KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Rozvojový potenciál městské části Pardubičky v dané lokalitě má několik zásadních aspektů, které je nezbytné řešit a při řešení koordinovat,“

„Rozvojový potenciál městské části Pardubičky v dané lokalitě má několik zásadních aspektů, které je nezbytné řešit a při řešení koordinovat,“

Publikováno: 5.10.2018
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. arch. Jan Kovář z architektonického ateliéru ADAM PRVNÍ spol. s r. o.

Co vše bylo (nebo ještě je) pro architektonický atelier ADAM PRVNÍ předmětem zakázky v rámci projektu revitalizace areálu bývalého státního podniku Tesla Pardubice?
Předmětem zakázky bylo zpracování soutěžního návrhu pro klienta, který se do soutěže vypsané městem Pardubice přihlásil. Klient s návrhem v soutěži uspěl a v současné době se řeší způsob, jak v projektové přípravě řešeného areálu Tesly dále postupovat.

Je to vaše první zkušenost s revitalizací starého brownfieldu nebo jste mohli využít zkušeností z předchozích projektů podobného charakteru?
S brownfieldem Tesla jsme začínali před deseti lety. Zhruba ve stejné době jsme řešili bývalá kasárna na hůrkách a podobný – v minulosti vojenský – areál v Příbrami. Zajímavostí v tomto ohledu byl urbanistický návrh města v Číně pro obyvatelstvo rozsáhlého území, které bylo později zatopeno přehradou „Čtyři soutěsky“.

Projekt je to bezesporu docela rozsáhlý. Co vše bylo třeba při realizaci architektonického řešení zohlednit? Čím je projekt specifický a jak početný tým na něm pracoval?
Soutěžní návrh měl formu a rozsah územní a objemové studie. Zadání zpracované vypisovatelem soutěže bylo jasné, takže jsme pracovali spíš s připomínkami klienta. Naší výhodou bylo, že území dobře známe. Před bezmála deseti lety jsme zpracovali studii „centrum Pardubičky“ s návrhem řešení území nejen Tesly, ale i s konceptem, jak dopravně lépe napojit krajskou nemocnici a jak řešit celý dopravní uzel i ve vazbě na dopravu pěších, cyklistů a cestujících městskou hromadnou dopravou a vlakovými spoji.

Vyjmenovat všechna specifika projektu si netroufám. Některá bych jistě opomněl. Pokud jde o pracovní tým při zpracování soutěžního návrhu, byl složen ze tří architektů. Další pracovníci se podíleli na tvorbě vizualizací a v neposlední řadě se jednalo o konzultanty soutěžené problematiky.

Kromě rezidenční části počítá projekt i s výstavbou obchodního centra. Můžete přiblížit, jakou podobu a konstrukční řešení, jaké jste u chystaného OC navrhli?
Parametry obchodních center v dnešní době zadávají jejich budoucí provozovatelé. Tak daleko zatím projekt není. Pokud jde o konstrukční řešení, v současnosti se u obchodních center preferují montované prefabrikované systémy převážně na bázi železobetonu.

Podle slov investora se má jednat o citlivou revitalizaci, po které si místo zanechá své genius loci a zároveň získá moderní tvář. Jakými způsoby toho bude dosaženo?
Dobrá otázka, ale příliš složitá n a krátkou odpověď. Pokud bude náš tým v projektu pokračovat, přijde doba na veřejnou prezentaci.

Zabýváte se rovněž urbanistickými studiemi. Má podle Vás lokalita městské části Pardubičky větší developerský potenciál? Jaké jsou možnosti jejího dalšího rozvoje?
Opět dobrá otázka, děkuji za ni. Rozvojový potenciál městské části Pardubičky v dané lokalitě má několik zásadních aspektů, které je nezbytné řešit a při řešení koordinovat. Jedná se o rekonstrukci tělesa nadjezdu a s ní související dopravní stavby potřebné k zlepšení přístupu a příjezdu nejen do areálu Tesly, ale i do krajské nemocnice spolu s řešením kapacitního parkování.

Odpověď s dovolením zjednoduším na rozvojový potenciál Pardubiček. Ten existuje pouze v území ve směru k Nemošicím a v území vojenského prostoru.

Současný územní plán ale tato území zatím blokuje záměrem tzv. jihovýchodního obchvatu, což využití těchto nejhodnotnějších částí Pardubiček zatím vylučuje.

Osobně pevně věřím, že v průběhu prací na novém územním plánu Pardubic bude věnována pozornost návrhu městského obvodu IV. Tento návrh předpokládá vedení obchvatu tak, aby se jednalo o skutečný obchvat města a nikoliv o průtah hodnotným územím městské části.

Architektonický atelier ADAM PRVNÍ funguje od roku 1992. Můžete čtenářům blíže představit jeho aktivity, možnosti a úspěšné realizace, pod kterými je podepsán?
Jednou z větších projektových realizací v Pardubicích je polyfunkční dům Poseidon částečně dokončený na přelomu tisíciletí. Částečně proto, že lávka přes Labe, kterou projekt tehdy obsahoval, nebyla soukromým developerem realizována. K realizaci se schyluje až nyní a to zásluhou pardubického Magistrátu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Vizualizace areálu někdejšího státního podniku Tesla Pardubice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (243x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (62x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice