KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Okruh kolem Prahy plný zajímavých staveb

Okruh kolem Prahy plný zajímavých staveb

Publikováno: 23.6.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:33
Rubrika: Zajímavosti

Jednou z částí Silničního okruhu kolem Prahy, která je těsně před zahájením, je stavba Lahovice - Slivenec. Nejen o této,ale i o dalších významných částech obrovského díla jsme si povídali s Josefem Fidlerem, generálním ředitelem společnosti SUDOP Praha.

Co okruh vyřeší a proč se vůbec realizuje?
Dokončený silniční okruh bude vytvářet v Praze spolu s městským okruhem integrovanou dopravní soustavu, schopnou zajistit funkční propojení pro tranzitní dopravu a současně i kvalitní obsluhu města a jeho okolí. Okruh propojí dálnice a rychlostní silnice D1, D3, R4, D5, R6, R7, D8, R10 a D11 s minimálními negativními dopady na obyvatelstvo a životní prostředí. Otevření okruhu, který se skládá z několika jednotlivých staveb, výrazně odlehčí Barrandovskému mostu a Jižní spojce.

Jednou z částí okruhu je stavba Lahovice - Slivenec...
Celková délka okruhu je 83 kilometrů, přičemž v provozu je již 18 kilometrů. Délka další realizované součásti silničního okruhu kolem Prahy, Lahovice - Slivenec činí zhruba šest kilometrů. Stavba zřejmě začne na jaře roku 2005, investor předpokládá získání stavebního povolení do konce roku 2004 a vypsání soutěže na zhotovitele na podzim roku 2004. Společně s dalšími připravovanými nebo již dokončenými stavbami vytváří jihozápadní část celého okruhu, která propojí dálnici D5 s dálnicí D1.

Co bude v rámci výstavby PSO zajišťovat vaše firma?
Dokumentaci pro stavební povolení jsme investorovi předali v květnu 2003. Dokumentaci pro zadání stavby (pro výběr zhotovitele) dokončujeme a bude připravena v létě letošního roku.

Přibližte architektonický návrh jednotlivých částí okruhu.
Celá trasa probíhá velmi atraktivní, místy dramatickou krajinou z velké části ve stávající zeleni, která je zejména pro Pražany velmi cenná. Prochází nebo se dotýká cenných přírodních lokalit, a to hlavně Lochkovského profilu, Slavičího údolí a oblasti Krňák. Překlenuje Lochkovské údolí, Radotínskou nivu, Berounku a následně tok Vltavy. Proto se jí věnovala maximální péče z hlediska architektonického. Urbanisticko architektonické řešení bylo motivováno snahou minimálně narušit tyto lokality a vytvořit symbiózu moderní stavby s důležitými krajinnými prvky a pokud možno nenarušit negativně krajinný ráz oblasti. Mosty, portály, tunely a další části vychází z motivů měkkých linií a maximálního odlehčení všech konstrukcí tak, aby stavba celkově nepůsobila jako robustní technický prvek, ale spíš jako subtilní linie, vinoucí se v harmonii s krajinou. Architektonické ztvárnění se týká hlavně prvků mostních konstrukcí, portálů tunelů, zdí a jiných betonových konstrukcí a dále lamp veřejného osvětlení a portálů dopravního značení.

Jaké jsou geologické podmínky stavby?
Jde o komplikovaný a velmi náročný úsek, který je nutno zařadit do třetí geotechnické kategorie, což je náročná stavba ve složitých podmínkách. Z hlediska geologické skladby se na trase výrazně uplatní zeminy a horniny s extrémně odlišnými geotechnickými parametry - od velmi měkkých jílovitopísčitých kvartérních sedimentů a neogénních hornin přes typické horniny s nízkou a střední pevností až po tvrdé horniny. V údolní nivě Berounky a Vltavy se budou hojně vyskytovat fluviální sedimenty, čili štěrkovité terasy a jílovitopísčité holocénní náplavy.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (364x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (153x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (64x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice