KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Přehled činnosti ČKLOP

Přehled činnosti ČKLOP

Publikováno: 4.3.2019
Rubrika: Zajímavosti

Hlavním cílem činnosti ČKLOP je pozvednout profesionální úroveň dotčených odvětví stavebního průmyslu takovým způsobem, aby působícím podnikatelským subjektům zajišťovala konkurenceschopnost nejen na českém trhu, ale i v mezinárodním měřítku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČKLOP

 • Založena: 2007
 • Forma ČKLOP: Zájmové sdružení právnických osob
 • Stavební obor: Lehké obvodové pláště, okna, dveře
 • Počet členů ČKLOP k 30. 4. 2018: 45 subjektů
 • Počet zaměstnanců členů ČKLOP: cca 5 000 zaměstnanců (2015)
 • Obrat členů ČKLOP za rok 2016: dohromady cca 40 mld. Kč

Činnost České komory lehkých obvodových plášťů lze rozdělit do následujících skupin:

 1. Normotvorný proces ČKLOP + Směrnice ČKLOP
 2. Vzdělávání – Konference a Semináře ČKLOP
 3. Vzdělávání – Publikace ČKLOP
 4. Členství v pracovních komisích
 5. Členství ČKLOP v profesních organizacích

NORMOTVORNÝ PROCES ČKLOP + SMĚRNICE ČKLOP

ČKLOP vydala normy pro ÚNMZ

 • ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
 • ČSN 74 6077:2013 Montáž otvorových výplní
 • ČSN 74 6077:2017 Revize normy Montáž otvorových výplní
 • ČSN P 74 7250: 2014 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
 • ČSN P 74 7251: 2014 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
 • ČSN 74 7250: 2017 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
 • ČSN 74 7251: 2017 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
 • ČSN 74 3305: 201nce 7LŮ Ochranná zábradlí – Revize normy

Koncept větrání – ČKLOP byla hlavním iniciátorem vzniku dokumentu, schválen 16. 8. 2017 HKČR jako Pravidlo správné praxe s označením W170 01
Koncept větrání je sjednocujícím nástrojem všech faktorů pro zajištění kvality vnitřního prostředí. V české legislativě je aktuálně 92 zákonů, prováděcích předpisů, technických norem a profesních směrnic, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají větrání. Koncept větrání je aktivita, která se snaží celou problematiku sjednotit, zjednodušit, ale především zavést do skutečné praxe. Na konceptu větrání spolu s ČKLOP spolupracovaly následující instituce: ČKAIT, Asociace energetických specialistů, ČVUT – Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, hospodářská komora ČR, Nadace ABF, Státní zdravotní ústav, MPO – odbor energetické účinnosti a úspor, MPO – odbor plynárenství a kapalných paliv, MPO – odbor stavebnictví a stavebních hmot, MMR – odbor stavebního řádu, MMR – odbor politiky bydlení, Svaz českých a moravských byt. Družstev, Svaz měst a obcí, ÚNMZ, Cech kamnářů, Společenstvo kominíků ČR, Český plynárenský svaz, HZS, Šance pro budovy, Pavlů – Complex s. r. o., ČVUT – Ústav techniky prostředí.

ČKLOP vydala Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken
Metodika byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka k postupu v zadání veřejné zakázky a je zpracována pro případ, kdy dochází k zadání zakázky na základě zpracované projektové dokumentace jako součásti zadávací dokumentace – např. ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo v otevřeném řízení. Tato metodika neřeší zadávání zakázky prostřednictvím stanovení technických podmínek na funkci a výkon. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Směrnice ČKLOP

 • S01_2011 Směrnice Posuzování a klasifikace přesnosti povrchu
 • S02_2013 Směrnice Vady povrchů PVC
 • S03_2014 Směrnice Bezpečné prosklení

Informační servis pro členy ČKLOP
ČKLOP svým členům poskytuje informace o vydávaných normách, směrnicích, vyhláškách apod. + poskytuje právní a odbornou pomoc a konzultace.

VZDĚLÁVÁNÍ – KONFERENCE A SEMINÁŘE ČKLOP

9. národní konference ČKLOP
Praha hotel Clarion – 2. 4. 2016
Mottem 9. národní konference ČKLOP bylo „Racionalita v celém průběhu realizace a životnosti stavby“.

10. národní konference ČKLOP
Praha hotel Clarion – 30. 3. 2017
Mottem 10. národní konference ČKLOP bylo „Zdraví obyvatel a udržitelné stavebnictví“.

11. národní konference ČKLOP
Praha hotel Clarion – 28. 3. 2018
Mottem 11. národní konference ČKLOP bylo „Nečekejme na budoucnost“.

Celostátní konference Větrání budov obytných prostor a školských zařízení – Nadace ABF – 23. 2. 2017
Nadace ABF a ČKLOP zorganizovaly konferenci, která vychází z Konceptu větrání. Konference se konala pod záštitou MPO ČR, MMR ČR a SMO.

Cílem konference bylo představení metodiky konceptu větrání budov a diskuse k seznámení s aktuálními informacemi o problematice větrání a zkvalitnění vnitřního prostředí v bytových domech, ve veřejných budovách, školách apod.

Semináře ČKLOP

Rok 2016

 • ČKLOP – prezentace o činnosti ČKLOP na semináři Schüco 15. 1. 2016 Bayrischzell
 • ČKLOP – prezentace na konferenci rakouské komory LOP – Fenster Türen Tage 2016 v Saalfeldenu 3. – 4. 3. 2016
 • UCEEB ČVUT – připravil výhradně pro členy ČKLOP seminář o činnosti centra ve výzkumu, vývoji, testování, zkoušek apod. za účelem využití služeb jednotlivými členy ČKLOP
 • ČKLOP přednáší na konferenci GAS 1. – 2. 6. 2016 v Hradci Králové na téma Koncept větrání
 • říjen 2016 – Odborný seminář ČKLOP
  • Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe
  • Napojení dveří ve spodní rovině – standardní řešení
  • Metodika posuzování lokálních tepelných mostů, posouzení jejich vlivu na celkovou bilanci LOP
 • listopad 2016 – Seminář ČKLOP na téma Koncept Větrání

Rok 2017

 • duben 2017 v Praze a 13.4.2017 v Brně – Termovize v praxi Používání Termovizní zobrazovací techniky, bezkontaktních teploměrů apod.
  • Praktická ukázka práce s přístroji
  • Praktické zkušenosti pro vývoj a instalaci LOP, oken a dveří
 • duben 2017 – Revize normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí – projednání ÚNMZ, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1
 • prosinec 2017 – DAFE-Plast Jihlava, s. r. o. – seminář
  • Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe.
  • Termovize v praxi – Používání Termovizní zobrazovací techniky, bezkontaktních teploměrů apod.

Rok 2018

 • Výklad revizí nebo informace o připravovaných normách (Praha 14. 3. 2018, Brno 15. 3. 2018)
  • ČSN 74 7250: 2017 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování Ing. Milan Zápotocký
  • ČSN 74 7251: 2017 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled Ing. Milan Zápotocký
  • ČSN 74 6077: 2017 Okna a vnější dveře –Požadavky na zabudování – Revize normy Ing. Roman Šnajdr
  • ČSN 74 3305: 2017 Ochranná zábradlí – Revize normy Ing. Roman Šnajdr
  • ČSN 73 0810: 2016 Požární ochrana staveb - Ing. Zbyněk Valdmann

VZDĚLÁVÁNÍ – PUBLIKACE ČKLOP

Sborník ČKLOP 2013
Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a pak dále do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře.

Ročenka ČKLOP 2014
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2014 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Ročenka ČKLOP 2015
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2015 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Ročenka ČKLOP 2016
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2016 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Sborník ČKLOP 2017
Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.

Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře ať už jako výrobci nebo jako projektanti.

Ročenka ČKLOP 2018
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2018 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.

Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

ČLENSTVÍ ČKLOP V PRACOVNÍCH KOMISÍCH

Pracovní skupiny ČKLOP mají za úkol pomoc členům ČKLOP s řešením problémů, s nimiž se při realizaci svých zakázek setkají a na jejichž řešení jim nestačí vlastní síly.

Protože se ČKLOP intenzivně zabývá problematikou norem a směrnic, aktivně působíme v Technických normalizačních komisích při ÚNMZ a jsme řádnými členy:

 • TNK 60 – Otvorové výplně a LOP (ČKLOP zastupuje Ing. Jindřich Kalda)
 • TNK 43 – Stavební tepelná technika (ČKLOP zastupuje Ing. Terezie Vydrová, Ph.D.)
 • TNK 27 – Požární bezpečnost staveb (ČKLOP zastupuje Ing. Zbyněk Valdmann)

Základním orgánem ČKLOP pro řešení technických otázek je Technická komise ČKLOP. Tato komise je složena ze zástupců členů komory. V rámci pravidelného setkávání řeší členové jak problematiku norem a směrnic EU, tak požadavky ze strany členů nebo problematiku širšího rozsahu.

 • Vedoucí Technické komise ČKLOP: Ing. Roman Zahradnický Zástupci výrobců plastových systémů mají vzhledem ke specifickým požadavkům svou vlastní technickou skupinu (plastová sekce), v rámci které řeší své konkrétní problémy.
 • Vedoucí plastové sekce oken a dveří ČKLOP: Ing. Čestmír Jandl Ve věcech legislativy a práva ČKLOP spolupracuje s právní kanceláří specializující se na stavební problematiku. Tyto otázky jsou řešeny individuálně. Dotazy můžete směřovat na sekretariát ČKLOP.

ČLENSTVÍ ČKLOP V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

EuroWindoor AISBL
ČKLOP byla přijata za člena profesní organizace Eurowindoor AISBL se sídlem v Bruselu, která je začleněna do evropských struktur se zaměřením na LOP, okna, dveře. Členství je platné od 1. 1. 2016.

Členství ČKLOP v Eurowindoor nám umožňuje ovlivňovat směrnice a připravované normy již ve fázi jejich přípravy na evropské úrovni.

Organizace EuroWindoor AISBL byla založena jako mezinárodní neziskového sdružení. Jejím cílem je zastupovat zájmy evropského okna, dveří a fasád vycházejících z požadavků jednotlivých národních asociací. Národní asociace, která tvoří členskou základnu Eurowindoor, jsou v přímém kontaktu s lokálními výrobci a spotřebiteli, a proto mají komplexní znalosti o svém trhu. Eurowindoor AISBL představuje rozhodujícího partnera evropské komise, který reprezentuje tento obor na evropské úrovni. Ve dnech 21. – 22. 6. 2018 uvítala ČKLOP zasedání Eurowindoor v Praze.

Hospodářská komora České republiky

 • ČKLOP – členem Sekce pro stavebnictví – viz pracovní skupiny
  • Pozemní stavitelství, stavební materiály, energetické úspory
  • Dopravní stavby, vodohospodářské stavby, životní prostředí
  • Legislativa, cenotvorba, veřejné zakázky, lidské zdroje, média
  • Stavební řemesla, malé stavebnictví
  • Rozvoj měst a obcí
 • ČKLOP – členem Sekce kvality
  Hlavním cílem je iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů.
 • ČKLOP – členem Energetické sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy
 • ČKLOP – členem Energetické sekce Hospodářské komory ČR
  HK ČR je zákonem stanovené připomínkové místo pro legislativu. ČKLOP, svým členstvím, získává právo připomínkovat veškeré zákony, které spadají pod sekci Stavebnictví.
 • ČKLOP 2. 4. 2016 obdržela osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru otvorové výplně
 • ČKLOP 2. 4. 2016 obdržela osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru lehké obvodové pláště a skládané pláště

Solární asociace, spolek
Cílem je vytvořit spolupráci s odborníky, kteří se věnují uplatňování technologií obnovitelných zdrojů. LOP je zásadním místem pro nasazení těchto zdrojů v reálném stavebnictví.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví – SPS

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Česká komora lehkých obvodových plášťů

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (213x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (67x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (62x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice