KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Reakce na článek o havárii zimního stadionu v Mariánských lázních

Reakce na článek o havárii zimního stadionu v Mariánských lázních

Publikováno: 6.1.2010
Rubrika: Zajímavosti

Článek o havárii vyšel v druhém čísle časopisu Konstrukce v roce 2009. V čísle 4 na něj reagoval prof. ing. Pavel Marek způsobem, jako kdyby nebyl přečten celý. Soudní znalec odborník na ocelové konstrukce a speciálně na vyhodnocování svarů ze Škody Plzeň Ing. František Jandoš, CSc., zcela jasně označil příčinu havárie. Šlo o prasknutí nekvalitně a jinak nežli v dílenských výkresech provedených svarů ve styčníku beta. Výkres tohoto styčníku se do prvního článku nedostal, proto je uveden v tomto příspěvku včetně dispozice celé konstrukce stadionu.

Reakce na článek o havárii zimního stadionu v Mariánských lázních

Závěr odborníka ze Škody Plzeň vyšetřovateli nevyhovoval [1], a spolu s druhým znalcem-odborníkem na stavební fyziku a prostup tepla obvodovým pláštěm, hledali řešení chránící výrobce OK, které našli v USI Brno. Tito pracovníci, zřejmě ovlivněni vyšetřovatelem, nikdy havarovanou konstrukci neviděli a vyšetřovatel jim, jak bylo zřejmé z jejich výpočtů a pak z jejich závěrů asi ani fotografie všech důležitých detailů se svary a jejich pevnostních vyhodnocení nikdy nedal. Proti závěrům USI Brno svědčil výpočet provedený v HP Praha a všech jednotlivých kolegů z katedry ocelových konstrukcí ČVUT Praha, UTAMu, VŽ Ostrava, VTŽ Chomutov, odborníků a výrobců OK z Brna a TAZUSu Praha. TAZUS Praha dokonce vyrobil část konstrukce s diagonálou M a s přilehlými pruty a styčníky svařenými dle DV ve skutečné velikosti a ve zkušebně ve Veselí nad Lužnicí ji zatížil na 125 % uvažovaného zatížení statickým výpočtem a konstrukce vyhověla. Příčina havárie byla odborníky objasněna v souladu se závěrem znalce Škody Plzeň, ale soudem, který se táhl sedm let, protože již nebylo koho stíhat, potvrzena nebyla. Soud jen svým posledním rozhodnutím v roce 1988 Ing. Josefa Zemana zprostil viny.

Ke kapitole „Kluziště Ledňáček“ [3] konstatuji:
Zastřešení kluziště pro potřeby bruslařů a hokejistů na trénink bylo postaveno jako „hala na chlazení zeleniny“. Výroba v mostárně VŽKG v Lískovci a montáž HM Ostrava v roce 1968 [2]. Zastřešení bylo navrženo skořepinou válcového tvaru a skládalo se z trubkových lamel profilu 128/4 o délce 5 m. Styky měly být spojeny vysokopevnostními (VP) šrouby. Jednu zimní neděli odpoledne hustě padal mokrý sníh do již stávající umrzlé sněhové pokrývky a večer, kdy v hale nikdo nebyl, došlo k prolomení skořepiny.

Obsluha ledové plochy prohlásila, že asi po tři dny zametala s ledu matice s přetrženými šrouby. Bylo zjištěno, že spoje byly provedeny za použití běžných šroubů značených 4D, nikoli předepsaných VP šroubů. Hutní Montáže si tehdy byly vědomy této nekázně, byla znovu vyrobena a postavena stejná hala ve vší tichosti, jak bývalo kdysi zvykem. Ing. Josef Zeman přepočítal znovu skořepinu, tato byla pevnostně v pořádku, ale vykazovala větší průhyb, než dovoluje norma. Proto celková délka haly 72 m byla rozdělena na tři díly a byla tam vložena dvě příčná příhradová ztužidla.

Hala stejné konstrukce, ovšem délky 128 m, byla již v roce 1965 postavena v Berlíně, jako součást velkého sportovního komplexu Dynamo Berlín. I tam byla dodatečně vložena příhradová ztužidla [2]. Oba případy ukazují, že hlavní příčinou havarují bývá nedostatečná péče při výrobě nebo montáži, což dokazuje i případ havárie jednoho ze čtyř řetězů při montáži historického řetězového mostu  přestěhovaného z Podolska do Stádlece [4].

LITERATURA:
[1] Ing. František Stejskal: KONSTRUKCE 2/2009
[2] Ing. František Stejskal: sborník „Ing. Josef Zeman a jeho inženýrské dílo“ , vydal ČSSI a ČKAIT v r.1989
[3] Prof. Ing. Pavel Marek Dr.Sc: KONSTRUKCE 4/2009
[4] Ing. František Stejskal: Stavebnictví 9/2007

Response to the article about the accident of the ice-stadium in Mariánske Lázně
The article about accident was published in the second issue of the magazine Konstrukce in 2009. In issue 4 there was a response thereto by prof. ing. Pavel Marek in a way as if not read completely. Ing. František Jandoš, CSc., an expert in the area of steel structures and specialist for evaluating welds in the company Škoda Plzeň clearly stated the reason of the accident. It was the disruption in the low quality welds in the joint beta which were made different from the as-built drawings. The drawing of this joint was not included in the first article; therefore, it is included in this article including the entire scheme of the ice-stadium construction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Schéma celkové dispozice ocelové nosné konstrukce haly ZSStyčník βFoto desky přivařené na sloupek tribuny – po porušení svarů konstrukce střechy se posunula a narazila třemi šrouby na sloupek tribuny.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (241x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice