KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    Stavba roku 2012 – vyhlášení výsledků soutěže

Stavba roku 2012 – vyhlášení výsledků soutěže

Publikováno: 8.10.2012
Rubrika: 2012

Soutěž Stavba roku je součástí již 6. ročníku DSA (Dny stavitelství a architektury) organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholily slavnostním večerem 4. října 2012 v Senátu Parlamentu ČR. 

Dne 4. 10. 2012 bylo v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 6. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. Prahy a Cena veřejnosti.

AKCE DNŮ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY 2012

6. 9.                 Nominační večer soutěže Stavba roku
4. 10.               Setkání v Senátu PČR s předáním cen

 • Nejlepší výrobce stavebnin 2011
 • Stavební firma roku 2011
 • Zvláštní ceny
 • Tituly Stavba roku 2012 vč. Ceny veřejnosti
 • Osobnost stavitelství 2012

září - listopad   Dny otevřených dveří na stavbách 
22. 10.             Inženýrský den
19. - 26.11.      Dny otevřených dveří na školách a v projektových kancelářích

Informace o soutěži STAVBA ROKU.
Letos je to již po dvacáté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2011 do května roku 2012) utkaly o prestižní cenu Stavba roku.

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.

Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.

Dvacetileté období soutěže přineslo téměř tisíc posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Poslání soutěže:
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2012.

Kritéria hodnocení:
Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

 • architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos
 • kvalita a jakost stavebních prací
 • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí
 • celkové prostorové a funkční řešení díla
 • začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
 • délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům
 • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
 • úroveň investorského záměru
 • další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.

Ceny vypisovatelů:

 • Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail
 • Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
 • Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
 • Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii

Zvláštní ceny:

 • Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města.
 • Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé).
 • Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 6. 9. do 4. 10. 2012.

Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/:

Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb.

Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných.

V letošním 20. ročníku soutěže bylo přihlášeno 53 staveb, 31 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.

Dne 6. 9. 2012 bylo v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku a ceny vypisovatelů.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2012

předsedkyně poroty:

 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,

členové poroty:

 • Ing. Miloslav Mašek, CSc.
 • Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
 • Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
 • Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
 • Ing. Ladislav Vaněk
 • Ing. Tomáš Chromý

Dne 4. 10. 2012 bylo v Senátu Parlamentu ČR  v Praze u příležitosti 6. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. Prahy a Cena veřejnosti.

Vypisovatelé soutěže zůstávají i tento rok tradiční a jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel společnosti Economia a.s.

Záštity soutěži Stavba roku 2012 udělili:

 • Předseda Senátu Parlamentu České republiky
 • Ministr životního prostředí ČR
 • Ministr pro místní rozvoj ČR
 • Ministr dopravy ČR
 • Primátor hlavního města Prahy
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

TITULY STAVBA ROKU 2012

2. Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném

Autor: Libor Sommer
Projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Hostinné
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2012 byl udělen za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla.

3. Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

Autor: Metrostav a.s. (autor technického řešení)
Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Miroslav Kroupa
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ladislav Michálek
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: ČEPRO, a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2012 byl udělen za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny

8. fabrika hotel

Autor: OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Luděk Rýzner, František Čekal, Marcela Susedíková, Pavel Hanzlíček (stavební část)
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: MHA, s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Titul Stavba roku 2012 byl udělen za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí.

12. „Přírodovědné exporatorium“- rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně

Projektant:  RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o., Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Petr Kadič
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
Investor: Statutární město Brno
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno

Titul Stavba roku 2012 byl udělen za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště

37. Štětkova 18 – Rekonstrukce objektu Administrativní budova

Autor: Ernst Hoffmann ARCHITEKT profesor DI Ziviltechniker GmbH
Projektant: Plan & Bau ČR spol. s r.o.
Autorizovaný inspektor: Milan Teigiser
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Martin Kovařík
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jan Bína
Dodavatel: PP 53, a.s.
Investor: S+B Grouppe, Stavební a inženýrská společnost, spol. s r.o.
Přihlašovatel: PP 53, a.s.

Titul Stavba roku 2012 byl udělen za technicky a konstrukčně vysoce náročnou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy se zřetelem k nápadité architektonické aktualizaci výrazu

ZVLÁŠTNÍ CENY:

CENA PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČR

6. Centrum technického vzdělávání Ostrov

Autor: A69 – architekti s.r.o., Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Tomáš Koňařík
Projektant: RECONSTRUCTION s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Václav Bittman
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Slepička
Dodavatel: Sdružení CTV Ostrov, Metrostav a.s. (vedoucí člen sdružení), Tima, spol. s r.o. (obchodně výrobní služby), BAU-STAV a.s.
Investor: Střední průmyslová škola Ostrov
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Cena předsedy Senátu PČR byla udělena za velkorysou proměnu staré školy v moderní výukový areál pro technické obory se zřetelem k využití terénu a urbanistickému začlenění stavby

CENA PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

48. REZIDENČNÍ PARK BAAROVA

Autor: CMC architects, a.s., akad. arch. Vít Máslo, dipl. Arch. David Richard Chisholm, hl. arch. Ing. arch. Jan Hřebíček
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: akad. arch. Vít Máslo
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Urban
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Rezidenční park Baarova, a.s.
Přihlašovatel: CMC architects, a.s.

Cena primátora hl. m. Prahy byla udělena za nadstandardní přístup developera a architekta k veřejnému prostoru. Příkladná práce s veřejným a poloveřejným prostorem v developerském projektu.

CENA VEŘEJNOSTI STAVBA ROKU 2012

2. Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném

Autor: Libor Sommer
Projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Hostinné
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
2. Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném3. Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov6. Centrum technického vzdělávání Ostrov 8. fabrika hotel 12. „Přírodovědné exporatorium“- rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně37. Štětkova 18 – Rekonstrukce objektu Administrativní budova 48. REZIDENČNÍ PARK BAAROVA

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (34x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
14. konference Ocelové konstrukce 2012 Karlova Studánka14. konference Ocelové konstrukce 2012 Karlova Studánka (22x)
Pouhé tři měsíce na přípravu měli v letošním roce, kvůli změně majitele společnosti SEKURKON, s.r.o., noví organizátoři ...
Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2 (21x)
Hysterie, která vypukla po vydání změny Z1 ČSN 730540-2 v dubnu 2012, byla malicherná v kontextu komplexní problematiky ...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice