KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    Poznáme uchádzačov o titul Stavba roka 2012

Poznáme uchádzačov o titul Stavba roka 2012

Publikováno: 17.10.2012
Rubrika: 2012

Organizátor celoštátnej  súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka, Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku – ABF Slovakia, zverejnil stavebné diela v  jej 18. ročníku. Nositeľov  jednotlivých ocenení spomedzi 21 stavieb určila odborná porota s medzinárodnou účasťou. Ocenenia budú odovzdané 15. novembra 2012 na gala večere za prítomnosti Slovenského rozhlasu a  televízie.  

Aj 18. ročník tejto súťaže sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. 

Prezentačná (neobchodná)  súťaž s dlhoročnou tradíciou oslavuje 18. ročník
V odvetví výstavby a stavebníctva, ako aj v povedomí širokej verejnosti etablovaná súťaž Stavba roka je už osemnásty rok súčasťou staviteľstva a stavebného trhu na Slovensku. Jej poslaním nie je len podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske  štandardy, ale aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti v oblasti architektúry a staviteľstva. „Ambíciou tejto súťaže je profesionálna široká prezentácia odvetvia výstavby a stavebníctva na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom realizovaných stavieb, ako aj kultivovanie vkusu verejnosti, šírenie osvety a upevňovanie   sebavedomia občianskej spoločnosti, so zákonitým   vychovávaním  z nás občanov Slovenska zdatných partnerov, napr., pre konštruktívne petičné aktivity, či účasť na pripomienkových konaniach plánov rozvoja miest a obcí...“ vysvetľuje Ing. Mária Brichtová, prezidentka Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „Združenie“). 

O hlavnú cenu  titul Stavba roka 2012 sa uchádza 21 stavieb
Začiatkom tohto  roka   jedenásť vyhlasovateľov - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenský zväz stavebných inžinierov,  Spolok architektov Slovenska,  Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. - vyhlásilo 18. ročník celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012, a to  bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb hlavných účastníkov ich realizácie. Vyhlásená bola pre všetky stavebné diela BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY - novostavby, rekonštrukcie, obnovy. Podmienka:  dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti  v období od 1. apríla 2010  do 31. júla 2012. O hlavnú cenu titul Stavba roka sa uchádzalo 21 stavieb.

Porota udelila 13 ocenení
Stavby vo dvoch kolách posudzovala odborná porota s medzinárodnou účasťou  (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj obhliadkou), a to ich urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technického riešenie,  funkčnosť a vplyv na životné prostredie, projektovanú energetickú a ekonomickú náročnosť počas prevádzky, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu a celospoločenský prínos. Týmto sa stáva táto súťaž v odvetví výstavby a stavebníctva bezkonkurenčnou, a to nielen na Slovensku.  

Najvyššou cenou v súťaži je hlavná cena titul Stavba roka, ktorú porota udeľuje z troch nominácií na hlavnú cenu.

Ďalej táto porota udeľuje dve ceny za celospoločenský prínos, a to:

 • Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj

týchto 7 cien vyhlasovateľov súťaže Stavba roka 2012:

 • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
  za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
 • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
  za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
 • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
  za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
 • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
  za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,

 • Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a  stavebníctva – ABF Slovakia
  za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,
 • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
  za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
 • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
  BYTOVÝ DOM ROKA 2012  (vrátane rodinného domu).

Nositeľov týchto prestížnych ocenení  vyhlásia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien súťaže Stavba roka 2012 sa uskutoční 15. novembra  2012 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Okrem zástupcov  11 vyhlasovateľov súťaže, hlavných realizátorov všetkých stavieb, členov poroty budú prítomné aj  významné osobnosti kultúrneho, politického a spoločenského života. Medzi nimi by nemala chýbať ani prvá dáma Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky, ktorá pred štyrmi  rokmi začala písať históriu odovzdávania Ceny verejnosti prvou dámou,  zástupcovia štátnej správy, vrátane ministrov príslušných rezortov, zástupcovia samosprávy miest a obcí, akademickej obce, obce architektov,  stavebných inžinierov a  podnikateľov v stavebníctve.

O najkrajšiu stavbu v súťaži Stavba roka 2012  hlasuje aj verejnosť
Aj v tomto ročníku sa k slovu dostala verejnosť. Ešte pár dní majú občania Slovenska i zo zahraničia  šancu zvoliť si svoju najkrajšiu stavbu prostredníctvom internetového  hlasovania  na známom internetovom portáli zoznam.sk, a to   Cenu verejnosti 2012. „Bude opäť zaujímavé sledovať názorovú konfrontáciu medzi odbornou porotou a laickou verejnosťou. Ľudia by sa mali naučiť využiť svoje právo vyjadrovať sa k dianiu vo svojom okolí, či už ide o využívanie stavebných pozemkov alebo k plánovaným investičným zámerom. Verím, že práve vďaka aktívnemu zapojeniu verejnosti aj do hlasovania o Cenu verejnosti sa nám darí nabádať občanov k aktívnejšiemu prístupu...“,  hovorí Ing. Mária Brichtová. Hlasovanie prebieha na internetovom portály zoznam.sk od 17. septembra  a potrvá do 14. októbra 2012. 

Podrobnejšie informácie nájdete na www.stavbaroka.eu

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (40x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2 (23x)
Hysterie, která vypukla po vydání změny Z1 ČSN 730540-2 v dubnu 2012, byla malicherná v kontextu komplexní problematiky ...
V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum (21x)
Pro 200 techniků je připraveno místo v novém vývojovém a konstrukčním centru, které otevřeli ve společnosti Huisman Kons...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice