KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Selhávání šroubových spojů způsobí každé tři týdny nehodu

Selhávání šroubových spojů způsobí každé tři týdny nehodu

Publikováno: 4.9.2014
Rubrika: Materiály

Každé tři týdny dochází na ropných a plynových těžařských instalacích v šelfovém moři u norského pobřeží k nehodám způsobeným padajícími předměty po selhání šroubového spoje. Přehled 3 300 takových nehod uvedených na stránkách oljefakta.no tuto statistiku potvrzuje.

Společnost Nord-Lock sledovala a přezkoumávala statistiku nehod zaregistrovaných na stránkách oljefakta.no od srpna 2008 do května 2013.

PŘEKVAPENI VÝSLEDKEM
Petter Viken ze společnosti Nord-Lock považuje výsledky za celkem neočekávané. „Musím přiznat, že výsledek mne překvapil. Mezi lidmi znalými problematiky mimopevninských instalací je známou skutečností, že občas dochází k nehodám způsobeným padajícími předměty. Nevěděl jsem však, že většina těchto nehod je zapříčiněna selháním šroubových spojů. Tento fakt je překvapivý také vzhledem ke komplexním a důkladným bezpečnostním rutinám, které jsou v tomto odvětví zavedeny pro oblast provádění kontrol a opětovného dotahování šroubových spojů, a také vzhledem k objemu prostředků, které se do těchto činností investují,“ říká Petter Viken.

DOBŘE ZNÁMÝ BEZPEČNOSTNÍ PROBLÉM
DNV (Det Norske Veritas), norský klasifikační a certifikační institut, uvádí, že 25 % všech šroubových spojů na ropných a plynových instalacích, je nezbytné dotahovat každý rok. Padající předměty však představují velmi významné riziko, a proto je společnost Nord-Lock přesvědčena, že nastal čas, aby celé toto průmyslové odvětví změnilo svůj přístup k bezpečnosti a jištění šroubových spojů.

„Průmysl těžby ropy a zemního plynu je pověstný svým inovativním přístupem a neustálým technologickým vývojem. Je také dobře známo, že těžařské společnosti a operátoři jsou velmi uvědomělí v přístupu k bezpečnostním záležitostem. Statistiky však ukazují, že požadavky na bezpečnost šroubových spojů zaostávají za celkovým vývojem tohoto odvětví. Toto odvětví proto může významným způsobem těžit ze zlepšení bezpečnosti šroubových spojů.“ dodává Petter Viken.

ŘEŠENÍ EXISTUJE
Podložky na principu závěrných klínů společnosti Nord-Lock jsou jediným řešením zajišťujícím šroubové spoje na trhu, které je certifikováno jak norským institutem DNV, tak americkým ABS (American Bureau of Shipping).

„Naše podložky jistí šroubové spoje a brání jejich povolování. Šroubový spoj zajištěný podložkami Nord-Lock se stává samozajišťovacím spojem, což znamená, že se nemůže samovolně povolit, ani v případě, že je vystaven vibracím nebo dynamické zátěži. Tím přispíváme k záchraně životů a zajišťování nepřetržitého provozu. Navíc pomáháme uspořit velké množství nákladů na údržbu,“ říká Petter Viken.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST A NIŽŠÍ NÁKLADY
Řešení společnosti Nord-Lock zvyšují úroveň bezpečnosti a jsou již v tomto odvětví úspěšně používána. Další praktické faktory jako například opětovné dotahování a kontrolní postupy zůstávají pro obsluhu i nadále nákladné.

„Nord-Lock úzce spolupracuje s DNV ve snaze nalézt řešení, které by odstranilo požadavek každoročního dotahování 25 % šroubových spojů tak, aby jej bylo možné do budoucna nahradit požadavkem provádění kontroly každých 5 let,“ říká Andrzej Serednicki, hlavní inženýr a technický poradce pro loďařský průmysl a mimopevninské aplikace ve společnosti DNV. „Provedli jsme vlastní laboratorní testy systému, které prokázaly, že šroubové spoje zajištěné pomocí podložek Nord-Lock mnohem lépe odolávají vibracím a dynamické zátěži,” dodává Andrzej Serednicki.

„Tím budou výrazně sníženy náklady na údržbu a minimalizovány nákladné odstávky výroby související s prováděním údržby a nehodami,” říká Petter Viken.

Opětovné dotahování po pěti letech může být aplikováno, pokud budou splněna následující kritéria: použité šrouby a matice musejí být certifikované, musí být použito jištění šroubových spojů společnosti Nord-Lock a odborníci provádějící instalaci musejí být speciálně proškoleni.

Školení společnosti Nord-Lock se již běžně používá v řadě firem sektoru mimopevninských aplikací. Technický ředitel společnosti Transocean, John Einar Jorgenvåg, požaduje, aby byli všichni zaměstnanci prošli školením společností Nord-Lock na téma utahování šroubových spojů.

„Prostředí našich mimopevninských aplikací je do značné míry vystaveno vibracím a dynamické zátěži. Řádné jištění komponentů, zejména těch, které jsou umístěny vysoko, je zcela zásadní. V roce 2005 jsme začali používat jistící prvky společnosti Nord-Lock a záhy poté jsme se přesvědčili o tom, že dokáží velmi účinně zajistit naše zařízení,“ dodává John Einar Jorgenvåg.

Every Three Weeks, Faults of Screw-Bolt Joints Cause an Accident
Every three weeks, accidents caused by falling objects after failure of screw-bolt joints occur on oil and natural gas installations in then Shelf Sea at Norwegian coast. Overview of 3,300 of such accidents is presented on the web page oljefakta.no, which confirms this statistic. Pads based on joint wedges by the company Nord-Lock are the only solution providing screw-bolt joints on the market which are certified by Norwegian institute DNV, as well as by American ABS (American Bureau of Shipping).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.nord-lock.cz


Fotogalerie
Jelikož úhel klínu alfa je větší než úhel stoupání závitu beta, dochází ke vzniku klínového efektu, který brání pootočení a uvolnění šroubu.Během roku 2011 se zavedlo laserové značení podložek značkou Nord-Lock, kontrolním číslem a typovým kódem.Nord-Lock je optimální volbou pro kritické šroubové spoje.Firma Nord-Lock nabízí trvalou podporu: od fáze konstrukce, testování a ověřování, přes instalaci a údržbu.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (84x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (80x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Kolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcíchKolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcích (64x)
Řešením zastřešení velkých rozponů z materiálů na bázi dřeva jsou lepené příhradové nebo obloukové konstrukce. Limitujíc...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice