KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Řízené tepelné zpracování v procesu svařování

Řízené tepelné zpracování v procesu svařování

Publikováno: 21.11.2011
Rubrika: Svařování a dělení

Při výrobě dílů nebo technologických celků je někdy zapotřebí zařadit do procesu výroby tepelné zpracování, kterým dosáhneme požadované hodnoty předehřevů, interpass teplot, dohřevů nebo následného tepelného zpracování dle požadavků z technologie výroby.

Tepelné zpracování při svařování lze rozdělit na dvě základní fáze, a to:

  • předehřevy, interpass teploty a dohřevy,
  • tepelné zpracování po svaření tj. různé druhy žíhání.

Tato tepelná zpracování lze provádět různými metodami, co se týká zdroje ohřevu. Předehřevy otevřeným plamenem lze využít omezeně nebo pouze pro lokální ohřev. Podle norem nesmí docházet k přímému kontaktu plamene na povrch svařence a v případě plynových pecí musí být řízená atmosféra v plamenci tak, aby nedocházelo k nadměrné oxidaci. Také řízení teploty je u klasických plynových ohřevů problematické a v mnoha případech nemožné a zcela problematické je doložit hodnoty a průběh tepelného zpracování.

Jiné je to u elektrických ohřevů, kde lze přesně nastavit teploty a navíc lze snadno řídit průběh, doby a prodlevy na požadovaných parametrech podle stanoveného technologického postupu. Pokud nebudeme brát v úvahu indukční ohřevy, které se využívají většinou pro povrchové kalení, tak v praxi se používají většinou odporové ohřevy. A to různé typy stacionárních pecí, od malých pícek až po velké poklopové nebo komorové pece. Druhou, výhodnější alternativu představují mobilní pracoviště pro řízené tepelné zpracování, kdy se mobilní jednotka pro tepelné zpracování doveze přímo na pracoviště, kde se požaduje provést tepelné zpracování. Právě v této oblasti patří Weldotherm mezi firmy, které jsou na čele vývoje v řízených, elektrických ohřevech.

Fa Weldotherm má v současné době pro řízené odporové elektro ohřevy dvě typové řady zdrojů a to řadu VAS (modrá barva), která představuje současnou TOP kvalitu v oboru. Z pohledu řízení lze volit mezi programovacími jednotkami DIGIT 600 a DIGIT 700, nebo mezi poslední novinkou, a tou je DIGIT 1000 s integrovanou, multifunkční dotykovou obrazovkou, která nabídne kromě programování také nadstandardní výpočty. Jako např. při zadání průměru a síly potrubí, ukáže na obrazovce potřebný počet, tvar topných deček, včetně jejích výkonových parametrů. Tato řada se dodává ve výkonových řadách 12-2 kW, 45-6 kW, 82-6 kW, 82-12 kW, 130-6 kW a 130-12 kW. Index za výkonem přitom označuje počet sekcí se samostatným programováním a průběhem tepelného režimu. Řada STE je standardní řada, která je osazena programátory TC-80, pomocí kterých lze programovat dobu spuštění, čas náběhu na požadovanou teplotu, výdrž na teplotách a následnou sestupnou křivku s volitelnou dobou ochlazování dle požadavků. Tato řada poskytuje, jak je výše uvedenou standardní programy a procesy pro tepelné zpracování. Tato řada se dodává ve výkonových řadách 45-6 kW, 70-6 kW, 70-12 kW, 82-6 kW, 82-12 kW, 130-6 kW a 130-12 kW.

Obě řady lze volitelně osadit klasickými zapisovači BH-60 s papírovým zápisem procesu tepelného zpracování, nebo digitálními zapisovači RSG 30, nebo RSG40. Zdroje lze na požadavek vybavit také sběrem dat pomocí Flash disku, kdy lze tato data přenést a archivovat v počítači. Tato archivace dat má oproti klasickému zápisu na papír tu výhodu, že lze kdykoliv dohledat a podle potřeby editovat hodnoty provedeného tepelného zpracování.

Nejpoužívanější systém tvoří topné pásy, dečky a spirály, které jsou v kontaktu s ohřívanou plochou. Než dále popíšeme možné sestavy a aplikační možnosti těchto systémů, je třeba se podívat na porovnání stacionárních pecí a mobilních zařízení pro elektrické ohřevy.

Ve stacionárních pecích jsme limitováni rozměry pece. Větší díly, než jsou parametry pece, zde nelze zpracovat a podstatně menší díly sice tepelně zpracujeme, ale je to neekonomické, protože musíme vyhřát celou pec na požadovanou teplotu. Dále z pohledu technologického, nebo metalografie toto není vždy to optimální. Podívejme se na jeden klasický případ. Záměrně vybereme rozměrný dílec. Těleso pláště turbíny je odlitek z ocelolitiny. Síla pláště je podle typu turbíny až 400 mm, na plášti jsou různé příruby, výztuhy průniky apod., tyto mají samozřejmě rozdílné síly stěn. Po odlití má tento odlitek různé vady, které je nutno vydrážkovat, vybrousit a následně vyvařit. Svařování je nutno provést s předehřevem a dodržením interpass teplot. Následně musí být provedeno žíhání na odstranění pnutí. Provést předehřev v peci je sice možné, ale výrazně neekonomické, nehledě na problém jak udržet interpass teploty. Následné žíhání lze provést v peci. Právě zde lze říct, že je zde několik problémů, které nejsou optimální. Pohled metalografie – žíhaný díl se tepelně zpracovává podle největší síly materiálu a u menších tloušťek materiálu dochází k výraznému přehřátí. Pohled ekonomický – v tomto případě je zpracování provedeno v komorové peci, kterou je potřeba vytápět v celém rozsahu tepelného režimu. Deklarovat režim jakým došlo ke zpracování je možné, ale pouze pro režim celé pece. U mobilního zařízení Weldotherm jsou opravovaná místa obložena topnými dečkami a lze provést předehřevy v požadovaném režimu, lze řídit interpass teploty a po svařování provést tepelné zpracování. Zde je i technologická výhoda zdrojů Weldotherm. Pro každé konkrétní místo lze nastavit proces zpracování podle síly materiálů, včetně náběhových teplot, výdrží na postupné teplotě a samozřejmě i řízené ochlazování. Pro doložení, jakým způsobem byl daný dílec zpracován, lze zcela jasně doložit podklady pro každý jednotlivý úsek zvlášť, tzn. úseky na menších sílách materiálu mají jiný režim než úseky na větších sílách materiálu. Tento záznam lze dodat jako výtisk z grafického záznamníku nebo vytisknout z počítače (podle konfigurace zdroje). Mimo výše popsaného tepelného zpracování je samozřejmě široká škála aplikačního využití pro konstrukce, tlakové nádoby, potrubní systémy a další.

Ke zdrojům se ze zadní strany připojují samotné topné komponenty, volitelné podle výkonu a podle tvaru. Mohou to být topné dečky, rukávy, lamely a kabely. A to pevné nebo flexibilní podle tvaru ohřívaného dílce. Připojování topných komponentů ke zdroji se provádí standardními bajonetovými koncovkami, které známe ze svařovacích zdrojů. Manipulace je tak velmi snadná a flexibilní. Topné komponenty jsou vyrobeny z keramiky s oxidem hlinitým (96 % Al2O3) s extrémně vysokou tepelnou vodivostí s odolností vůči vysokým teplotám a optimální pevností a dielektrickým vlastnostmi při vysokých teplotách. Samotný topný vodič je vyroben z materiálu NiC 80/20.

Pomocí programovacích jednotek DIGIT se přesně nadefinuje průběh tepelného zpracování, tedy dosažené teploty s výdržemi na postupných teplotách, intenzita ohřevu, tj. o kolik stupňů za určený časový úsek se provede ohřev, a po stanovené výdrži na teplotě lze nastavit řízené ochlazování až na teplotu okolního prostředí. Pořízení zdrojů obou typových řad VAS, STE fy Weldotherm spadá do oblasti plánovaných investic, na které je zapotřebí mít zakázkovou náplň. Problém firem, které nemají stabilní zakázky, kdy je třeba provádět tepelné zařízení, se většinou řeší pomocí objednání firmy, která toto provede. Z těchto požadavků vznikl projekt, jehož výsledkem bylo založení firmy Weldotherm Czech. Jedná se o společný projekt firem Weldotherm Gmbh a Wirpo s. r. o. Tato firma se věnuje provádění tepelného zpracování u firem, nebo resp. na technologických celcích dle požadavků zhotovitele. Firma Weldotherm se na tomto podílí dodáním špičkových zdrojů, včetně poskytnutí svého technologického zázemí a technického servisu. Společnost Wirpo poskytla logistické zázemí, včetně operátorů s mnohaletou zkušeností v oblasti tepelného zpracování, a to i takových specialitách, jako jsou oceli řady P91, P92 apod.

Podrobnější informace o možnostech tepelného zpracování s mobilními zařízeními Weldotherm na www.wirpo.cz.

Controlled Heat Treatment in the Process of Welding
In the manufacture of parts or technology units it is sometimes required to include the process of heat treatment, by which we are going to achieve desired values of the preheating, interpass temperatures, heating completion and subsequent heat treatment according to the requirements of manufacture technology in the manufacturing process.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Plně automatické žíhací zařízení Weldotherm Standard Europe 82/12Tepelné zpracování svarového spoje na potrubí

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (303x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (196x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (180x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice