V případě řešení větších projektů to platí dvojnásob. Právě zkušenost týmové spolupráce byla tou nejcennější, kterou si mohli účastníci z Letní školy v Žatci odnést.

Samotný program letní školy byl sestaven tak, aby týmy měli dostatek času na vlastní práci – 3D modelování jednotlivých budov areálu pivovaru, které lektoři mezi jednotlivé týmy rozdělili. Úvodní den byl věnován prezentacím technologií i principům metody práce BIM. V dalších dnech byly přestávky mezi pracovními bloky využity k prezentacím lektorů, kteří ve 3D/BIM software ARCHICAD demonstrovali vybrané pracovní postupy při tvorbě modelu. Neméně zajímavou částí programu byli také kontrolní schůzky v průběhu práce, kdy jednotlivé modely z pohledu kvality BIM modelování testoval a hodnotil simulovaný BIM manažer z řad lektorů workshopu.

DIGITÁLNÍ DVOJČE ŽATECKÉHO PIVOVARU

Tímto pojmem se někdy označuje BIM model stavby, který vzniká jako věrná kopii reálné stavby ve virtuálním prostoru počítače. Za čtyři dny se účastníkům workshopu sice nemohlo podařit digitální dvojče zpracovat do nejmenších podrobností a v celém rozsahu areálu pivovaru, nicméně byl položen velmi solidní základ pro další práci v rámci dalších běhů Letní školy BIM modelování. Je rozhodně dál na čem (nejen virtuálně) stavět.

ZÁVĚR

Závěrem nezbývá, než poděkovat všem studentům a jejich pedagogům ze středních průmyslových škol stavebních z Brna, Hradce Králové, Letohradu a Opavy, kteří si zaslouží obrovské uznání za předvedené výkony a za příkladnou reprezentaci školy. Poděkování patří také partnerům workshopu, kteří Letní školu BIM modelování v Žatci podpořili. Společnosti Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR za hardware/software podporu a geodetickým kancelářím GEO-5, SG Geotechnika a Teamu Exact za sběr dat. V neposlední řadě je potřeba poděkovat také vedení Žateckého pivovaru, za možnost organizovat letní školu v prostorách areálu pivovaru.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Studenti modelovali areál Žateckého pivovaru

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (239x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (63x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (58x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice