KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008

CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008

Publikováno: 28.1.2009
Rubrika: Aktuality

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 se zaměřila na čtyři oblasti ve stavebnictví – očekáváný vývoj, využívané informační zdroje, metody a způsoby získávání a zadávání zakázek a v neposlední řadě také vliv EU na podnikání českých stavebních společností. Studii připravuje CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) ve spolupráci s generálním partnerem, společností KPMG Česká republika.

Jaká je budoucnost českého stavebnictví? Jakým způsobem se v této branži zadávají zakázky a jak je to s korupcí? Studie CEEC Research poskytuje informace, které pomohou firmám působícím v oboru stavebnictví chovat se efektivně a jejich manažerům usnadní proces rozhodování. „Cílem výzkumu je poskytnout přehledné analýzy zkoumaných oblastí, které pomohou firmám v růstu objemu realizovaných zakázek a prací a umožní jim lépe přizpůsobit své marketingové strategie podle aktuální situace na trhu. Výsledky jednotlivých studií rovněž přispějí k růstu transparentnosti stavebnictví v jednotlivých zemích,“ říká Jiří Vacek, autor projektu CEEC Research.

Generálním partnerem projektu CEEC Research je poradenská společnost KPMG Česká republika. „Věřím, že výsledky studií budou významným přínosem pro všechny profesionály z oblasti stavebnictví a pomohou jim k tomu, aby lépe porozuměli středo- a východoevropským trhům,“ říká Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast stavebnictví.

Mezi zajímavá témata patří problematika vytížení kapacit, názory zástupců společností na budoucnost českého stavebnictví a klíčové limitující faktory brzdící rychlejší rozvoj jejich firmy. Studie čerpá i z firemních zkušeností a očekávání vlivu Evropské unie na české stavebnictví a podnikání jednotlivých firem.

Prezentované výstupy jsou založeny výhradně na 321 face to face rozhovorech s předními představiteli českých stavebních společností a jejich dodavatelů. Všechny rozhovory ve studii byly realizovány v první polovině roku 2008, tj. ještě před tím, než naplno propukla současná globální finanční krize, která bude nepochybně mít dopad i na zkoumané stavební firmy a v řadě aspektů může ovlivnit jejich názory a postoje především v otázce výhledů do budoucnosti.

Projekt Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy již proběhl kromě České republiky také na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku, Chorvatsku, Rusku, Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. V současné době jsou k dispozici výsledky výzkumu z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a pobaltských republik.


Důležitá zjištění Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008:

 • V roce 2008 očekávalo 84 procent dotázaných stavebních firem převážně mírný růst českého stavebnictví, 16 procent společností očekávalo pokles. Pro období 2009-2010 byla očekávání společností v první polovině roku 2008 pro oblast vývoje stavebnictví méně pozitivní: růst očekávalo jen 69 procent stavebních společností.
 • Většina stavebních firem (81 procent) uvedla, že byla limitována ve svém růstu, pouze 19 procent firem se necítilo být limitováno (stejné procento jako v roce 2007).
 • Nejčastěji zmíněným limitem růstu firem, případně jejich rychlejšího růstu byla silná konkurence (63 procent ve srovnání s 45 procenty 2007), dále pak byrokracie/požadavky státu (36 procent) a nedostatek zkušené pracovní síly (33 procent ve srovnání s 26 procenty roce 2007).
 • Internet využívalo 100 procent dotázaných stavebních společností. Nejvíce jej společnosti využívaly ke své prezentaci a prodeji.
 • Pro získávání informací o potenciálních nových zakázkách využívaly stavební společnosti nejvíce dlouhodobé kontakty (77 procent ve srovnání s 65 procenty v roce 2007). Považovaly je také za nejužitečnější.
 • Nejčastěji užívaným zdrojem nových zakázek byly pro stavební firmy dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy), využívané 73 procenty firem, a osobní kontakty (57 procent). Oproti výsledkům výzkumu v minulém roce se snížil podíl firem, které uváděly jako zdroj nových zakázek výběrová řízení.
 • Transparentnost výběrových řízení hodnotily společnosti jako mírně nadprůměrnou (5,2 body z deseti možných). Transparetnost výběrových řízení na projekty financované z veřejných zdrojů byla hodnocena níže, 5,0 body.
 • Svůj systém řízení rizik považovalo za pokročilý 44 procent stavebních společností, za středně rozvinutý 25 procent dotázaných. 18 procent jej hodnotilo jako velice rozvinutý a 13 procent společností uvedlo, že jejich risk management byl na nízké úrovni.
 • Na otázku, zda-li firmy někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, přibližně polovina (52 procent) stavebních firem potvrdila, že tak ještě nikdy neučinily. Ostatní uvedly, že svůj risk management porušily při získávání zakázek zřídka nebo výjimečně, osm procent často.
 • Při výběru dodavatelů stavební firmy nejčastěji využívaly dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy), které uvedlo 72 procent respondentů, a dále pak osobní kontakty (54 procent). Mezi hlavní kritéria využívaná při výběru patřily zkušenosti dodavatele (60 procent), reference (56 procenta) a využívané technologie (55 procent).
 • Stavební společnosti v první polovině roku 2008 očekávaly, že v dlouhodobé perspektivě budou mezi klíčové faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj, patřit změny v požadavcích zákazníků (změny v poptávce) a vývoj firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.).

 

Plná verze Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008, stejně tak jako studie dalších zemí, je k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích projektu CEEC Research www.CEEConstruction.Eu, kde je také možné získat více informací a blíže se seznámit s metodologií a cíli CEEC Research projektu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Spustili jsme novou podobu webových stránek! (65x)
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu KONSTRUKCE, po více než 10 letech se od září 2019 změnila tvář on-line verze našeho ...
Národní strategie regenerace brownfieldůNárodní strategie regenerace brownfieldů (25x)
O doplňující rozhovor jsme požádali Kateřinu Kubizňákovou, vedoucí Oddělení řízení projektů brownfieldů agentury CzechIn...
Na svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldůNa svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldů (23x)
Druhý ročník konference Brownfieldy přinesl praktické ukázky, jak na revitalizaci zanedbaných budov či území, propojil v...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba nové plechovkárny v pivovaru Radegast začala poklepáním na základní kámen. Ten byl symbolicky ve tvaru plechovky.Výstavba nové plechovkárny v pivovaru Radegast začala poklepáním na základní kámen. Ten byl symbolicky ve tvaru plechovky. (5 b.)
V pivovaru v Nošovicích byl dnes za účasti generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Granta Liversage, manažera pivovaru...
P3 ve svém hornopočernickém parku staví výrobní halu japonské společnosti AdvanexP3 ve svém hornopočernickém parku staví výrobní halu japonské společnosti Advanex (5 b.)
Japonský výrobce strojírenských součástek Advanex rozšíří svou výrobu do České republiky. Zázemí mu poskytne jeden z nej...
CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 (5 b.)
Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 se zaměřila na čtyři oblasti ve stavebnictví – očekáváný vývoj, využ...

NEJdiskutovanější související články

Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2019Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2019 (2x)
Dne 24. dubna 2019 se pod záštitou děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jiřího Pokorného, ...
Stavebnictví hlásí nedostatek stavebních elektrikářů, dělníků, truhlářů a mistrů, naopak opadává zájem o stavební inženýry a stavbyvedoucí (1x)
Podle výsledků průzkumu provedeného na přelomu ledna a února 2009 pracovním portálem Správnýkrok.cz mezi malými a středn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice