KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    SIAD Czech získal zakázky za 70 milionů korun

SIAD Czech získal zakázky za 70 milionů korun

Publikováno: 2.10.2012
Rubrika: 2012

Společnost SIAD Czech spol. s r.o., dceřiná společnost italsko-americké konfederace SIAD-Praxair podnikající v České republice již od roku 1992, letos od druhé poloviny roku významně posílila projekty tzv. green byznysu. Jde o výrobu určenou pro ochranu životního prostředí a současně o recyklaci vedlejších produktů výroby technických plynů, zejména acetylénu. V součtu bude letos green byznys společnosti tvořit téměř 10 % jejích celkových tržeb, což je asi 70 milionů korun.

„Naše kalibrační směsi jsou používány ke kalibraci analyzátorů pro emisní a imisní monitoring, který je důležitou součástí ochrany ovzduší. Speciální plyny se zase využívají jako nosné plyny pro metody při analýzách v oblasti ochrany vod, rozborech biologických odpadů, analýzách půdních vzduchů a podobně,“ uvedl generální ředitel SIAD Czech Ivo Lukas. Green byznys bude podle něj, vzhledem k rostoucím požadavkům Evropské unie na ochranu životního prostředí a ekologické technologie, dále narůstat. Samostatnou kapitolou jsou navíc produkty jako čistý propan i propan-butan, které veřejnost léta dobře zná, protože nalezly uplatnění jako alternativní palivo pro osobní automobily či ekologické topivo v domácnostech.

Z nových technologií, které SIAD Czech zařadil do této green oblasti, jsou zajímavé například systémy používané při termické úpravě kalů z čistíren odpadních vod nebo zařízení pro obohacování spalovacího vzduchu pro pece ve sklářství, metalurgii, výrobě cementu a dalších průmyslových oborech, kde použití kyslíku namísto vzduchu znamená podstatné snížení emisí oxidů dusíku, snížení energetické náročnosti a úsporu paliva.

„Naprostou novinkou ale je náš příspěvek k recyklaci takzvaného vápenného mléka, tedy v podstatě hydroxidu vápenatého, který je odpadem z naší acetylénky v Braňanech u Mostu. Vápenné mléko je považováno za nebezpečnou látku a jeho likvidace se řídí přísnými pravidly. Je možno ho skladovat pouze na skládkách nebezpečných odpadů. My ho s pomocí partnerů z Brna dokážeme recyklovat na bezpečný materiál, využitelný ve výrobě stavebních hmot, výrobě sádrokartonových desek i při odsíření tepelných elektráren,“ upozornil I. Lukas.

Společnost SIAD Czech podniká ve výrobě a distribuci technických a speciálních plynů. Od roku 1998 provozuje v Braňanech u Mostu plnící stanici technických plynů a výrobnu a plnírnu acetylénu a od roku 2005 zařízení na dělení vzduchu a další plnící stanici v Rajhradicích u Brna.

V plnící stanici technických plynů se plní kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý popř. jejich směsi, takže samotná plnící stanice není zdrojem nebezpečného odpadu ani vedlejších produktů. Stejně tak výroba kapalných plynů není ekologickou zátěží. Plyny toxické, extrémně hořlavé, výbušné a jinak nebezpečné zde plněny nejsou. Acetylén se vyrábí klasickou technologií z karbidu vápníku a vody, přičemž vzniká acetylén a zmíněné vápenné mléko. Celý proces však probíhá v uzavřeném cyklu, kde jsou technologické ztráty minimální a dopad na životní prostředí je prakticky nulový.  Samozřejmostí jsou i biologické čistírny odpadních vod v Braňanech a Rajhradicích, takže ani voda odcházející z výrobního procesu není z hlediska ekologie žádnou zátěží. Je pamatováno i na takové “maličkosti“ jako je třídění komunálního odpadu a recyklace použitých maziv a olejů.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (40x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2 (23x)
Hysterie, která vypukla po vydání změny Z1 ČSN 730540-2 v dubnu 2012, byla malicherná v kontextu komplexní problematiky ...
V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum (21x)
Pro 200 techniků je připraveno místo v novém vývojovém a konstrukčním centru, které otevřeli ve společnosti Huisman Kons...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice