KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Software AxisVM – řešení pro statické výpočty od stavebních inženýrů pro stavební inženýry

Software AxisVM – řešení pro statické výpočty od stavebních inženýrů pro stavební inženýry

Publikováno: 1.7.2019
Rubrika: Projektování

V tomto článku popisované software provádí statickou a dynamickou analýzu na 3D konstrukcích s využitím lineárních a nelineárních metod. S využitím AxisVM je možné modelovat všechny možné typy konstrukcí od rámů, příhrad, nosníků na pružném podloží, membrán (rovinná napjatost a rovinné přetvoření), desek s žebry nebo bez, desky na pružném podloží a libovolné tvary skořepin. V modelu je možné použít neomezený počet konečných prvků. Významnou součástí software je integrovaný vizuální systém modelování. Schopnost vytvořit kompletní 3D model bez použití speciálního CAD software dělá z AxisVM ideální nástroj pro stavení inženýrství. AxisVM obsahuje pokročilé numerické metody, konečných prvků a posudkové moduly, které podporují rychlé a efektivní navrhování stavebních konstrukcí (nosníky, desky, membrány, skořepiny) i pro ty nejnáročnější případy modelování. AxisVM je software pro komplexní analýzu a design v oboru stavebního inženýrství, o čemž dále vypovídá tento článek.

AxisVM FUNKCIONALITA

AxisVM disponuje širokou paletou dimenzačních modulů pro ocel, beton, dřevo, základové konstrukce i zdivo. Posudky zohledňují aktuální návrhové EN normy a národní přílohy jak pro Českou, tak pro Slovenskou republiku a dále jsou podporovány přílohami SIA (Švýcarsko), NEN (Nizozemí), DIN (Německo) a dalšími.

V případě modulů se bavíme například o:

  • Posouzení železobetonových plošných prvků včetně vlivu trhlin a dotvarování, železobetonového nosníku, sloupu a základů, návrh a posouzení železobetonových stěn a jader, plastovými moduly Cobiax a železobetonových předpjatých nosníků.
  • Posouzení ocelových prvků včetně požární odolnosti a posouzení ocelových přípojů.
  • Posouzení dřevěných prvků včetně požární odolnosti a CLT panelů (křížem lepené dřevěné panely).
  • Seizmické výpočty pomocí spekter odezvy, nelineární metody postupného přitěžování nebo‑li „push‑over” analýzy, Footfall analýzy (posouzení kmitání stropů), generátorů klimatických zatížení či Nonlinear Time History pro dynamickou analýzu.
  • Importy a exporty do jiných programů např. TEKLA Structures, Allplan, Revit a dalších.

AxisVM – INŽENÝRSKÝ PŘÍSTUP PŘI NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, PRAKTICKÉ POMŮCKY

Automatická náhrada podpory modelem kotvení
Ekonomický tlak na navrhování konstrukcí staveb vede k čím dál více složitějším modelům, které často kombinují prutové a plošné prvky ve snaze vystihnout co nejpřesněji konkrétní stav – např. tuhost styčníků. AxisVM disponuje automatickou funkcí na převod oblasti kolem styčníku na deskostěnové prvky. Automaticky se propojí navazující prut prvku s deskostěnovou náhradou. Lze domodelovat i další části takového styčníku jako jsou výztuhy, smyková zarážka nebo plošné podepření (přenášející jen tlak). Takové řešení pomáhá lépe vystihnout okrajové podmínky a umožňuje lepší posouzení mezních stavů použitelnosti.

Modul 3D2
Modul vyjme z 3D modelu např. stropní desku včetně vnitřních sil i z kontaktů okolních připojených prvků včetně okrajových podmínek a vytvoří samostatný projekt. Pro vícepatrové budovy znamená úsporu času při nelineárních výpočtech dlouhodobých průhybů.

Modul Přenos zatížení
Přenáší reakce z jednoho modelu do jiného modelu ve formě zatěžovacích impulzů.

VYBRANÁ REFERENCE

Široké možnosti programu a jeho cenová dostupnost činí z AxisVM vyhledávaný nástroj pro nejen české a slovenské stavební inženýry. Se stavbami, které byly počítány programem AxisvM, se můžete potkat v každé etapě realizace nejen v pozemních stavbách, ale i v případě mostního stavitelství.

Jednou z největších referencí v této oblasti, které získalo i mezinárodní ocenění, je Most Oskar u Břeclavi. Ten projektovala brněnská firma Exprojekt s. r. o. Most je unikátní svojí konstrukcí vlivem velké šikmosti a použitím svařovaných táhel. Jde o první síťovaný oblouk na české železnici.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ukázky modelování – detaily kotveníUkázky modelování – 3D model a 2D model stropní deskyModel síťovaného oblouku mostu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (234x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (91x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420 (63x)
Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v souča...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice