KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Prof. Ing. Anton Bezák, PhD., 60 ročný

Prof. Ing. Anton Bezák, PhD., 60 ročný

Publikováno: 23.7.2013
Rubrika: Zajímavosti

Hosť. prof. Ing. Anton Bezák, PhD. sa narodil 28 marca v obci Livina v okrese Partizánske. Strednú priemyselnú školu stavebnú ukončil v roku 1972 v Trenčíne. Je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1979 do roku 1990 pracoval ako projektant a vedúci oddelenia so zameraním na mosty a stožiare v projekčno-konštrukčnej kancelárii v bratislavskej pobočke Vítkovíc. Je autorom alebo spoluautorom 75 realizovaných projektov nosných konštrukcií doma i v zahraničí.

Jeho odborná a výskumná činnosť je zameraná na oblasť oceľových stožiarových a vežových konštrukcií. V spoluautorstve navrhol RS Mělník, 150,0 m vysoká veža pre potreby rozhlasu, kotvený stožiar RKS Dubník s výškou 306,0 m a Televíznu vežu Praha mesto s výškou 217,0 m. Spolupracoval na riešení 5 vedeckovýskumných úloh a 3 študijných projektov. Jeho publikácie (30) v časopisoch, domácich a zahraničných zborníkoch sú zamerané na oblasť realizácií a teóriu navrhovania oceľových nosných konštrukcií. Vypracoval 17 expertíznych a súdnoznaleckých posudkov, zúčastnil sa 6 súťaží a je spoluautorom dvoch patentov.

V rámci externej ašpirantúry na SvF STU v Bratislave mu bola v roku 1990 udelená vedecká hodnosť PhD.

V roku 1981 sa ako externý učiteľ zapojil do pedagogickej činnosti na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF. Je autorizovaným inžinierom Slovenskej komory stavebných inžinierov, podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie pri ZSVTS. A členom IASS – Medzinárodného združenia pre škrupinové a priestorové konštrukcie. Je známym a uznávaným odborníkom v oblasti oceľových nosných konštrukcií doma i v zahraničí.

V roku 1990 založil spoločnosť INGSTEEL, spol. s r. o., ktorá sa za dobu trvania rozšírila o výrobu a montáž oceľových, hliníkových a nerezových konštrukcií a o generálne dodávky na kľúč. V súčasnosti má INGSTEEL holding, ktorého je hosť. prof. Ing. Anton Bezák, PhD. generálnym riaditeľom 250 vlastných a 250 externých zamestnancov a patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie stavebné firmy na Slovensku.

Je nositeľom mnohých významných ocenení. Sú to najmä:

  • Plaketa akademika Havelku, udelená pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú pedagogickú a vedecko-výskumnú spoluprácu v oblasti oceľových konštrukcií, 2003, SvF STU v Bratislave,
  • Cena prof. A. Tesára za významný prínos v oblasti rozvoja oceľových konštrukcií, 2012, SSOK.

Ďalšie ocenenia získal v súťaži o najlepšiu oceľovú konštrukciu a v súťaži o Stavbu roka.

V roku 2011 Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR mu udelilo Čestné uznanie za podnikanie. Pod jeho vedením v poslednom období získala spoločnosť Ingsteel 1. cenu v súťaži o najlepšiu realizovanú stavbu s oceľovou konštrukciou v ČR a SR v období 2009 – 2012 „Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave“. Česká společnosť pro ocelové konstrukce a Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie, 2012 a 3. cenu za „Oceľovú konštrukciu cyklolávky – most Slobody Devínska Nové Ves – Schlosshof“.

Pri náročnej práci a funkcii GR sa vzorne stará aj o svoje zdravie. Je dobrým športovcom, hrával futbal, hrá tenis, v posledných rokoch je vášnivým golfistom. Je aj poľovníkom, horolezcom, cestovateľom, rád spoznáva exotické zákutia našej planéty.

Náš oslávenec je typickým príkladom Self-Made Men, všetko čo vytvoril a získal, získal vlastnou prácou, vytrvalosťou, štúdiom, bez cudzej pomoci vplyvných strýkov či privatizáciou. Jeho životná dráha a úspechy môžu byť príkladom aj pre dnešnú mladú generáciu.

Zvlášť oceňujeme energiu a vytrvalosť hosť prof. Ing. Antona Bezáka, PhD. pri zodpovednom podnikaní a jeho výrazný prínos pre hospodárstvo a udržanie zamestnanosti v Slovenskej republike v zložitých ekonomických podmienkach. Je nominovaný na osobnosť architektúry a stavebníctva v r. 2013. Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie s podporou Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov podala návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad Ľudovíta Štúra“.

Do ďalších rokov života prajeme hosť. prof. Ing. Antonovi Bezákovi, PhD. veľa osobných a pracovných úspechov, pevné zdravie, aby ešte veľa rokov mohol hosťovať na Stavebnej fakulte a viesť spoločnosť Ingsteel k ďalším úspechom.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
prof. Ing. Anton Bezák, PhD.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (403x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (88x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice