KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Požadavky na geometrické přesnosti betonových konstrukcí byly velmi přísné,“

„Požadavky na geometrické přesnosti betonových konstrukcí byly velmi přísné,“

Publikováno: 27.10.2018
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jiří David, vedoucí střediska HSV VIII společnosti IMOS Brno, a. s.

Když slyšíte AFI Karlín…Co se Vám vybaví?
V poslední době velice oblíbená městská část Prahy se zajímavou historií, bohatým kulturním životem, nepřeberným množstvím restaurací, kaváren a vináren a především dva roky stavebních starostí a radostí, ve skvělém kolektivu lidí, kteří se za společnost IMOS Brno, a. s. na stavbě AFI Karlín podíleli.

Lokalita pražského Karlína má svá specifika. Jaká opatření jste museli přijmout v průběhu stavby, ať se již jedná o hlukové limity, navážky materiálů nebo těžkou techniku?
Stavby takového charakteru a rozsahu v bytové zástavbě vždy měly, mají a budou mít své příznivce a odpůrce. Našim cílem a úkolem bylo dodržovat podmínky stanovené stavebním úřadem, především z hlediska omezení pracovní doby a hygienických limitů. Snažili jsme se, aby veškerý návoz, vykládka a manipulace s materiálem probíhala uvnitř oploceného staveniště, byla eliminována prašnost, zásobování stavby probíhalo mimo dopravní špičku a práce těžké techniky byla prováděna jen po nezbytně nutnou dobu. Velikou službu nám prokázal teleskopický nakladač s délkou zdvihu až 14 m, který nám výrazně zrychlil a usnadnil transport materiálu do objektu. Objektivně musím uznat, že zatížení stavbou pro místní obyvatele bylo.

Sloupy skeletu byly realizovány za pomocí papírového bednění MONOTUBE. Proč byla zvolena právě tato technologie?
Ze zkušenosti z předchozích projektů, jsme my jako generální dodavatel, po dohodě s investorem, navrhli tento typ bednících prvků. Jedná se o moderní, inovativní a hlavně ekologickou technologii, která se vyznačuje zrychlením výstavby, snadnou manipulací a montáží. Hlavním přínosem je kvalita finálního povrchu pohledových sloupů, která vede k lepšímu komfortu uživatele.

Samostatnou kapitolou jsou na stavbě modulové fasády. Jak probíhala jejich realizace? Využívali jste například předmontáží nebo se fasádní moduly osazovaly ihned po dodávce od výrobce?
Jednotlivé fasádní moduly byly sestavovány přímo na stavbě z předem vyrobených prvků. Geometrie vycházela z dílenské dokumentace. Při výrobě nešlo nijak zohlednit skutečné provedení ŽB monolitické konstrukce, kvůli zrychlení postupu výstavby. Jinými slovy požadavky na geometrické přesnosti betonových konstrukcí byly velmi přísné, odchylky v řádu mm.

Vzhledem k tvaru budovy musely být veškeré práce koordinovány neustále s geodety. Neomezil tento fakt rychlost výstavby?
Spolupráce s geodetickou firmou Angemeier Enginners s. r. o. byla bezproblémová a všechna úskalí tvaru budovy zvládli překonat profesionálně a včas. Tato firma disponuje moderní technologii, která umí zaměřit s milimetrovou přesností. Dále bych chtěl podotknout, že v případě pravidelného liniového tvaru, je drobná odchylka výstavby při závěrečné vizuální kontrole daleko zřetelnější, než u na tvary organické stavby. Tvar budovy tedy nebyl rozhodujícím faktorem výstavby, spíš bych uvedl velice složitou koordinaci trasování rozvodů jednotlivých profesí, kterou v současné době projekční kanceláře obecně neřeší a stavba se při výstavbě potýká se značnou problematikou, která má časový i finanční dopad na výstavbu.

Jaká byla z vašeho pohledu spolupráce s jednotlivými dodavateli? Jakým způsobem byla stavba řízena?
Jako generální dodavatel jsme pro realizaci stavby volili dodavatele z námi prověřených řad kooperujících firem, které byly schopné tuto ojedinělou stavbu v rámci své profese úspěšně uskutečnit. Řízení složitých návazných činností, nejen v oblasti technologií, prováděli naši zkušení pracovníci, kteří měli přiděleny jednotlivé dodavatele a vzájemně je koordinovali a vedli k co nejvyšší efektivitě. Vyzdvihnout můžeme výbornou spolupráci s firmou Instastav Helán, s. r. o., slečnou Blankou Helánovou, dodavatelem nejrozsáhlejších částí technologií UTCH a ZTI. Celkově pak spolupráce s dodavateli fungovala bez větších komplikací, výraznou měrou přispěl i zástupce investora Ing. Pavel Jelínek, což vedlo k úspěšné realizaci díla.

Jak velký tým stavebníků se na projektu podílel?
Při realizaci projektu se za dva roky tým stavitelů obměňoval, stavbu od začátku zkušeně vedl hlavní stavbyvedoucí Radim Kolář, nesmíme opomenout přípravářku stavby Zorku Martinkovou, která sice nebyla přímo na stavbě, ale má nemalé zásluhy při výběru a uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli.

Počet lidí na stavbě byl v závislosti na průběhu výstavby, ale při současné situaci a stavu na stavebním a pracovním trhu, jsme byli schopni zajistit dostatečné a kvalitní řízení stavby, jak dokládá fotografie zdravého jádra pracovníků stavby.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Radim Kolář, Jiří David, Hana Dejmalová, Martin Heindl a Hana Uhrová

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (199x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (56x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (51x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice