KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE: Studie v lednu odpoví, zda a jak budovat Oderskou vodní cestu

ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE: Studie v lednu odpoví, zda a jak budovat Oderskou vodní cestu

Publikováno: 19.7.2017
Rubrika: Zajímavosti

V lednu příštího roku by mělo Ministerstvo dopravy ČR dokončit studii proveditelnosti Oderské větve vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, která by měla odpovědět na otázky, zda a jak dále pokračovat. Stejně tak polská strana připravuje marketingovou studii splavnění Odry až k českým hranicím. Informovali o tom představitelé ministerstev obou zemí účastníky konference ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, která se konala 31. května letošního roku v Bohumíně a kterou pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s polským partnerem GAPR (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju).

„Předmětem studie proveditelnosti multifunkčního dopravního koridoru Dunaj – Odra – Labe (DOL), kterou již deset měsíců připravujeme a měla by být hotova 17. ledna příštího roku, je prověřit dopravní, vodohospodářské, energetické a rekreační bilance, včetně vyhodnocení analýzy nákladů a přínosů. Měl by to být základní pokladový materiál pro rozhodování na vládní úrovni,“ řekl na konferenci Luděk Sosna, ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR. Studie tedy odpoví, zda realizovat celý koridor, nebo ne, nebo jen některé jeho části. Na základě intenzivní spolupráce s polskou stranou v rámci práce česko‑polské pracovní skupiny pro vodní koridor DOL, ke které se letos připojilo i Slovensko, studie například také doporučuje jako nejlepší ze čtyř variant přechodu česko-polské hranice Odry tu levostrannou dlouhou povodňovou. „Kopíruje trasu Odry po jejím levém břehu a mírní negativní dopady velké vody,“ vysvětlil Luděk Sosna.

O hospodářském významu splavnění Odry se hovoří již desítky let. Polská strana chce dosáhnout splavnění Odry na IV. stupeň. Podle Jerzeho Materny, státního tajemníka z ministerstva mořského hospodářství a vnitrozemské plavby, by se měla Oderská vodní cesta dostat při revizi sítě TEN – T v roce 2023 na mapu transevropských dopravních cest a na tomto základě by bylo možné při její výstavbě požádat o spolufinancování z evropských fondů. „V roce 2030 by se mělo podle plánů EK třicet procent automobilové dopravy přesunout na železnici nebo na vodu, v roce 2050 potom padesát procent“ upozornil Jerzy Materna.

Česká i polská strana na vládní i regionální úrovni mají zájem o splavnění řeky Odry z polského města Kędzierzyn‑Koźle do Ostravy, nebo až do Mošnova. Pro regiony na obou stranách hranice by výstavba zmíněného úseku vodní cesty přinesla hospodářské oživení. „Jsem rád, že se situace na české straně zásadně změnila, že vybudování úseku Kędzierzyn‑Koźle – Ostrava – Mošnov, který bude mít velký přínos pro Moravskoslezský kraj i Českou republiku a může být zásadní pro konkurenceschopnost, má takovou podporu,“ zdůraznil prezident Sdružení Pavel Bartoš. Podle něj představuje splavnění Odry do Ostravy – Mošnova obrovskou příležitost pro region, pro jeho hospodářské oživení. Díky tomu se vodní koridor dostal také do materiálu, který v nejbližších dnech předloží vládě ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Jeho základem byly návrhy akčních plánů, které zpracoval Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Oderská vodní cesta (úsek Kędzierzyn‑Koźle – Ostrava, Mošnov) je zařazena v Souhrnném akčním plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 – 2018 jako tzv. regionální specifické opatření pro Moravskoslezský kraj. „Cílem opatření je dokončit potřebnou dokumentaci a podklady, včetně studie proveditelnosti, tak aby bylo možné posoudit, zda je výstavba ekonomicky a technicky reálná či nikoliv,“ upřesnil vládní zmocněnec Jiří Cienciala. Akční plán strategie zdůrazňuje, že vytvoření alternativní dopravní cesty pro toky zboží a nákladu mezi významnými průmyslovými oblastmi Moravskoslezského kraje, Polska a Německa bude mít řadu pozitivních dopadů, od zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových podniků, přes vytvoření nových pracovních míst až po snížení emisí z automobilové dopravy. Prodloužení Oderské vodní cesty bude mít také význam vodohospodářský a přispěje ke stabilizaci vodního režimu podél trasy a může odstranit problémy s nedostatkem i nadbytkem vody. Splavnění Odry po Ostravu‑Mošnov podpoří také energetickou nezávislost regionu.

Řeka Odra je splavná s určitými problémy od přístavu ve Štětíně až po město Kędzierzyn-Koźle, které leží asi padesát kilometrů od hranic s Moravskoslezským krajem. Splavněním Odry až do Ostravy‑Mošnova se Oderská vodní cesta prodlouží o devadesát kilometrů. Jde o samostatný úsek vodní cesty, který je nezávislý na jiných projektech. Do budoucna by však mohl být součástí spojení Dunaj – Odra – Labe, nebo společně se Slezským kanálem propojit také Odru s Vislou. Trasa tohoto úseku probíhá územím nejprůmyslovějších částí Česka i Polska, kde žije téměř sedm milionů obyvatel, z nichž polovina by mohla být ovlivněna přínosem prodloužení splavnění Odry.

ODRA FORUM – ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE:
In January, studies will answer the question whether and how to build Odra Waterway Next January, the Ministry of Transport of the Czech Republic should complete the study of the feasibility of Odra water corridor branch of Dunaj-Odra-Labe. The study should answer the question whether and how the works should proceed. At the same time, the Polish party has been preparing a marketing study of Odra navigability up to the Czech border. This information was provided by the representatives of the ministries of both countries, who participated in the conference of ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE (ODRA FORUM). This was held on May 31, 2017 in Bohumín, and was organised by the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region, cooperating with a Polish partner – GAPR (Upper Silesian Agency for Enterprise and Development). 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Prodloužení Oderské vodní cesty by pomohlo zejména přepravě nadrozměrných výrobků, které se v regionu vyrábějí a jejichž doprava je velmi komplikovaná.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (312x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (92x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (58x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice