KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Pro zlepšení dopravní obslužnosti

Pro zlepšení dopravní obslužnosti

Publikováno: 20.1.2004, Aktualizováno: 16.2.2010 00:18
Rubrika: Aktuality

Dlouhodobě problematické a neřešené podmínky dopravního spojení na severu Moravy v okolí Českého Těšína s návazností na spojení do Polska se daří postupně měnit. Ředitelství silnic a dálnic ČR zde iniciuje celou řadu staveb, jejichž spojením by mělo být rychlé a bezpečné cestování v této průmyslové oblasti.

Na silnici I/48 v úseku Český Těšín – Žukov to bude mimo jiné i díky mostu, který zajišťuje přemostění Hrabinky v katastrálním území dřívějšího okresu Karviná, jež je dílem ODS – Ostravských dopravních staveb. Jde o trvalý silniční most přes inundační údolí potoka Hrabinka, který má čtyři pole s horní mostovkou a je ocelobetonový spřažený. Mostní objekt je tvořen dvěma samostatnými mosty pro každý směrový pás.

Náročné zakládání
Most překonává údolí potoka Hrabinka a mezi dnem potoka a nivelitou převáděné silnice je vzdálenost 15,6 metru. Údolím potoka je vedena stávající komunikace a dvě polní cesty. Výstavba mostu byla realizována pro zachování charakteru údolí potoka jako místa, které je významné z hlediska prvků územní ekologické stability, a dále kvůli respektování krajinného rázu údolí a přirozené inundace. Ekonomicky nevýhodné, leč v dané lokalitě potřebné, bylo náročné založení vysokého násypu.

Předmětná oblast je velmi zamokřená a ostravští stavbaři zde měli hodně problémů. Bylo nutno přeložit cestu, vodovod a vzdušné vedení vysokého napětí, což trvalo téměř tři čtvrtě roku.Před zahájením prací byl z podnětu projektanta proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum, jež provedla specializovaná firma Geostar. Byly provedeny jádrové vrty a šest sond těžké dynamické penetrace. Na základě výsledků sondážních a laboratorních prací byly stanoveny geotechnické charakteristiky jednotlivých zemin a hornin. Bylo také zjištěno, že ustálená hladina podzemní vody kolísá podle ročního období v potoce Hrabinka a pohybuje se zhruba jeden metr pod terénem. V době zahájení výstavby mostu nebyly v daném prostoru žádné inženýrské sítě, které by výstavbu jakkoli omezovaly.

Charakteristika mostu
Jde o spojitou ocelobetonovou spřaženou konstrukci o čtyřech polích. Rozpětí jednotlivých polí je 45 + 60 + 60 + 45 metrů. Nosnou konstrukci každého mostu tvoří čtyři podélné nosníky tvaru I o výškách 2100 – 2400 metru, přičemž železobetonová spřažující deska má tloušťku 300 mm. Ve všech částech konstrukce mostu byla použita betonářská výztuž 10 505 (R) a krycí vrstva betonářské výztuže odpovídá hodnotě, příslušné danému stupni agresivity podle ČSN. Most má hlubinné založení na vrtaných pilotách a spodní stavba je z monolitického betonu. Vodorovná nosná ocelobetonová konstrukce byla smontována na pevných montážních podporách.

Výstavba byla zahájena sejmutím ornice a vybudováním pracovních plošin pro vrtání pilot. Následovalo vytýčení a zřízení šablon pro vrtání pilot, vlastní vrtání a betonáž pilot s následným vyhloubením základových jam pro založení podpěr. Po betonáži základových bloků podpěr a úložných prahů opěr proběhla betonáž sloupů podpěr a zřízení montážních podpor. Po montáži ocelové konstrukce došlo na bednění, armování a betonáž spřažující desky, odskružení montážních podpor a uložení nosné konstrukce na ložiska. Pokračovalo dokončení betonáže zavěšených křídel a závěrné zídky, dosypání a zhutnění prostoru za rubem opěry a osazení dilatačních závěrů. Konečnými pracemi byla izolace nosné konstrukce, betonáž říms, montáž zábradlí a svodidel s navazujícím obsypáním křídel, celkovou úpravou terénu a dalšími dokončovacími pracemi včetně zatěžovací zkoušky.

Supervizorem na této stavbě byla firma Mott MacDonald, jejíž požadavky byly jako obvykle maximalistické, leč plně v duchu daných norem a pravidel. I díky jí se opět prokázalo, že vysoké požadavky na kvalitu přinášejí v celkovém kontextu potřebný efekt, což v souhrnu znamená, že nároky na údržbu tohoto mostního objektu budou přiměřené a dlouhodobě prakticky žádné. Stavbaři firmy ODS – Dopravní stavby Ostrava na této akci odvedli profesionální práci a přispěli ke zlepšení dopravní infrastruktury oblasti.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Spustili jsme novou podobu webových stránek! (65x)
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu KONSTRUKCE, po více než 10 letech se od září 2019 změnila tvář on-line verze našeho ...
Národní strategie regenerace brownfieldůNárodní strategie regenerace brownfieldů (25x)
O doplňující rozhovor jsme požádali Kateřinu Kubizňákovou, vedoucí Oddělení řízení projektů brownfieldů agentury CzechIn...
Na svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldůNa svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldů (23x)
Druhý ročník konference Brownfieldy přinesl praktické ukázky, jak na revitalizaci zanedbaných budov či území, propojil v...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba nové plechovkárny v pivovaru Radegast začala poklepáním na základní kámen. Ten byl symbolicky ve tvaru plechovky.Výstavba nové plechovkárny v pivovaru Radegast začala poklepáním na základní kámen. Ten byl symbolicky ve tvaru plechovky. (5 b.)
V pivovaru v Nošovicích byl dnes za účasti generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Granta Liversage, manažera pivovaru...
P3 ve svém hornopočernickém parku staví výrobní halu japonské společnosti AdvanexP3 ve svém hornopočernickém parku staví výrobní halu japonské společnosti Advanex (5 b.)
Japonský výrobce strojírenských součástek Advanex rozšíří svou výrobu do České republiky. Zázemí mu poskytne jeden z nej...
CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 (5 b.)
Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 se zaměřila na čtyři oblasti ve stavebnictví – očekáváný vývoj, využ...

NEJdiskutovanější související články

Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2019Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2019 (2x)
Dne 24. dubna 2019 se pod záštitou děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jiřího Pokorného, ...
Stavebnictví hlásí nedostatek stavebních elektrikářů, dělníků, truhlářů a mistrů, naopak opadává zájem o stavební inženýry a stavbyvedoucí (1x)
Podle výsledků průzkumu provedeného na přelomu ledna a února 2009 pracovním portálem Správnýkrok.cz mezi malými a středn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice