KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Publikováno: 23.7.2019, Aktualizováno: 12.8.2019 12:13
Rubrika: Zajímavosti

Železobetonové konstrukce mají ve vodním hospodářství své nezastupitelné místo. Jsou často jedinou možností, jak stavbu provést. Současně je všeobecně známo, že při provedení nevhodným způsobem mohou být poškozeny, a to v důsledku působení média, se kterým jsou v trvalém styku – s vodou.

Konstrukce vodojemů jsou konstrukcemi speciálními, které mají obvykle za úkol udržet vodu v oddělených prostorách a současně po dobu své životnosti vytvářet prostředí, které odpovídá požadavkům kladeným na pitnou vodu. To vyžaduje dlouhodobou životnost jak z hlediska statického, tak trvanlivosti jednotlivých částí konstrukce. V praxi to znamená, že není možné umožnit vnikání neupravené vody (z povrchu zakrytí vodojemu – např. ze zásypu) do vody upravené. Současně s tím nesmí docházet ani k odpadávání částí konstrukce (např. krycí vrstvy betonu, případně korozních zplodin výztuže) do vody.

POPIS KONSTRUKCE

Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. se rozhodla opravit stropní konstrukci svého vodojemu v jihomoravské obci Pasohlávky, a to jak doplněním armokoše trámových prvků, tak zvětšením krycí vrstvy betonu nad výztuží. Jedná se o dvoukomorový vodojem s rozměry jedné komory cca 20 × 10 metrů. Sanace probíhala ve dvou etapách, aby bylo možné zachovat vždy jednu komoru vodojemu v provozu.

Samotnou opravu provedla SASTA a. s. Postup opravy vycházel z projektové přípravy a zahrnoval doplnění o podélné i smykové výztuže. Proto, aby bylo možné zajistit dostatečnou přídržnost nově realizované krycí vrstvy betonu nad výztuží, bylo nutné vedle nové výztuže použít i ocelové sítě – pro plošnou sanaci.

POSTUP SANACE

Prvním krokem bylo (jako obvykle) očištění konstrukce od všech nesoudržných vrstev a odstranění korozních zplodin výztuže či degradovaných vrstev z povrchu konstrukce. Odhalená a očištěná výztuž byla ošetřena pomocí dvousložkové polymercementové směsi – adheznímu můstku DENSOCRETE 111. Důvodem bylo vytvoření alkalického prostředí.

Na trámové prvky byl doplněn armokoš, sestávající z podélných prutů ohybové výztuže na spodním líci prvků, a smyková výztuž z třmínků procházejícími skrz trámový prvek. Dále byly prvky stropu opatřeny jemnou výztužnou sítí (vázanou na trny uchycené do chemické kotvy). Ta má za úkol zajistit „mechanické přikotvení“ nových krycích vrstev z reprofilační malty pro ruční nanášení (UNISAN TH CRETE) od firmy BETOSAN s. r. o. Jedná se o hmotu, která je aplikována ručně a obsahuje migrující inhibitory koroze. Tím je zajištěna dlouhodobá pasivace výztuže v konstrukci a současně je dosaženo sanace výztuže, která se nachází v zóně se sníženou pasivační schopností, ale současně ještě nedošlo k jejímu odhalení.

Výhodou uvedeného materiálu je eliminace jednoho kroku sanačního zásahu, kterým by byla právě aplikace migrujícího inhibitoru koroze na konstrukci. Ta obvykle probíhá plošně, a to aplikací kapaliny na povrch konstrukce, což vyžaduje technologickou „pauzu“ mezi jednotlivými kroky sanace. To vše bylo cílem společnosti BETOSAN při vývoji materiálů globální skupiny UNISAN. Produkt (vedle reprofilačních malt pro ruční i strojní nanášení) obsahuje také adhezní můstek a dvě komponentní egalizační stěrky.

Jako finální vrstvu doporučil projektant (OK Atelier s. r. o.) polymercementovou hydroizolační stěrku WATERFIN PV – opět z produkce firmy Betosan. V tomto případě se nejedná o zajištění vodotěsnosti konstrukce z vnějšího prostředí, ale o ochranu konstrukcí, které nejsou v přímém styku s vodou, ale jsou současně v prostředí s vysokou relativní vlhkostí. V takových podmínkách je velké riziko korozních procesů, které mohou v železobetonové konstrukci probíhat. Materiál WATERFIN PV je pro takovou úpravu vhodný, protože má „atest“ na styk s pitnou vodou.

ZÁVĚR

Na finálním vzhledu opravy vodojemu v Pasohlávkách je patrné, že spojení zodpovědného přístupu projektanta, dodavatele materiálů a realizátora stavby vede k uspokojivým výsledkům.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Příprava armokošeKonstrukce před aplikací reprofilační maltyCelkový pohled na opravenou konstrukci stropuOpravená konstrukce – detailCelkový pohled na konstrukci stropu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (424x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (234x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (64x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice