KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále

Publikováno: 29.1.2018
Rubrika: Zajímavosti

Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení bezpečnosti provozu má přinést rekonstrukce vodní nádrže Šance na východní Moravě nedaleko slovenských hranic.

PARAMETRY VD ŠANCE:

  • Plocha povodí: 146,4 km2
  • Výška hráze: 58 m
  • Celkový objem nádrže: 62 mil. m3
  • Návrhový průtok přelivu: 390 m3/s
  • Realizace stavby: 2015 – 2018
  • Lokalita: Moravskoslezský kraj / řeka Ostravice

Rekonstrukce za celkem 438,5 milionu korun začala v září 2015. Jejím zhotovitelem je společnost OHL ŽS a. s. a investorem majitel vodního díla Povodí Odry. Finančně přispělo také Ministerstvo zemědělství z dotačního programu Podpora prevence před povodněmi III.

Přípravy na rozsáhlou rekonstrukci trvaly téměř deset let. Základem je především zlepšení bezpečnosti při extrémních povodních, zvětšení kapacity přelivu a skluzu, či zvýšení koruny hráze. Součástí rekonstrukce je také přemístění provozního střediska a nové napojení na technické sítě. Stavební práce počítají i s terénními úpravami a doplněním bezpečnostních prvků. Modernizace se dotkne také systému řízení vodního díla a systému měření a pozorování technicko-bezpečnostního dohledu. Předpokládá se i rozšíření automatického sběru dat, nasazení dálkového přenosu a rozšíření automatizované podpory vyhodnocování měření s využitím výpočetní techniky. Všechna výše zmíněná opatření budou odpovídat nejnovějším bezpečnostním standardům. Vodní nádrž by potom měla ustát až desetitisíciletou vodu.

„Cílem rekonstrukce je uvedení vodního díla do bezpečného stavu a obnovení funkcí, pro které bylo dílo povoleno a zřízeno. Jde zejména o povodňovou ochranu, zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely, a nadlepšování průtoků v tocích. Rekonstrukce VD spočívá zejména v provedení nového kapacitního bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru, zvýšení koruny hráze a vlnolamu,“ vysvětlil investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a pokračuje: „Stabilita hráze bude zvýšena přísypem vzdušního svahu s dostatečně mírným sklonem. Materiál pro přísyp je dovezen z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde ke zvýšení také jeho stability. K tomu přispěje rovněž uložení materiálů nevhodných pro přísyp hráze v patě sesuvu.“

Vybudování těchto objektů si přitom vyžádá i další stavební zásahy a úpravy. Konkrétně půjde například o změnu umístění provozního střediska, úpravu komunikací a mostů, nové rozvody sítí, osvětlení, zabezpečení a další vybavení díla. Modernizací projde i řídicí systém vodního díla. V nezbytném rozsahu se provedou úpravy technologických zařízení. Vše přitom proběhne bez omezení funkce vodního díla. „Záměrem se nemění hlavní koncepce díla, jeho prostorové uspořádání ani parametry nádrže. Po provedení úprav bude vodní dílo schopné dlouhodobě zajišťovat všechny svoje funkce s evropským standardem bezpečnosti,“ dodal Janoviak.

Investorem stavební akce, která přijde na 438,5 milionu Kč, je státní podnik Povodí Odry. Ten k jejímu financování využil dotační program Ministerstva zemědělství ČR 129 260 – „Podpora prevence před povodněmi III“. Rekonstrukci provádí akciová společnost OHL ŽS. Ta v rámci veřejné zakázky, která proběhla formou transparentní elektronické aukce 7. července 2015 a zúčastnilo se jí celkem 13 společností, nabídla nejnižší cenu, a vyhrála tak soutěž o zhotovitele stavební akce. Navrhovaná technická opatření zásadně zvýší bezpečnost přehrady. Je dimenzována tak, aby zvládla pojmout 730 m3 za vteřinu, což je přibližně dvakrát více než při povodních v roce 1997. Dokončení rekonstrukce VD Šance je plánováno na listopad 2018.

Vodní nádrž Šance byla vybudovaná v letech 1964 až 1969 na řece Ostravici. Jejím hlavním účelem je dodávka pitné vody v regionu, tudíž je v přehradě zakázáno koupání. Dále slouží jako ochrana před povodněmi a také k lepší regulaci vodních průtoků.

Z podkladů OHL ŽS a Povodí Odry

Reconstruction of the Šance Water Reservoir Continues Successfully and Goes to the Final
The reconstruction of the Šance Water Reservoir in eastern Moravia near the Slovak border is expected to strengthen the flood protection, ensure a reliable supply of drinking water, better regulation of water flows and overall improvement of the safety of the operation. Reconstruction for a total of CZK 438.5 million began in September 2015. Its contractor is the company OHL ŽS a. s. and the investor is the owner of the Odra River Basin (Povodí Odra) Waterworks. The Ministry of Agriculture also contributed financially from the Flooding Prevention III subsidy program. The preparations for the extensive reconstruction lasted almost ten years. The goal of the construction is above all to improve the safety during extreme floods, to increase spillway and slipping capacity, and increase the top of the embankment.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Kotvení dna přelivuPohled na skluz shoraBetonáž základové desky dna skluzuKoruna hráze – příprava rýhy pro jílocementovou zálivkuPohled na vývar a skluz

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (221x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (62x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (56x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice