KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Ekonomika    „Pozemní stavitelství je stabilizované,“

„Pozemní stavitelství je stabilizované,“

Publikováno: 11.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:04
Rubrika: Ekonomika

říká generální ředitel Skanska CZ Jindřich Topol.

Skanska prošla výraznou strukturální změnou – co bude znamenat pro investory na jedné straně a dodavatele a subdodavatele na straně druhé?
Skupina Skanska je nyní čitelnější a je jasné, jakou činnost má konkrétní část na starosti. Pro zákazníky to znamená, že se již nebude stávat to, co někdy v minulosti – měli ve vizitníku dva nebo tři kontakty na lidi ze Skanska, kteří měli na starosti v podstatě totéž, jenom v jiných divizích. To samé platí i pro subdodavatele, protože on bude mít přesně definovaného svého objednatele v daném závodě nebo ve vedení společnosti.

Skanska
Jindřich Topol

Společnost Skanska CZ, kterou vedete, má ve skupině na starosti oblast pozemního stavitelství a obrat kolem patnácti miliard korun – jaké jsou cíle v jeho růstu?
Cílem naší firmy není růst obratu. Naše rozhodnutí pro tuto dobu je jiné, totiž soustředit se jednoznačně na rentabilitu a zvýšení podílu zisku na obratu společnosti. Velcí jsme dostatečně, v tom nevidíme problém – nová struktura nám umožnila soustředit odborníky, lépe je využít, a tak se zaměřit na projekty, které nabídnou dobrý zisk. Máme náskok ve vědomostech, technologiích a v kvalitě lidí, a to jsou hodnoty, kterých musíme využít.

S tím souvisí stav trhu – český trh je malý a firem mnoho, jak je obtížný?
Velikost trhu asi příliš nerozhoduje. Pokud jde o zemi s vyspělou ekonomikou, pak bude konkurence ve stavebnictví vždy vysoká a velmi tvrdá, a to na trhu velkém, nebo malém, to je jedno. My se pohybujeme ve dvou rovinách – jedna část jsou privátní zákazníci, tedy developerské společnosti,
které staví například bytové a kancelářské budovy, a druhá část jsou státní instituce nebo města, což jsou třeba inženýrské sítě pro Prahu, část metra, případně rekonstrukce a tak dále.
Jednání bývají velmi tvrdá, samozřejmě hlavně po ekonomické stránce, ale i v otázce termínů. V současnosti již není mezi soukromým a státním zákazníkem v této otázce nějaký větší rozdíl, výběrová řízení jsou náročná.

Je v České republice ještě místo pro další stavební firmy? A je prostor naopak pro expanzi českých firem do zahraničí?
Český trh má dostatek jak velkých, tak středních i malých firem. Další zahraniční firmy se k nám neustále tlačí, pociťujeme to hlavně v tomto období, kdy začínají přicházet do země prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Trh je otevřený, nikomu se nedá zabránit vstupu, musíme to brát jako fakt. Zásadní nevýhodou těchto nováčků na trhu je, že pracovní síla ze zahraničí je dražší než naše. Vstupy do ciziny znamenají investovat mnoho do poznání prostředí a místních pravidel, to jsou velmi drahé zkušenosti. Proto je ve Skanska pravidlo, že nejde tam, kde nemá založenu národní jednotku. Ale jinou věcí je, že lze nabízet speciální práce, speciální činnosti a ty uplatnit tak, jako například naši tuneláři ve Finsku, ve Slovinsku a řadě dalších zemí.

Jaký vývoj v oblasti pozemního stavitelství očekáváte pro nejbližší roky? Ve kterém směru očekáváte růst, ve kterém naopak propad? V ekonomických ukazatelích za rok 2007 je uvedeno, že se daří především pozemnímu stavitelství a bytovému developmentu… Bude tento trend pokračovat?
Očekávám stabilní vývoj v pozemním stavitelství. Může se stát, že některé segmenty budou růst rychleji, tak jako tomu bylo v minulých letech u hypermarketů a různých skladovacích hal. Momentálně je například růstový trend především v kancelářských budovách a bytových projektech, časem se to může změnit třeba na rekonstrukce historických budov nebo na výstavbu pasivních domů. Pochopitelně se vyvíjejí také nové oblasti, zejména obnovy elektráren, jejich nové bloky, úprava technologií v továrnách, čistírny odpadních vod a další – jsou to segmenty, které existovaly vždycky, ale ne v takové míře, jako se rozvíjejí nyní. Ty budou v budoucnu perspektivní.

Obecně známou skutečností jsou nízké marže stavebních firem – nevede to až ke snižování kvality prací?
Z trhu mám signály, že v některých případech se to asi děje, že tento tlak zákazníků na jejich vysokou efektivitu vede k tomu, že některé stavební firmy jdou i do zakázek, které několik konkurentů odmítlo z důvodu nízké a nereálné ceny. Co se pak stane? Zhotovitel stejný tlak, jaký na něj vytvořil investor, přenese na své subdodavatele. Asi najde některé, kteří tento postup přijmou – ale protože sáhnou po extrémně levné pracovní síle, po levnějších materiálech, využijí levnější technologie. Odnese to tedy kvalita díla. Konečným postiženým je pak právě zadavatel díla, který nedostane přesně to, co si objednal.

Jaký důraz kladete na školení vedoucích pracovníků? Patří vzdělávání k firemní strategii? Kam zaměřujete vzdělávací aktivity třeba u stavbyvedoucích?
Firemní vzdělávání podporujeme, protože nám jednoznačně pomáhá. Není výjimkou, že nově přijatý přípravář se po určité době stane mistrem, stavbyvedoucím nebo manažerem. Provozujeme také například farmu talentů, ve které poskytujeme nadstandardní možnosti osobního rozvoje zaměstnancům, kteří jsou pro firmu mimořádně perspektivní. Rozjel se program Skanska Unlimited, v jehož rámci mohou stávající zaměstnanci získávat zkušenosti při pracovních stážích v jiných jednotkách Skanska ve světě. Vzděláváme zaměstnance ve všech relevantních znalostech, jako např. bezpečnost práce, kvalita práce, záležitosti kolem environmentu. Další složkou je vzdělávání manažerů, kteří musejí zvládat řízení lidí a krizové situace. Standardně probíhají také školení, která jsou povinná ze zákona.Firmy s mateřskými centrálami v zahraničí se netají tím, že do Čech zavádějí nové zvyky v oblasti bezpečnosti práce na stavbách.

Jak se Vám daří přesvědčovat dělníky, aby dodržovali bezpečnostní opatření?
Tohle je zrovna oblast, na kterou Skanska dbá na české poměry až extrémně, a zákazníci i subdodavatelé to o nás vědí. Lidem na stavbě to logicky může zpočátku připadat jako obtěžující, ale pokud se chtějí vrátit po práci domů ke své rodině v pořádku, nelze dělat kompromisy. Stavařina přináší rizikové situace a jen důslednost je může zmírnit. Podmínkou je také, aby i vedoucí pracovníci a manažeři dodržovali předpisy, když jdou třeba zkontrolovat stavbu, protože tím dávají dobrý příklad samotným dělníkům, že i jim záleží na bezpečnosti. A koneckonců – dodržování či nedodržování zásad bezpečnosti práce či péče o životní prostředí je pevně svázáno se systémem odměn.

Jakým způsobem získat kvalitní stavební pracovní sílu, nezanedbal něco stát?
Tato otázka hýbe stavebnictvím celé země. V posledním období sledujeme, že došlo k odlivu pracovních sil z blízkého zahraničí, tedy hlavně ze Slovenska a Ukrajiny. V dnešní době je velká podpora vyššího vzdělávání, skoro všichni mladí už mají maturitu a nikomu se nechce pracovat „v montérkách“ – a nedostatek dělníků se musí řešit migrací pracovníků ze vzdálenějšího zahraničí, třeba z Vietnamu. Bohužel je to opět krátkodobé
řešení, protože i tam se může stát, že dojde ke stavebnímu boomu a zahraniční pracovníci nebudou mít potřebu cestovat za prací k nám. Nezbývá, než ve spolupráci se státní správou znovu podporovat a vytvářet učiliště, učit mladé lidi, že řemeslo má zlaté dno a že se za manuální práci lidé nemusejí stydět. Pozemní stavitelství je stabilizované a velmi slušně zaplacenou práci v něm u nás najde každý.

JINDŘICH TOPOL (*1957)
Od 1. ledna 2008 generální ředitel stavební společnosti Skanska CZ, která se zaměřuje na služby v oblasti pozemního stavitelství včetně betonových konstrukcí a technologických dodávek, a člen představenstva mateřské společnosti holdingu Skanska CS.
Ve společnosti Skanska je zaměstnán od roku 1996, od roku 1999 byl generálním ředitelem Skanska ŽS. V roce 2006 se stal ředitelem Direkce Čechy západ společnosti Skanska DS.
Akciová společnost Skanska CZ v sobě od počátku roku 2008 sloučila tři bývalé divize Skanska – pozemní stavitelství, technologie a betonové konstrukce. Podnikání skupiny Skanska v České republice zastřešuje jediný akcionář všech nových dceřiných akciových společností – holdingová společnost Skanska CS.
„Mým cílem je přispět k úplnému využití konkurenčních výhod, které má Skanska na trzích v České a ve Slovenské republice – především naší schopnosti dodávat služby pozemního stavitelství v jejich plné šíři. Bude to znamenat hlavně naprosté soustředění společnosti na kvalitu a vysokou konkurenční schopnost našich nabídek v soutěžích, a to jak v rovině ceny, tak i kvality a rychlosti odvedeného díla,“ uvedl Jindřich Topol ve svém oficiálním profilu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (27x)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (27x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...
Trendy v managementu údržby (27x)
V současné době se čím dál častěji setkáváme s pojmem management údržby. Nové koncepce a technologie měnící celkový pohl...

NEJlépe hodnocené související články

KOVOSVIT MAS, a.s. v minulém roce navýšil tržby téměř o 21 procent na 2, 2 miliardy korun (4 b.)
„Rok 2014 byl jeden z nejúspěšnějších roků naší společnosti od roku 2011. Když jsem do společnosti nastupoval, byla na p...
UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (3.4 b.)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (3 b.)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

NEJdiskutovanější související články

O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (2x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice