KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Novostavba divadla v Plzni    Originální fasáda si žádá originální technické řešení

Originální fasáda si žádá originální technické řešení

Publikováno: 26.5.2014
Rubrika: Novostavba divadla v Plzni

Technické oddělení firmy Halfen s. r. o. přispělo významnou měrou k realizaci kotvení zavěšené monolitické fasády z probarveného betonu plzeňského divadla v Jízdecké ulici. Rozhodující byla spolupráce s autorem díla, počínaje prvními návrhy, přes varianty technických řešení v součinnosti se statickou kanceláří, školení technických pracovníků o použití a montáži závěsů, až po koordinaci dílčích dodávek podle požadavků zhotovitele.

Každá netradiční stavba poutá pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti. Díky přispění města Plzeň začala vznikat v rámci projektu Evropské město kultury 2015 budova divadla, které se v brzké době stane dominantou města. Odvážný návrh fasády, kde se střídá pohledový červeně probarvený beton a černé sklo s titanzinkovými šablonami, vyvolává vzpomínku na kulturní dům, známý Plzeňákům jako Peklo. Kombinace osvíceného investora spolu s návrhem ak. arch. Vladimíra Kružíka ze společnosti Helika přivedla na svět originál, který se jistě stane předmětem prezentací a diskuzí architektů, projektantů a stavařů. Návštěvník divadla, či náhodný kolemjdoucí zaznamená celkový dojem z fasády, ale již těžko se zamyslí, jak je možné, že 3 500 m2 desek z červeného colorbetonu se udrží na konstrukci a nezřítí se mu na hlavu. Zavěšených fasád z betonu máme v republice už celou řadu, ale monolit o síle 150 mm?

Když jsme byli v roce 2012 přizváni k jednání na řešení kotvení, vzali jsme to jako velkou výzvu. V té době finišovaly přípravy na dodávku montované fasády obdobného rozsahu Werk arény v Třinci a ve hře byla také obdobná varianta zavěšených panelů. Velké plochy desek, jak je navrhoval autor projektu, byly ale nad rámec přepravních a montážních možností paneláren a zhotovitele. A tak padlo v dubnu 2013 konečné rozhodnutí pro monolit. Jak ale bezpečně propojit pětitunový prvek betonovaný ve svislé poloze s nosnou konstrukcí? Naštěstí společnost Halfen, která působí jako dceřiná odnož mateřské firmy ze SRN od roku 1996, již realizovala více staveb s požadavkem na pohledovou fasádu z monolitického betonu.

Použití montážních dílů závěsných kotev FPA a spon LSA bylo již odzkoušeným postupem. Pro přenos svislých sil jsme navrhli kotvy FPA M 34 s únosností 3,4 tuny na kotvu. Montážní oko je zakotveno do nosné stěny mechanickou hmoždinou. Rektifikační táhlo vystupuje z tepelné izolace a je vázací výztuží propojeno s armokošem monolitických desek. Rozteč kotev byla dána velikostí vertikálního namáhání. Spony LSA se běžně používají k propojení vrstev sendvičového zdiva. I zde přebírají funkci spřažení fasády s vnitřní konstrukcí. Při únosnosti každé spony 1 kN bylo pro rozmístění určující působení sání a tlaku větru a působení deformace tepelným namáháním. Po optimalizaci a vyznačení poloh kotev jsme mohli přejít od návrhu k podrobnému statickému výpočtu, na kterém jsme spolupracovali s odborníky z firmy Recoc. Jejich znalost uvedené technologie umožnila předložit zhotoviteli stavby firmě HOCHTIEF CZ a. s. statiku a prováděcí dokumentaci každého dílu fasády.

Často se setkáváme s rolí dodavatelů, kteří vztah s odběratelem staví pouze na cenové nabídce a nejlevnější ceně za produkt, který většinou ani nesplňuje běžné standardy na bezpečnost. To rozhodně neplatí pro firmu Halfen. Za zcela samozřejmé považujeme práci na návrhu konstrukce, někdy nekonečné množství nekonečně dlouhých debat na téma různých variant použití a koordinaci s ostatními účastníky na díle, jejich proškolování a technickou podporu při montážích. Ne jinak tomu bylo i na Divadle. Efektivní koordinace s dodavatelem bednění Peri, dodavatelem směsí TBG a realizátorem HOCHTIEF CZ a. s. ovšem přineslo ovoce ve formě zajímavé stavby, na kterou může být pyšný každý, kdo přinesl alespoň zrnko do celkové mozaiky. Je to stavba s fasádou, která bude mít i následovníky. A těm vždy nabízíme řešení a pomocnou ruku.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Pohled na fasádu – spodní část je již odbedněna, v horní probíhá montáž kotev.Obr. 2 – Ukotvení závěsu FPAObr. 3 – Rektifikační táhlo v poloze pro spojení s armokošem.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Červený beton činí budovu plzeňského divadla nepřehlédnutelnouČervený beton činí budovu plzeňského divadla nepřehlédnutelnou (22x)
Co do rozsahu použití technologie barevných betonů je Nové divadlo Plzeň první stavbou svého druhu v tuzemsku. Novostavb...
Novostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – II. dílNovostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – II. díl (21x)
Hlavní objekt novostavby divadla v Plzni kombinuje nosné železobetonové konstrukce s konstrukcemi ocelovými, někdy s bet...
Novostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – I. dílNovostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – I. díl (16x)
V roce 2015 se město Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. V souvislosti s tímto statutem probíhá, mimo jiné, ji...

Server Vodohospodářské stavby

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most