KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Opěrné konstrukce z využitelné zeminy

Opěrné konstrukce z využitelné zeminy

Publikováno: 22.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:38
Rubrika: Zajímavosti

Technologie výstavby strmých násypů, opěrných zdí a mostních opěr z vyztužených zemin vznikla v polovině 60. let ve Francii. Principem metody je nahrazení masivních betonových konstrukcí zhutněným násypem zeminy, jejíž vlastnosti jsou zlepšeny vložením systému výztuh. Výztuhy zemního bloku přenášejí smykové namáhání zeminy a svou tahovou pevností přebírají působící vodorovné síly. Vyztužený blok zeminy tak přenáší zatížení jako homogenní těleso. Vnější líc konstrukce nemusí být ani zapojen do přenášení působících sil a může sloužit pouze jako ochrana líce stěny před povětrnostními vlivy a lokální erozí.

V počátcích byly používány výztuhy z ocelových pásků nebo mříží. Při řadě realizací se prokázala únosnost a ekonomika konstrukcí tohoto typu. Problémem však zůstávala protikorozní ochrana ocelových výztuh, a tak k masovému rozvoji technologií konstrukcí z vyztužené zeminy došlo ve světě až v 90. letech minulého století v souvislosti se širokým zaváděním výztužných prvků ze syntetických materiálů do stavební praxe. V současnosti se k vyztužování zemin používá převážně výztuh na bázi polyesterových vláken, vysokohustotního polyetylenu (HDPE) nebo polypropylenu (PP). Podle typu vyztužené zemní konstrukce může být její líc velmi strmý (vyztužené násypy) až svislý (opěrné zdi). Tvořen může být poddajnými prvky (geosyntetické mříže, ocelové plechy, drobné betonové tvarovky) nebo tuhými, obvykle betonovými deskovými dílci, zakotvenými připevněnými výztuhami do nitra zemního bloku.


Napojování pruhu geomříže na zárodek.

Použití konstrukcí z vyztužené zeminy podstatně zmenšuje zábor pozemků, nutný pro zřízení klasického násypu. Zejména při potřebě vyšších opěrných zdí jsou ekonomičtějším řešením než klasické betonové opěrné zdi. Velkou výhodou těchto konstrukcí jsou podstatně menší nároky na únosnost základové půdy. Konstrukce bez problémů sleduje deformace přilehlého zemního prostředí. I v případě líce z tuhých betonových prvků konstrukce snášejí – vzhledem k vysoce rozdilatovanému líci – i značné hodnoty nerovnoměrného sedání. Potřeba zřízení mimoúrovňových křížení na dálnici D47 v oblasti Ostravy si vyžádala postavení řady poměrně vysokých násypů, z prostorových důvodů často ohraničených opěrnými zdmi. Trasa dálnice přitom prochází oblastmi s velmi neúnosným podložím, v mnoha místech navíc silně ovlivněným předchozí těžbou uhlí. Předpokládané hodnoty sedání podloží násypů dosahují místy až 30 cm.

Pro budování opěrných zdí se v těchto podmínkách jeví jako ideální použít konstrukce z vyztužených zemin. Pro největší opěrné zdi bylo v této oblasti navrženo použití systému SSŽ AZ.Tento systém je v ČR certifikován pro použití na pozemních komunikacích. Jedná se o systém s tuhým lícem. Lícová stěna opěrné zdi je tvořena železobetonovými prefabrikovanými deskovými prvky tloušťky 18 cm. Spodní řada desek se ukládá na betonový práh. Prefabrikáty vyšších řad se ukládají na pružné podložky, zaručující vytvoření vodorovných spár.

Spáry mezi jednotlivými prefabrikovanými dílci mají tloušťku 20 mm. Návaznost dílců je zaručena svislými plastovými tyčemi, vloženými do otvorů ve spodních dílcích. Lícová strana prefabrikátu může být případně opatřena plastickým vzorem podle požadavků architekta. Do rubové strany je přímo zabetonován zárodek pruhu výztužné geomříže na bázi vysokohustotního polyetylenu (obch. zn. Tensar). Tento zárodek se pomocí speciálního spojovacího prvku nastaví do projektem stanovené délky (obr. 2). Pruh geomříže je tak ukončen až ve vzdálenosti, převyšující o kotevní délku vypočtenou polohu odpovídající smykové plochy.

Tvar dílců je volen tak, aby do sebe navzájem zapadaly. Hrany betonových dílců jsou speciálně profilovány. Dílce se vyrábějí v ocelových výrobních formách. Pro výrobu je použit beton, odolávající působení chemických rozmrazovacích prostředků.

Celý nezkrácený článke včetně nákresů najdete v čísle 6/2005.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (240x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice