KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Ocelové konstrukce v soutěži Stavební CAD Projekt 2013

Ocelové konstrukce v soutěži Stavební CAD Projekt 2013

Publikováno: 16.7.2013
Rubrika: Projektování

Stavební CAD projekt je tradiční soutěží architektonických ateliérů a projekčních kanceláří o nejlepší prezentaci stavební či profesní projektové dokumentace zpracované pomocí produktů od společnosti AB Studio. V letošním roce 2013 proběhl již 20. ročník, proto je tato odborná soutěž nejstarší svého druhu u nás.

Projekty bylo možné přihlásit do některé z pěti kategorií (Architektura a stavební projekt, Betonové konstrukce, Ocelové konstrukce, Technické zařízení budov, Studentský projekt) a kromě vítězných projektů v každé kategorii byly také uděleny čtyřem projektům uznání poroty a dvěma projektům zvláštní ceny.

Dohromady bylo do soutěže přihlášeno 80 projektů, a protože tento časopis je zaměřen na konstrukce, podíváme se blíže na některé projekty v kategorii Ocelové konstrukce, kterých bylo přihlášeno dvacet. Informace o všech projektech naleznete na webu www.stavebnicadprojekt.cz

QATAR STEEL - KONSTRUKCE ELEKTRICKÉ TAVÍRNY
Vítězem kategorie Ocelové konstrukce se stal projekt Qatar Steel – Eletric melting plant od společnosti HESCON s. r. o. Projekt se zabývá ocelovou konstrukcí v ocelářském závodě Qatar steel v Kataru, která je součástí rozsáhlé investice katarského šejka zahrnující výstavbu stadiónu, ocelárny a elektrárny. Na základě realizačního projektu byla pomocí softwaru Advance Steel zpracována dílenská dokumentace ocelových konstrukcí. Konstrukce se realizovala na Slovensku, kde následně probíhala předmontáž po částech. Po ověření geometrie se konstrukce demontovala a byla vyskladněna do přepravních kontejnerů. Rozsah konstrukce vyžadoval souběžnou spolupráci více konstruktérů, což bylo umožněno režimem „Multi-User“ softwaru Advance Steel.

Vzhledem k požadované technologii vznikla velmi zajímavá, ale i velmi členitá konstrukce. V půdorysu zabírá plochu o rozměrech 31,6 m × 50,2 m. Celková výška je 53,8 m, z toho 45,0 m nad terénem a 8,8 m pod terénem. V místech zásobníků sloužily technologická zařízení i jako nosná konstrukce. Kvůli snadnější orientaci při detailování zavedlo pracovní názvy jednotlivých oddílů pojmenovaných podle názvu technologie (Alloys bin, CDRi bin, EAF tower, LF tower…). Celková hmotnost konstrukce spolu se zásobníky přesáhla 740 tun.

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIÓNU ONDREJE NEPELY
Zvláštní cenu poroty získala společnost Ingsteel s. r. o. za projekt rekonstrukce zimního stadiónu Ondreje Nepely v Bratislavě. Cílem projektu byla úprava stávající haly pro potřeby organizace mistrovství světa v ledovém hokeji. Po rekonstrukci se zvýšila kapacita hlediska o 1 740 míst (celková kapacita 9 775 míst) a odstraněním vnitřních sloupů z hlediska, které nesly původní konstrukci zastřešení. Zabudováním moderní technologie se výrazně zvýšila pohoda uživatelů.

Z důvodu nízké únosnosti původní železobetonové konstrukce byl při návrhu nosné ocelové konstrukce zvolen samonosný příčný systém. Vzájemná osová vzdálenost typických mezilehlých vazeb je 10,0 m. Rekonstruovaná hala má půdorysné rozměry 86,0 × 102,08 m. Maximální teoretická výška haly ve středu rozpětí je 23,30 m. Nové příčné vazby obkračují původně železobetonové tribuny. Vazníky s rozpětím 4,775 + 76,45 + 4,775 = 86,0 m mají čočkovitý tvar. Teoretická výška vazníků ve středu rozpětí je 6,0 m, nad sloupy v místech uložení mají výšku 2,103 m. Spotřeba na ocelové nosné konstrukce hlavně haly je 2 567 tun, trapézové plechy jako ztracené bednění mají 13 250 m2.

ZASTŘEŠENÍ HL. ŽELEZNIČNÍ STANICE VÍDEŇ
Společnost CULMEN s. r. o. získala 2. místo za projekt ocelové konstrukce zastřešení nové hlavní železniční stanice ve Vídni. Projekt řešil vytvoření detailního 3D modelu konstrukce do určeného obalu podle dodané statiky a na základě něj vytvoření výrobní dokumentace.

CYKLOMOST DEVÍNSKA NOVÁ VES - SCHLOSSHOF
Projekt ocelové konstrukce cyklomostu Devínská Nová Ves – Schlosshof od společnosti Ingsteel s. r. o. získal 3. místo v kategorii ocelové konstrukce. Most přes řeku Moravu a její inundační území mezi městskou částí Bratislava Devínska Nová Ves (Slovensko) a obcí Schlosshof (Rakousko) je postaven v trase historického mostu z doby Marie Terezie a slouží pěším a cykloturistům. Aby uchoval svědectví historie, ocelová konstrukce mostu je postavena přímo nad bývalým mostem, který zde přecházel přes řeku Moravu. Z celkové jeho délky 955 m tvoří ocelová nosná konstrukce 525 m. Šířka mostu je 4 m a maximální výškový rozdíl ve střední části oproti okrajovým částem je 7 m. Cyklomost je důležitým spojovacím článkem regionální sítě rakouských a slovenských cyklotras.

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR PRO ELEKTRÁRNU POLJARNAJA SALECHARD
Společnost AC Engineering s. r. o. získala zvláštní cenu za rozsah a kvalitu zaslaných projektů. Do soutěže bylo přihlášeno pět projektů, které se zabývaly vzduchovými chladiči a kondenzátory. Největší z těchto konstrukcí byl vzduchový kondenzátor o chladícím výkonu 205 MW pro elektrárnu Poljarnaja Salechard v Rusku. Celková hmotnost ocelové konstrukce dosáhla 1 325 tun.

Steel Structures in the Competition “Construction CAD Project 2013”
Construction CAD Project 2013 is a traditional competition of architectural studios and design studios for the best presentation of construction or professional project documentation processed via products of the company AB Studio. Already its 20th year has taken place in 2013, and therefore this competition can be considered to be the oldest one of its kind in our country.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Qatar Steel – celkový pohled na konstrukciStadion Ondreje Nepely v BratislavěZastřešení železniční stanice – model jednoho ze segmentůZastřešení železniční stanice – montáž jednoho ze segmentůCyklomost Devínska Nová Ves – SchlosshofModel vzduchového kondenzátoru elektrárny Poljarnaja Salechard

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (235x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (91x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420 (63x)
Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v souča...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice