KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Požadavky na vysoký stupeň sterility si vyžádaly použití speciálních stavebních technologií a materiálů

Požadavky na vysoký stupeň sterility si vyžádaly použití speciálních stavebních technologií a materiálů

Publikováno: 2.6.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:50
Rubrika: Zajímavosti

Nový závod firmy Arrow leží v průmyslové zóně Jamská ve Žďáru nad Sázavou, při východním okraji města. Páteřní komunikací a hlavním příjezdem je komunikace Jamská – III/35421.Na základě této skutečnosti je hlavní vstup navržen po příjezdové trase a otočen severozápadním směrem. Vlastní objekt je rozdělen na 2 části – dvoupodlažní část po severní a západní straně a přízemní část s výrobní halou a sklady.

Dominantní dvoupodlažní částí je vstupní objekt s hlavním vstupem do závodu. Severní křídlo představuje administrativní a stravovací provozy, západní – výrobní část – nástrojárnu a údržbu. Ve 2. NP jsou umístěny technické provozy: strojovna vzduchotechniky, chlazení a plynová kotelna, v další části podlaží jsou umístěny šatny personálu a další technické zázemí provozů.
Součástí severního křídla je energetické centrum s vlastní trafostanicí a rozvodnami VN a NN. Obě podlaží jsou propojena schodišti, hlavní schodiště s výtahem u vstupní haly propojuje přístup s přednáškovým sálem, ostatní schodiště jsou umístěna u vstupů do výrobní části a propojují šatny personálu s nástupy do výroby.

Stavebně je objekt rozdělen na objekty
Výrobní hala – hlavní výrobní objekt je navržen jako železobetonový montovaný skelet. Opláštění je provedeno skládaným obvodovým pláštěm. Do haly jsou vestavěny čisté prostory. Nad čistým prostorem a stropem haly je technický prostor určený pro veškeré technologické rozvody. Zbývající část haly, otevřenou na celou výšku prostoru, tvoří sklad.
Přístavek – je tvořen dvoupodlažní železobetonovou montovanou konstrukcí. Západní část je částečně podsklepena.

ZEMNÍ PRÁCE
V rámci hrubých terénních úprav byla potřebná část území srovnána přibližně na kótu –700 mm. Část plochy v místě plánované rampy byla na úrovni –1 700 mm.
Uvažovaný rozsah odkopávky je 9 616 m3, násyp hutněný zeminou je navržen v rozsahu 7 755 m3. Přebytečná zemina byla uložena na řízené skládce. Do násypu byla použita vhodná zemina bez příměsi kamene z důvodu možné „zhutnitelnosti“.

ZÁKLADY
Vzhledem ke geologickým poměrům lokality bylo navrženo hlubinné zakládání s výztužnými pásy (vnitřní monolitické, po obvodu prefabrikované). Základová deska je navržena z drátkobetonu v tloušťce 160–180 mm.

SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Jedná se o prefabrikovaný ŽB skelet s monolitickou nádrží pro zásobu vody SHZ. Výrobní hala je jednopodlažní skeletová konstrukce s vazníky o rozponu 2 × 21 a 2 × 24 m.
Přístavek je tvořen dvoupodlažní železobetonovou montovanou konstrukcí o rozponech 6 × 7,2 a 6 × 8,5 m. Západní část je částečně podsklepena.
Kombinovaně je použita zděná a montovaná technologie. Opláštění tvoří montovaný plášť – minerální sendvičový tepelněizolační panel tloušťky 200 mm + zavěšený pohledový plášť (vlnitý plech + obkladové desky). V části tvoří opláštění hliníkové prosklené konstrukce. Střešní plášť skládaný s asfaltovými pásy.

Celý text včetně všech obrázků naleznete v čb. příloze časopisu Konstrukce 6/2007. Možnost předplatného ZDE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (365x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (150x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (65x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice