KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Ohlédnutí za letošním 4. ročníkem konference BIM ve stavebnictví 2018

Ohlédnutí za letošním 4. ročníkem konference BIM ve stavebnictví 2018

Publikováno: 24.7.2018
Rubrika: Zajímavosti

Hlavním letošním tématem 4. ročníku konference BIM ve stavebnictví 2018 bylo naplňování koncepce zavádění metody BIM v ČR. Naplňováním Koncepce zavádění metody BIM byla pověřena Česká agentura pro standardizaci, odbor koncepce BIM, který svoji činnost zahájil se začátkem roku 2018. I proto významná část letošní konference byla věnována právě tématu metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky.

Zásadním termínem pro naplnění koncepce zavedení metody BIM u veřejných zakázek je 1. leden 2022. Od tohoto data bude pro veřejného zadavatele v případě nadlimitní zakázky BIM povinný. Před tím je však potřeba ze strany státu – agentury naplnit celou řadu dílčích úkolů. Na těch se nyní na odboru koncepce BIM pilně pracuje. Za tímto účelem bylo také zřízeno několik pracovních skupin – pro pilotní projekty, pro zadávání, projektové řízení a smlouvy, pro datové standardy a informační požadavky, pro podklady a oceňování, pro vzdělávání a propagaci, pro terminologii a normy.

V roce 2019 budou realizovány první pilotní projekty. Jak uvedl Jaroslav Nechyba, ředitel odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS): „V roce 2022 by měla být funkční možnost jednotné komunikace a sdílení jednotných dat mezi zúčastněnými stranami přípravy, realizace a správy stavby“ a dále dodal, že „samozřejmostí by měl být standardizovaný formát dat a využívání společného datového prostředí“. Podle Nechyby je drobnou vadou na kráse, že do roku 2022 nebude bohužel funkční digitalizace procesů týkající se povolování staveb, která je důležitým krokem na cestě k efektivnímu BIM. Z toho vyplývá, že k digitalizovanému povolování
staveb zpracovaných metodou BIM bude potřeba nový stavební zákon včetně zajištění kvalitním softwarovým nástrojem a jeho vyškolenými uživateli. Předpokládaný termín realizace digitalizace procesů stavebního řízení je až rok 2027.

ROLE CZBIM PŘI NAPLŇOVÁNÍ ZAVÁDĚNÍ BIM V ČR?

V souvislosti ve vznikem agentury ČAS a role odboru koncepce BIM při zavádění metody BIM v ČR se velmi často diskutuje také o roli czBIM a jeho dalším směřování jako spolku. V tomto kontextu představil místopředseda představenstva czBIM Petr Matyáš další směrování czBIM, který chce být i do budoucna respektovanou odbornou platformou s širokou členskou základnou pokrývající celý životní cyklus stavby.

Prosazení Koncepce zavádění metody BIM v ČR byl důležitým milníkem nejen v existenci czBIM, ale především pro české stavebnictví. Pro czBIM to představuje především potvrzení směřování a pokračování v aktivitách při propagaci a popularizaci zavádění metody BIM. Zavádění BIM ve veřejných zakázkách není zdaleka jediným pilířem činnosti czBIM. BIM se prosazuje a je nasazován i v soukromém sektoru. Koordinace veřejného a soukromého sektoru při zavádění metody BIM bude pro zdárné zavedení metody BIM v ČR nepochybně také důležitá. Jako jedno z podstatných rizik naplňování koncepce metody BIM Petr Matyáš zmínil prosazení jen některých hráčů na trhu, což by mohlo vést k situaci, kdy koncepce nebude široce přijata. I proto czBIM nabízí v rámci své činnosti připomínkování dílčích výstupů zpracovávaných v rámci naplňování koncepce. Podle slov Matyáše, „czBIM chce zůstat odbornou platformou, která má zájem o spolupráci při standardizaci. Mezi zásadními úkoly, které si czBIM vytýčil pro svoji další činnost, je vytvoření certifikace osob – standardizace vědomostí o BIM, popsání metodiky pro posuzování a srovnávání BIM projektů nebo vybudování informačního centra pro investory, jež nabídne investorům konzultační činnost při zvažování zavedení metody BIM do jejich projektů,“ který dále dodal, že „spolek czBIM zahájil jednání a chce do budoucna spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě nového stavebního zákona, který naplno umožní využít výhody zavedení metody BIM ve stavebnictví, protože legislativní a povolovací procesy jsou nedílnou součástí životního cyklu každé stavby“.

Konference BIM ve stavebnictví 2018 ukázala, že na zavedení BIM bude potřeba se odpovědně připravit jak na úrovni veřejných zakázek, tak i v soukromém sektoru. Důležité bude do budoucna také digitalizování veškerých navazujících procesů, které se týkají přípravy, realizace a správy staveb, tedy jejich celého životního cyklu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
BIM ve stavebnictví 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (213x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (67x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (61x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice