KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Přestavba památkově chráněné budovy Walter na zdravotnické zařízení – výzva pro společnost Obermeyer Helika

Přestavba památkově chráněné budovy Walter na zdravotnické zařízení – výzva pro společnost Obermeyer Helika

Publikováno: 3.4.2018
Rubrika: Realizace, Zajímavosti

Rekonstrukce památkově chráněné budovy je vždy zajímavou výzvou, která od architektů a projektantů vyžaduje citlivý přístup, ochotu ke kompromisním a mnohdy nestandardním řešením a samozřejmě i dlouholetou praxi. A je o to složitější, když má být přestavěna na moderní zdravotnické zařízení. Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika má však bohaté zkušenosti s oběma typy projektů, proto pro její tým projektantů nepředstavovala rekonstrukce historické budovy Walter a její proměna na medicentrum neřešitelný úkol.

Průmyslový areál dřívější továrny Walter Motors na výrobu leteckých motorů, který leží v pražských Jinonicích, prochází v posledních čtyřech letech rozsáhlou revitalizací. Stojí za ní developerská společnost Penta Investments. V rámci tohoto projektu, který nese název Waltrovka, vzniká na místě původní zástavby zcela nová čtvrť s bytovými i rodinnými domy, administrativními budovami, retailovými službami a parkem. Jediným historickým objektem, který byl v revitalizované oblasti zachován, je budova Walter, postavená v roce 1929.

Tato funkcionalistická stavba prošla v letech 2016 a 2017 výraznou přeměnou, jejíž charakter byl ovlivněn především plánem zcela odlišného využití prostor. Z dřívější tovární budovy se po rekonstrukci stalo medicentrum s náročnými lékařskými provozy a s propracovaným technickým vybavením.

ZÚROČENÍ ZKUŠENOSTÍ PROJEKTANTŮ Z TÝMU OBERMEYER HELIKA

Ačkoliv se z projekčního hlediska mohla zdát přeměna původního objektu na zdravotnické zařízení v první chvíli nerealizovatelná, pro projektanty z týmu Obermeyer Helika znamenala příležitost zúročit dlouholeté zkušenosti z oblasti zdravotnictví. Obermeyer Helika má totiž na svém kontě desítky projektů z tohoto oboru. Dlouhodobě spolupracuje například na modernizaci Fakultní nemocnice Motol, podílela se na výstavbě nového onkologického pavilonu pro mladoboleslavskou nemocnici, rekonstrukci operačních sálů v pražském IKEMu či realizaci Protonového terapeutického centra v Praze. „Práce na rekonstrukci budovy Walter nám poskytla velmi zajímavou možnost spojit naše zkušenosti z rekonstrukcí památkově chráněných budov a četných zdravotnických realizací v jednom projektu,“ říká Ing. Jiří Fousek, generální ředitel společnosti Obermeyer Helika, a dodává: „Jsem velmi rád, že jsme si potvrdili, že pro nás ani na první pohled komplikovaná přestavba nepředstavuje problém. Významnou roli zde sehrál také fakt, že naši projektanti pro svoji práci běžně využívají software Revit a 3D modely. Tato skutečnost jim i v tomto případě výrazně usnadnila projektantské činnosti a pomohla projekt bezchybně propracovat do nejmenších detailů. A to ve velmi krátkém čase, v němž projektování stavby probíhá.“

REVIT A 3D MODEL V PRAXI

Cílem přestavby bylo zachovat v maximální možné míře původní výraz budovy. Tým pod vedením Ing. arch. Jiřího Nedavašky při svojí práci využil software Revit, který byl velmi zásadní především z hlediska prostorové koordinace. Jelikož se jedná o objekt určený pro zdravotnické účely, vyžadovalo umístění vnitřních instalací a rozvodů velké prostorové nároky. Projektanti nejprve vytvořili 3D model rekonstruované stavby, který jim pomohl s prostorovým uspořádáním a usnadnil rozvržení všech plánovaných instalací, a to především v prostorech suterénu a střechy. Prostor jednotlivých podlaží byl limitován výškou zachovávaných stropů, průvlaků a umístěním stávajících kónických železobetonových hlavic. Současně se 3D modelu výhodně využilo v oblasti střechy, kde byla výška všech instalací limitována nutností dodržet maximální povolenou výšku stanovenou Národním památkovým ústavem.

Následně 3D model využívali také dodavatelé při zadávání objednávek do výroby. Současně dodavatelé přímo na stavbě mohli využít model k prohlížení složitějších instalačních uzlů, aby měli jasnou představu o správné návaznosti jednotlivých stavebních úkonů a poloze rozvodů. „Zvláště ve fázi samotné realizace se ukázalo naší velkou výhodou, že dokážeme operativně reagovat na vyžádané klientské změny v realizační dokumentaci v době, kdy už dávno běží stavba,“ doplňuje Jiří Nedavaška, hlavní inženýr projektu.

KONCEPCE ŘEŠENÍ

Z původní budovy zůstal zachován železobetonový skelet a její hlavní charakteristické aspekty, jakými jsou členění fasád a typické velké okenní sestavy. Objekt je zachován ve svém původním hmotovém provedení, tedy s jedním podzemním podlažím, pěti nadzemními a šestým ustupujícím podlažím. Z důvodu nového dispozičního a provozního řešení bylo nově navrženo vertikální komunikační jádro s dvěma výtahy a bylo obnoveno v minulosti odstraněné vnější schodiště.

Na centrální střeše nad šestým nadzemním podlažím jsou umístěny hlavní technologie, pro vzduchotechniku čistých prostor byla vybudována krytá konstrukce pro zajištění bezproblémového chodu zařízení. Další nezbytná technologická zařízení jsou umístěna v prvním podzemním podlaží. Vstup do budovy je bezbariérový a přístup do jednotlivých podlaží zajišťují výtahy.

OD OPERAČNÍCH SÁLŮ PO TĚLOCVIČNU

Medicentrum Walter má dva hlavní nájemce, jimiž jsou soukromé kliniky. V budově se nacházejí ambulance a ordinace nejrůznějšího zaměření, vyšetřovny zobrazovacích metod včetně magnetické rezonance, oddělení rehabilitace a vestavba dvou operačních sálů s pooperačním oddělením. Jako poslední byla do nájemných prostor přízemí umístěna restaurace a lékárna. Projektová dokumentace zahrnovala nejen stavebně-technickou připravenost jednotlivých prostor v rámci budovy, ale také instalaci zdravotní technologie a vybavení technického zařízení a interiérového vybavení.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Medicentrum v památkově chráněné budově Walter – vizualizace Penta InvestmentsNová administrativní budova Mechanica 2 – vizualizace Penta Investments3D model nadzemního podlaží medicentra objektu Walter – vizualizace Obermeyer Helika

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (221x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (62x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice