KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Stavba roku České republiky 2011

Stavba roku České republiky 2011

Publikováno: 4.11.2011
Rubrika: Zajímavosti

Letos je to již po devatenácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2010 do května roku 2011) utkaly o prestižní cenu Stavba roku.

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.

Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Devatenáctileté období soutěže přineslo téměř tisíc posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a. s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

V letošním 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 42 staveb, 25 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.

Dne 8. 9. 2011 bylo v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Dne 3. 10. 2011 bude v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 5. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy a Cena veřejnosti (Pražské stavby 2011 a Stavba roku 2011).

NOMINOVANÉ STAVBY NA TITUL STAVBA ROKU 2011
ČVUT – Nová budova Dejvice
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření jednoduché, a přitom výrazně působivé stavby pro výuku architektů.

Malá vodní elektrárna a rybí přechod Beroun – Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření energetické stavby k využití obnovitelného zdroje se zřetelem ke kultivaci nábřežního prostoru.

Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce.

Výstavba rodinného domu, Praha 6 – Břevnov
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření výrazně soudobého rodinného obytného domu se zřetelem k netradičnímu užití špičkových technologií pro vybavení stavby.

Golf Klub Čertovo břemeno, Jistebnice
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření nevšední stavby pro aktivní odpočinek se zřetelem k citlivému začlenění do krajinného rámce.

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření soudobého nemocničního pavilonu se zřetelem ke složitosti zdravotně-technologického uspořádání.

Ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření výjimečné ekologické stavby, se zřetelem ke kultivaci opuštěného průmyslového území.

Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou, Praha 1
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření architektonicky výrazného domu s malými byty v historickém jádru města.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření působivého soudobého kulturního zařízení se zřetelem k velké variabilitě využití.

Miura Hotel
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření vytvoření designového hotelu se zřetelem k citlivému propojení s krajinným rámcem horské oblasti.

Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za nápadité vytvoření přívětivé vstupní brány hromadné dopravy do města se zřetelem k uplatnění výtvarného umění ve veřejném prostoru.

Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za dopravní zklidnění a společenské oživení historického centra města se zřetelem ke zvoleným výtvarným prvkům.

Krytý plavecký bazén v Litomyšli
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech.

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích, školská část
– Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření neobvykle velkorysého vysokoškolského areálu se zřetelem ke spojení s objekty dalších důležitých městských funkcí.

Loket, T.G.M. č.p. 87, stavební úpravy a oprava objektu – Nominace na titul Stavba roku je udělena za citlivou a nápaditou rekonstrukci historicky významného domu pro potřeby moderního způsobu bydlení.

Seznam zvláštních cen a cen vypisovatelů naleznete na www.stavbaroku.cz. o výsledcích soutěže vás budeme na stránkách KONSTRUKCÍ informovat a ty nejzajímavější projekty vám přiblížíme detailněji.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tisková konference k vyhlášení nominovaných staveb

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (67x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice