KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    Soutěž Stavba roku 2012

Soutěž Stavba roku 2012

Publikováno: 7.9.2012
Rubrika: 2012

Soutěž Stavba roku je součástí již 6. ročníku DSA (Dny stavitelství a architektury) organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí slavnostním večerem 4. října 2012 v Senátu Parlamentu ČR. Dne 4. 10. 2012 bude v Senátu Parlamentu ČR  v Praze u příležitosti 6. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. Prahy a Cena veřejnosti. 

Vypisovatelé soutěže zůstávají i tento rok tradiční a jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel společnosti Economia a.s.

Záštity soutěži Stavba roku 2012 udělili:

 • Předseda Senátu Parlamentu České republiky
 • Ministr životního prostředí ČR
 • Ministr pro místní rozvoj ČR
 • Ministr dopravy ČR
 • Primátor hlavního města Prahy
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Soutěž Stavba roku je zahájena a v letošním roce navazuje již 20. ročníkem soutěže. Do letošního 20. ročníku se přihlásilo 53 soutěžních projektů. Do druhého kola soutěže porota vybrala 31 staveb, které osobně během měsíce července navštívila a důkladně prohlédla.

Jako každoročně bylo porotou vybráno 15 nominací a z těch pak 5 titulů Stavba roku (bez rozlišení pořadí).

Dále budou uděleny:

Zvláštní ceny (na každou zvláštní cenu může porota doporučit nominace):

 • Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
 • Cena primátora hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města

Cena veřejnosti
Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže. Hlasování o Cenu veřejnosti proběhne na internetových stránkách www.stavbaroku.cz od 6. 9. 2012 do 4. 10. 2012.

Ceny vypisovatelů a další ceny (předání proběhlo během nominačního večera 6. 9. 2012)

 • Cena časopisu STAVITEL za nejlepší stavebně architektonický detail
 • Cena nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 • Cena MPO
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • Cena Poroty
 • Česká stavba v zahraničí

Porota soutěže:

předsedkyně poroty:

 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,

členové poroty:

 • Ing. Miloslav Mašek, CSc.
 • Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
 • Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
 • Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
 • Ing. Ladislav Vaněk
 • Ing. Tomáš Chromý

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2012

2. Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném

 • Autor: Libor Sommer
 • Projektant: Jan Chaloupský
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Investor: Město Hostinné
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla

3. Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

 • Autor: Metrostav a.s. (autor technického řešení)
 • Projektant: ARTECH spol. s r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Miroslav Kroupa
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ladislav Michálek
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Investor: ČEPRO, a.s.
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny

6. Centrum technického vzdělávání Ostrov

 • Autor: A69 – architekti s.r.o., Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Tomáš Koňařík
 • Projektant: RECONSTRUCTION s.r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Václav Bittman
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Slepička
 • Dodavatel: Sdružení CTV Ostrov, Metrostav a.s. (vedoucí člen sdružení), Tima, spol. s r.o. (obchodně výrobní služby), BAU-STAV a.s.
 • Investor: Střední průmyslová škola Ostrov
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za velkorysou proměnu staré školy v moderní výukový areál pro technické obory se zřetelem k využití terénu a urbanistickému začlenění stavby

7.  Servisní tréninkové centrum -  Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy

 • Autor: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
 • Koncept arch. Řešení: 5. NP – Master of Art Jozef Kabaň, Škoda auto a.s., Interiér objektu: Vlastimil Pacek ArtD., Škoda Auto a.s.
 • Projektant: S-projekt plus, a.s.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeněk Hřib
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Lukáš Zelený
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Investor: ŠKODA AUTO a.s.
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za vytvoření špičkového vzdělávacího servisního centra se zřetelem k logickému vnitřnímu uspořádání a k urbanistickému řešení

8. fabrika hotel

 • Autor: OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Luděk Rýzner, František Čekal, Marcela Susedíková, Pavel Hanzlíček (stavební část)
 • Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
 • Investor: MHA, s.r.o.
 • Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí

12. „Přírodovědné exporatorium“- rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně

 • Autorizovaný inspektor: Brněnské komunikace a.s.
 • Projektant:  RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o., Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Petr Kadič
 • Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
 • Investor: Statutární město Brno
 • Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno

Za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště

16. Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků a polotovarů pro strojírenský průmysl – rychlokovací stroj

 • Autor: ARS VÍTKOVICE s.r.o., Milan Šraml, Jan Malík
 • Projektant: VL Servis s.r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Milan Šraml,
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Pluta
 • Dodavatel: STRABAG a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
 • Investor: VÍTKOVICE, a.s.
 • Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.

Za ojedinělou funkční rekonstrukci staré tovární haly, doplněné novým objektem se zřetelem k citlivému přístupu k historickým stavebním a konstrukčním detailům

17. Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně

 • Autor: BFB – studio, spol. s r.o., Miloš Mlejnek, Antonín Buchta (arch. návrh)
 • B.B.D., s.r.o., Pavel Bejček, (projekce)
 • Město Jičín, Radek Jiránek (spolupráce na návrhu)
 • Projektant: B.B.D., s.r.o.
 • Dodavatel: VCES a.s.
 • Investor: Město Jičín
 • Přihlašovatel: VCES a.s.

Za nápadité tvarování lepené dřevěné konstrukce nad ledovou plochou se zřetelem k vytvoření velmi otevřeného sportovního prostředí

20. Silnice I/9 Líbeznice – obchvat

 • Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Zdeňka Heroldová
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeňka Heroldová
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Petr Škvařil, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
 • Dodavatel: sdružení I/9 Líbeznice - obchvat
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Přihlašovatel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Za vytvoření silniční stavby, jež významným způsobem zlepšila kvalitu prostředí v obci se zřetelem k pojetí biokoridoru

36. MAIN POINT KARLIN

 • Autor: DaM spol. s r.o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
 • Projektant: AED project, a.s., Ivan Hodek
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a.s.
 • Dodavatel: PSJ, a.s.
 • Investor: PSJ INVEST, a.s./ Main Point Karlín, a.s.
 • Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.

Za vytvoření přitažlivé, výrazově zajímavé administrativní stavby se zřetelem k energetické úspornosti a přívětivému vnitřnímu prostředí

37. Štětkova 18 – Rekonstrukce objektu Administrativní budova

 • Autor: Ernst Hoffmann ARCHITEKT profesor DI Ziviltechniker GmbH
 • Projektant: Plan & Bau ČR spol. s r.o.
 • Autorizovaný inspektor: Milan Teigiser
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Martin Kovařík
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jan Bína
 • Dodavatel: PP 53, a.s.
 • Investor: Stavební a inženýrská společnost, spol. s r.o.
 • Přihlašovatel: PP 53, a.s.

Za technicky a konstrukčně vysoce náročnou a architektonicky nápaditou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy

40. Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice + Cena SPS

 • Autor: Atelier Kročák – architekt
 • Projektant: K4 a.s. (HIP Ing. Jan Korbut)
 • Technický dozor investora: MAURING spol. s r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jaromír Kročák
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Libor Kocman
 • Dodavatel: PSJ, a.s.
 • Investor:  Vigano, a.s.
 • Přihlašovatel: Czech Property Investments, a.s.

Za energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu se zřetelem k náročnému konstrukčnímu řešení

47. Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova

 • Autor: NIMBUS Architects s.r.o., Jitka Dvorská, Markéta Veselá, Ondřej Strejček, Tereza Cihlářová
 • Projektant: Origon spol. s r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jitka Dvorská
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Zdeněk Štěpánek
 • Dodavatel: TORUS Příbram s.r.o.
 • Investor: CET 21 spol.s r.o.
 • Přihlašovatel: NIMBUS Architects s.r.o.

Za nápaditou proměnu staré provozně administrativní budovy na vrcholně soudobou stavbu s velkoryse řešeným pracovním prostředím

52. Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu KUKLA v Oslavanech

 • Autor: Břetislav Hetmer
 • Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Břetislav Hetmer
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: František Pažourek
 • Dodavatel: JMA stavební, spol. s r.o.
 • Investor:  STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
 • Přihlašovatel: JMA stavební, spol. s r.o.

Za citlivou rekonstrukci  vysloužilého průmyslového objektu s nápaditým přitažlivým novým využitím, se zřetelem k důrazu na zachování paměti místa

53. Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem

 • Autor: AB ATELIÉRY f.o., Aleš Brotánek, Jan Praisler
 • Projektant: Starý a partner s.r.o. (realizační dokumentace)
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Aleš Brotánek
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jozef Košarišťan
 • Dodavatel: Konstruktis, a.s.
 • Investor: JRD s.r.o.
 • Přihlašovatel: JRD s.r.o.

Za vytvoření příkladně energeticky koncipovaného domu se zřetelem k nápaditému osazení do terénu a začlenění do prostředí vilové ulice

Zvláštní ceny:

Cena poroty:

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24,26, Praha 3

 • Autor: MS architekti s.r.o., Tomáš Filgas, Pavel Hřebecký, Monika Svobodová, Tomáš Pavlík
 • Projektant: MS architektura a design s.r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Monika Svobodová
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Aleš Novák
 • Dodavatel: Sdružení revitalizace DPS, zastoupené PSP - GDS, s.r.o.
 • Investor: Městská část Praha 3
 • Přihlašovatel: Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., člen holdingu Městské části Praha 3

Za komplexní rehabilitaci panelového domu pro potřeby pohodlného bydlení seniorů se zřetelem ke společenskému významu stavby

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu:

MAIN POINT KARLIN

 • Autor: DaM spol. s r.o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
 • Projektant: AED project, a.s., Ivan Hodek
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a.s.
 • Dodavatel: PSJ, a.s.
 • Investor: PSJ INVEST, a.s./ Main Point Karlín, a.s.
 • Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.

Za řešení energeticky úsporné budovy s unikátní architekturou

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice

 • Autor: Atelier Kročák – architekt
 • Projektant: K4 a.s. (HIP Ing. Jan Korbut)
 • Technický dozor investora: MAURING spol. s r.o.
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jaromír Kročák
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Libor Kocman
 • Dodavatel: PSJ, a.s.
 • Investor: Vigano, a.s.
 • Přihlašovatel: Czech Property Investments, a.s.

Za konstrukčně, technicky, energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu na moderní ubytovací zařízení vysokého standardu

Cena časopisu Stavitel společnosti ECONOMIA a.s.:

MAIN POINT KARLIN

 • Autor: DaM spol. s r.o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
 • Projektant: AED project, a.s., Ivan Hodek
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a.s.
 • Dodavatel: PSJ, a.s.
 • Investor: PSJ INVEST, a.s./ Main Point Karlín, a.s.
 • Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.

Za originální architektonicky, technicky i materiálově detailně propracované řezání obvodového pláště budovy

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:

Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem

 • Autor: AB ATELIÉRY f.o., Aleš Brotánek, Jan Praisler
 • Projektant: Starý a partner s.r.o. (realizační dokumentace)
 • Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Aleš Brotánek
 • Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jozef Košarišťan
 • Dodavatel: Konstruktis, a.s.
 • Investor: JRD s.r.o.
 • Přihlašovatel: JRD s.r.o.

Za komplexní přístup k řešení energetické úspornosti budovy, zhodnocené ve spolupráci s Centrem pasivního domu.

Česká stavba v zahraničí:

OBCHODNÍ A ZÁBAVNNÍ CENTRUM M5 MALL V RJAZANI, RUSKÁ FEDERACE

 • Projektant: Cuboid Architekti, s.r.o., Aleš Papp, Milan Vít, Magdalena Pappová
 • Vedoucí projektant: Milan Vít
 • Stavbyvedoucí: Karel Pejčoch
 • Dodavatel: PSJ, a.s.
 • Investor: Ryazan Shopping Moll Linited (kypr), filiálka v Ruské federaci
 • Přihlašovatel: PSJ, a.s.
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (40x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2 (23x)
Hysterie, která vypukla po vydání změny Z1 ČSN 730540-2 v dubnu 2012, byla malicherná v kontextu komplexní problematiky ...
V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum (21x)
Pro 200 techniků je připraveno místo v novém vývojovém a konstrukčním centru, které otevřeli ve společnosti Huisman Kons...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice