KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Pěnové sklo – nový trend ve stavebních materiálech

Pěnové sklo – nový trend ve stavebních materiálech

Publikováno: 22.4.2011
Rubrika: Materiály

Spotřeba energií a surovin stále roste. Většina dosavadních zdrojů je však vyčerpatelná, proto je stále více nutné věnovat pozornost obnovitelným zdrojům. Důraz je čím dál více kladen na ekologii a recyklaci materiálů. Nejinak je tomu i ve stavebnictví. Zažité, již ne plně vyhovující, materiály nahrazují nové, z ekologického hlediska příznivější suroviny. Jedním stavebním
prvkem budoucnosti je pěnové sklo.

PĚNOVÉ SKLO
Výroba pěnového skla byla patentována v roce 1936 ve Francii. Od té doby prošla výroba spolu s technickými parametry značným vývojem. Od roku 1958 bylo pěnové sklo vyráběno i v tehdejším Československu. V současné době je jediným výrobcem, který výrobu pěnového skla v České republice zajišťuje, příbramská společnost Recifa, a.s. Ta se soustřeďuje i na svoz odpadu, tudíž na rozdíl od svých zahraničních konkurentů může pro výrobu pěnového skla využívat vlastní vstupní materiál, což ji činí značně konkurenceschopnější. Společnost RECIFA vyrábí pěnové sklo pod značkou REFAGLASS. Jde o tepelně izolační materiál, který je vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla. To je rozdrceno na skelnou moučku s velikostí zrna v průměru 80 mikrometrů. Tato sklená moučka je následně smíchána s chemickými činidly, která samotná nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Po procesu roztavení pokračuje řízené tavení při teplotách 800 stupňů Celsia a následné ochlazení. Tím se vytvoří umělé sopečné sklo, pemza, nebo-li pěnové sklo.

TECHNICKÉ PARAMETRY PĚNOVÉHO SKLA
Svou přízeň si pěnové sklo stále více nachází především díky svým vynikajícím technickým vlastnostem. Vnitřní stavba pěnového skla se skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky tomu sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu z okolí, který by mohl negativně ovlivnit teplotu izolovaných prostor. Výpočtová hodnota tepelné vodivosti pěnového skla REFAGLASS je 0,075W/m2/K a specifická tepelná kapacita 850 J/kg/K. Díky velkému množství skleněných můstků, které pěnové sklo obsahuje, je zaručena vynikající pevnost v tlaku. Únosnost materiálu po zhutnění je 0,64–1,3 MPa. Po zatížení zátěžovou deskou při tlakovém napětí 250 kPa si pěnové sklo REFAGLASS sedá o 1–3 mm. Struktura buněk zajišťuje, že zrno neabsorbuje půdní vlhkost dovnitř struktury. Tím je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání materiálu. Nespornou výhodou pěnového skla je jeho nehořlavost. Na rozdíl od extrudovaného polystyrenu, který je zařazen do třídy hořlavosti C1, se může pěnové sklo pyšnit třídou hořlavosti A1. Bod měknutí pěnového skla je nad 700 stupňů Celsia. Proto je nedostačující polystyren stále častěji nahrazován právě pěnovým sklem, které je navíc odolné vůči chemickým i mechanickým vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, organické a anorganické chemikálie, hmyz, či hlodavci. Stavební firmy ocení i nízkou objemovou hmotnost pěnového skla. Objemová hmotnost sypaného materiálu je jen 150 kg/m3, což představuje 1/10 až 1/20 váhy kamenného štěrku.

Pro své technické vlastnosti nachází pěnové sklo uplatnění jak ve sféře soukromé (stavba rodinných domů, bazénů, atd.), tak i v oblasti komerční. Může se použít ve formě štěrku, nebo desek. Desky z pěnového skla se používají především na zateplení fasád. Štěrk z pěnového skla je vhodný zejména do spodních částí staveb, jako izolace nádrží (bazény, atd.), lehké drenáže, izolační materiál pod ohřívané nebo ochlazované plochy, nebo jako lehký stavební prvek při stavbě plochých střech. Konkrétně pěnovésklo REFAGLASS bylo například použito při stavbě jedné z nejmodernějších administrativních budov v Praze, projektu FILADELFIE.

PŘÍKLAD VYUŽITÍ PĚNOVÉHO SKLA – ADMINISTARTIVNÍ PROJEKT FILADELFIE
Budova FILADELFIE se nachází v Praze mezi ulicemi Želetavská, U Pomníku a U Michelské školy, v sousedství již stojících budov administrativního BB Centra. Stavba budovy začala v květnu 2008 a byla dokončena v létě 2010. Budova FILADELFIE nabízí svým nájemcům plochu o téměř 30 000 m2 kancelářských ploch v sedmnácti nadzemních podlažích, přičemž typické nadzemní podlaží má 1 760 m2 pronajmutelné plochy. Dalších 44 000 m2 poskytuje šest podzemních podlaží. Základem architektonického řešení stavby, které navrhla architektonická kancelář DaM s. r. o., je silný půdorysný koncept podlaží. Hmota objektu vychází z tvaru kříže vepsaného do elipsy, což odlehčuje celkový výraz domu. Tuto koncepci dále podporuje tvar stran objektu – čtyři fasádní „vlny“ navozují dynamický pocit z obvodového pláště a odhmotňují základní tvar stavby. Realizaci stavby provedla společnost PSJ a. s., která při svých stavbách používá nadčasové materiály. Jako lehčený násyp na stropní desku 1PP bylo použito štěrkové pěnové sklo REFAGLASS. Celkem na toto bylo použito 320 m3, což představovalo asi šest kamionů. 60 m3 štěrku z pěnového skla slouží v projektu i jako izolační materiál pro zelenou střechu administrativní budovy. „Potřebovali jsme takový materiál, který nebude zatěžovat stropní konstrukce a zároveň bude splňovat další naše technické požadavky. Proto jsme se rozhodli pro štěrkové pěnové sklo,“ říká Ing. Zdeněk Urban, koordinátor projektu stavby BB Centra FILADELFIE ze stavební společnosti z PSJ a. s. a dodává: „Pěnove sklo je nehořlavé, má nulovou nasákavost, a hlavně vysokou pevnost v tlaku, což zaručuje vysokou únosnost materiálu.“

Tabulka – Technické údaje – Srovnání vlastností s konkurenčními výrobky
  Pěnové sklo - drť Extrudovaný polyestyren Skelné a minerální vaty Keramzit
OBECNÉ VLASTNOSTI
Tepelné izolace - + + -
Nenasákavý + - - -
Pevnost v tlaku (únosnost) + - - -
Objemová hmotnost + + + -
Třída hořlavosti A1 C1 A1 A1
Zdravotní nezávadnost + - - +
Odolnost vůči vnějším vlivům + - - -
Recyklovatelnost + - - -
Emise CO2/SO2 kg/kg/m3 0,348/0,00133 3,350/0,02160 2,26/0,16 0,348/0,00133

Foam Glass – New Trend in Building Materials
Energy and raw material consumption is growing. Majority of the existing resources is depletable, therefore it is necessary to pay more attention to renewable resources. The emphasis is put on ecology and material recycling. It is also the case in the civil engineering. The rooted and not fully suitable materials are being substituted with the new ones which are more suitable from ecological point of view. One of the future building materials is foam glass.

Z podkladů RECIFA a. s. zpracovali Zuzana Urválková a Bc.Vítězslav Fejfar

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a 100% recyklovaný tepelně izolační materiál.Pěnové sklo – příklady využitíPěnové sklo – příklady využitíPěnové sklo – příklady využitíPěnové sklo – příklady využití

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (82x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (79x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Kolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcíchKolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcích (65x)
Řešením zastřešení velkých rozponů z materiálů na bázi dřeva jsou lepené příhradové nebo obloukové konstrukce. Limitujíc...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice