KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Představení firmy TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s. r. o.

Představení firmy TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s. r. o.

Publikováno: 4.1.2018
Rubrika: Zajímavosti

Společnost TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s. r. o. byla založena v prosinci roku 1992, připomínáme si tedy čtvrtstoletí působení v oblasti stavby a dodávek průmyslových pecí. Navazujeme na činnost bývalého státního oborového podniku Teplotechna i na jeho zkušenosti. Dnes naše firma patří k nejvýznamnějším dodavatelům pecních zařízení v České republice.

Jsme českou firmou, dceřinou společností firmy LANIK s. r. o. TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s. r. o. má sídlo v Olomouci. Jsme organizací inženýrskou i výrobní. Zdokonalili jsme management pozáručního servisu i dodávky náhradních dílů.

V našem výrobním programu převažují plynem otápěné pece. Dodáváme do následujících odvětví průmyslu:

 • tepelné zpracování kovů
 • tavení a lití kovů
 • pálení technické keramiky
 • sušení výrobků
 • žárové zinkování
  • pece pro žárové zinkování
  • pece na žíhání drátu
  • sušárny

Stavba a dodávky pecí na žárové zinkování jsou významnou součástí naší činnosti.

Máme 40 zaměstnanců, z toho 25 projektantů, kteří jsou připravení odpovědět na jakékoliv požadavky našich zákazníků:

 • technické studie
 • konzultace projektů
 • projekty na klíč
 • výrobu
 • montáž
 • uvádění do provozu
 • zaškolení personálu
 • seřízení pece na provozní parametry
 • servis během záruční doby i po ní

Zinkovací pec

Asi 15 % našeho obratu tvoří stavba a dodávky zinkovacích pecí našim zákazníkům. Cílem je zlepšit účinnost a hospodárnost procesu žárového zinkování u zákazníka.

Upřednostňujeme koncept pece otápěné zemním plynem s hořáky s plošným šířením plamene umístěnými v bočních stěnách pece. Dosáhneme tím šetrného ohřevu zinkovací vany i rovnoměrného rozložení teplot na stěnách vany. Stechiometrický poměr spalování je zaručen v celém výkonovém rozsahu hořáků. Používáme sedm výkonových stupňů, k předem definovanému průtočnému objemu plynu je přiřazen odpovídající objem spalovacího vzduchu s využitím regulace pomocí frekvenčního měniče na ventilátoru spalovacího vzduchu. Osvědčil se způsob provozování vany, kdy využíváme výkonu na 60 %, dále 100 % výkonu a vypnutí hořáků. Toto vyplynulo z provozních zkušeností. Tento způsob provozování může prodloužit životnost vany až na 10 let. Spaliny z pecního prostoru se odvádějí odtahovým potrubím u dna pece přes tepelný výměník do komínu.

Vyvinuli jsme vlastní software, který je jednoduchý a uživatelsky vstřícný, s možností hlášení poruch na mobilní telefon pracovníků obsluhy. Řídicí systém pece je připojen na server Teplotechny pro rychlý zásah našich servisních techniků při potížích s provozováním pece.

Vyzdívka pece je z kvalitních vláknitých materiálů, povrchová teplota pláště pece nepřesáhne 50 °C.

Ocelová konstrukce je opláštěná plechem. Musí být dimenzovaná na zachycení tlaku sloupce roztaveného zinku, ten se přenáší na sloupy ocelové konstrukce prostřednictvím tyčí ze žáruvzdorné oceli.

V patě stěn jsou sloupy propojené táhlem a nosníky pod horní hranou stěn pece, čímž se eliminuje vodorovné zatížení.

Dno pece má tvrdou vyzdívku ze žárobetonu a žáruvzdorných cihel, provedenou na základové desce kesonu. Tato vyzdívka je schopná přenést svislé zatížení vany s roztaveným kovem. Vana se instaluje pomocí jeřábu, horní hrana je na úrovni +/– 0,00 m.

Doba montáže se výrazně zkrátí až na tři týdny tím, že na stavbu se dodá předmontovaná pec s výztužnou konstrukcí, s vláknitou izolací, osazená hořáky, armaturami plynu a vzduchu, elektrickými nízkonapěťovými rozvody a prvky měření a regulace.

Dodáváme pece jak pro zinkování kusového zboží, tak i drátů, pece na žíhání drátů a sušení.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (316x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (92x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice