KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Průmyslové podlahy TECHFLOOR® s. r. o. na stavbě budovy DELTA

Průmyslové podlahy TECHFLOOR® s. r. o. na stavbě budovy DELTA

Publikováno: 14.12.2015
Rubrika: Zajímavosti

Firma TECHFLOOR® s. r. o. v období posledních několika let úspěšně spolupracuje s mnohými stavebními firmami, které jsou generálními dodavateli významných staveb, a to v oblasti provádění průmyslových podlah. V případě budov občanské vybavenosti a office buildingů pak jde zejména o provádění povrchových úprav příslušných parkovišť nebo parkovacích domů. Jednou z těchto silných a významných stavebních firem na českém trhu je i firma GEMO OLOMOUC, spol. s r. o., která postavila další etapu rozvoje BB Centra na pražském Chodově, a to jmenovitě objekt DELTA.

 

Dodávka stavebních prací firmy TECHFLOOR® s. r. o. obsahovala zejména povrchové úpravy podlah zázemí objektu, jakými jsou strojovny, technické komunikace, úniková schodiště. Největší objem prací byl proveden na povrchové úpravě podlah v celém podzemním parkingu, který svou rozlohou v dané lokalitě a typu objektu je jeden z největších. Zcela ve shodě s naší legislativou byl projektantem i TDI zvolen parkovací systém na bázi polyurethanových pryskyřic, pro jehož projektování a aplikace se používají dnes už evropské standardy, které jsou dány zejména životností povrchů a funkčností celého systému.

Pro podzemní parkoviště se dnes navrhuje a používá systém, jehož technické vlastnosti vychází z výpočtových metod ŽB monolitických konstrukcí a jež byly definovány normami OS 11. V případě podzemních garáží, kde nedochází k zatížení konstrukcí mrazem OS 11b. 

Hlavním parametrem těchto předpisů je možnost tzv. překlenutí dynamických trhlin v betonu, a to až do max. velikosti trhliny 0,35 mm. V praxi tento parametr znamená, že i když dojde, ať už z jakéhokoliv důvodu, k prasknutí nosného ŽB skeletu, nedostane se voda a ostatní provozní kapaliny dovnitř konstrukce betonu, neboť použitý polyurethanový systém tyto praskliny přemostí. Firma TECHFLOOR® s. r. o. pro tyto a podobné případy aplikací používá vlastní typovou řadu výrobků EPOTEC®.

Všechny výrobky firmy TECHFLOOR® s. r. o. jsou plně certifikovány a testovány laboratořemi jak u nás, tak i v zahraničí. Celá řada výrobků EPOTEC® má kompletní dokumentaci vyplývající z české legislativy a zároveň evropskou certifikaci označení CE.

Navíc jsme systém certifikovali na speciální parametry, což je v případě systému EPOTEC® PU Membrane, jež byl použit v objektu DELTA, certifikát německého institutu KIWA na již zmiňované překlenutí trhlin. I pro tento systém je test prováděn při teplotě – 20 °C a simuluje mnohonásobné opakování pohybu případné praskliny.
V případě parkoviště BB Centra objektu DELTA byl aplikován systém EPOTEC® PU Membrane.

Z estetického hlediska zde architekti zvolili barevnou kombinaci základní šedé, která je na komunikacích parkoviště a v ostatních prostorách objektu. Pro lepší orientaci v 5. patrovém podzemním labyrintu se přistoupilo k provedení parkovacích stání každého patra v jiné barvě, v zajímavé barevné stupnici v odstínech od pískově žluté až po cihlově červenou.

Vlastní práce na aplikaci parkoviště, které má rozlohu 33 500 m2, byla složitá a probíhala etapovitě, neboť bylo třeba zkoordinovat spoustu řemesel v uzavřeném prostoru a vzhledem k tomu, že práce začaly už v zimních měsících, bylo nutné celý objekt temperovat, což vzhledem k velikosti objektu a skutečnosti, že se jedná o pět podlažních pater garáží, nebylo jednoduché. Dnes je však parkovací dům dokončený, zkolaudovaný a v plném užívání nájemci.

Industrial Flooring TECHFLOOR® s. r. o in the DELTA Building Construction
Throughout the recent years, the company TECHFLOOR® s. r. o. has been successfully cooperating with numerous construction companies which are prime contractors of significant constructions namely in the sphere of industrial flooring. In the case of public amenities buildings and office buildings, it concerns especially surface adjustments of concerned car parks or parking houses. GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. is one of these successful and important construction companies on the Czech market. The company has implemented the DELTA I and DELTA II objects, i.e. reached another stage of development of the BB Centrum in Chodov, Prague.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
BB Centrum, budova DELTA – EPOTEC® PU MembraneBB Centrum, budova DELTA – EPOTEC® PU Membrane

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (68x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice