KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Ocelové konstrukce automatických parkovacích systémů KOMA Parking

Ocelové konstrukce automatických parkovacích systémů KOMA Parking

Publikováno: 21.8.2010
Rubrika: Zajímavosti

Automatické parkovací systémy KOMA Parking nabízí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují také parkovat dodávková či nákladní vozidla. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a nedostatkem volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech velkých měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R.  Potřebná parkovací plocha pro jeden automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše.

Architektonické řešení (tvar i vlastní provedení opláštění budovy) je nabízeno v závislosti na požadavku zadavatele nebo dle návrhu zkušených architektů, kteří vždy dbají na soulad provedení s charakterem okolí. Je nabízen široký výběr materiálů, barev a doplňků. Návrhy je vždy možné vypracovat v několika variantách.

ZÁKLADNÍ TYPY PROVEDENÍ

 • KOMA PALLET
  Poloautomatický, cenově nejvýhodnější systém nezávislého parkování. Parkované automobily jsou uloženy na palety vedle sebe buď kolmo, nebo rovnoběžně s komunikací.
 • KOMA LIFT
  Poloautomatický, cenově výhodný systém parkování s uložením automobilů na palety nad sebou. Ve variantě závislého i nezávislého parkování. Vhodný pro rezidentní parkování.
 • KOMA MULTI LIFT
  Automatický systém nezávislého parkování s uložením automobilů na palety nad sebou a vedle sebe. Objekt má více samostatných vjezdů. Cenově výhodné řešení.
 • KOMA DECKER
  Automatický systém nezávislého parkování, vhodný pro úzké a delší pozemky s omezeným příjezdem k objektu.
 • KOMA TOWER
  Automatický systém nezávislého parkování. Dle potřeby může být sestaveno několik provedení vedle sebe nebo také za sebou. Vhodný pro malé prostory obdélníkového typu (sídliště).
 • KOMA MULTI TOWER
  Automatický systém nezávislého parkování, skladující automobily nad sebou s přesouváním palet na jednu nebo druhou stranu od zvedacího zařízení. Vhodný pro velkokapacitní parkování.
 • KOMA RING
  Automatický systém nezávislého parkování s uložením automobilů na palety na jednotlivých mezikružích nad sebou. Atraktivní design. Možnost komerčního využití přízemních prostor.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Parametry parkovaných automobilů

 • Délka automobilu 5 100 mm
 • Šířka automobilu 2 150 mm
 • Výška automobilu 1 700/2 500 mm
 • Hmotnost automobilu 3 000 kg

Jednotlivé parametry lez upravovat dle požadavku investora. Počet automobilů je závislý na lokalitě, požadavku investora. Každá lokalita vyžaduje jedinečné řešení, obecně nelze použít standardní řešení.

Jedná se o plně automatizované provedení parkování, automobil je z předávacího prostoru automaticky uložen na příslušné parkovací místo pomocí mechanismů, bez nutnosti pojíždět se zapnutým motorem.

Řešení může být nadzemní, podzemní nebo kombinované. Parkovací technologie může být umístěna ve stávajících prostorech, za podmínky drobných úprav, nebo na volné ploše.

Samostatnou kapitolou je požární řešení, které má zásadní vliv na nosnou ocelovou konstrukci. Zde se projevuje ten fakt, že v rámci EU není harmonizovaná norma požárního řešení pro jakékoliv objekty. V rámci ČR je nutno se řídit normou ČSN 73 0804, která řeší požární bezpečnost staveb.

Například při řešení parkovacího objektu pro našeho holandského partnera je požární řešení zcela potlačeno. Dle jejich požárního řešení nejsou třeba sprinklery s rozvodem požární vody, požární nádrž s čerpadly. Podmínkou je pouze EPS pro signalizaci požáru.

Tímto se podstatně zlevňuje ocelová konstrukce a i cena za parkovací místo. Nutno uvést, že v tomto případě se jedná o dodávku parkovacího objetu pro prodejce automobilů různých značek s velikou koncentrací automobilů i osob v průběhu prodejních časů.

Nová norma také umožňuje parkování automobilů na LPG a CNG. Jedná se zejména o podzemní nebo kombinované parkování. V tomto případě je nutno objekty vybavit čidly pro rozpoznání obou plynů a nucenou ventilací.

Každý jednotlivý navrhovaný parkovací objekt si vyžaduje svůj vlastní statický výpočet ocelové konstrukce. Na ocelovou konstrukci působí nejenom povětrnostní vlivy, v některých lokalitách je nutno počítat i s možností zemětřesení, ale i statické a dynamické účinky samotné technologie parkování. Tyto hodnoty závisí na rychlostních parametrech technologie, kdy se mohou rychlosti zvedacích zařízení nebo pojezdových skipů pohybovat v hodnotách do 2 m/s.

Důležitou oblastí je i tlumení možných rázů od pohybujících se částí a tím i eliminace hluku a vibrací. Tyto záležitosti jsou řešeny přes pružná uložení, použití specielních polyuretanů pro pojezdová kola a odpružením koncových dorazů.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Ocelová konstrukce je důležitou součástí parkovacího objektu. Jednak slouží jako nosný objekt pro jednotlivé koleje a většinou i jako nosný prvek pro opláštění. Jednotlivé prvky ocelové konstrukce vyžadují zvýšenou pozornost pro přesnost výroby.

Konstrukce je dynamicky namáhaná, čemuž by mělo odpovídat i její dílenské provedení, zejména pokud jde o kvalitu svářečských prací – mělo by být dosaženo kvality alespoň „B–C“ podle ČSN EN 25 817.

Konstrukce, pokud se týká klimatických zatížení, je poměrně tuhá – maximální výchylka od normového zatížení větrem je 28 mm, což je 1/550 z výšky budovy. Sloupy jsou navrženy z profilů vyplněných betonem C30/37. Toto slouží zejména pro zvýšení požární odolnosti a pro tlumení rázů v celé soustavě.

Na nosnou konstrukci je použita ocel dle ČSN EN 10025+A1:

 • válcované průřezy (IPE, U) materiál S235JRG2, S235H,
 • plechy S235J0G2.

Jakost válcovaných otevřených průřezů materiálů je doložena inspekčním certifikátem 2.2 dle ČSN EN 10204, plechy inspekčním certifikátem 3.1B. Na čelní desky je použit materiál s kontrolou celistvosti (např. kontrola ultrazvukem).

Ocelová konstrukce je šroubovaná s použitím pevnostních šroubů dle ČSN EN 24014. Tyto šrouby musí být dotaženy příslušným momentem.

Důležitou součástí ocelové konstrukce jsou jednotlivé výztuhy ve všech třech osách. Ocelové výztuhy jsou převážně řešeny jako prutové nebo pomocí napínacích lan.

Jako nosné prvky jsou zejména využívány profily HEB, a to dle výšky objektu od velikosti 140 do velikosti 240. Pro pojezdové koleje je převážně používán profil Q v různých velikostech o tloušťce stěny 5 mm.

Je také často používána kombinace s provedením stavební části, kdy mezistěny mezi uloženými paletami jsou z železobetonu, kdy jsou nosníky z profilů HEB vyplněny betonem. V tomto případě je velmi důležité založení stěn, kdy požadovaná přesnost polohy je v řádech milimetrů. Výhodou pro technologické řešení je pak úspora ocelové konstrukce, neboť se technologie umisťuje mezi monolitické železobetonové stěny. Tyto stěny také vyztužují obvod základu.

Steel structures of automatic parking systems KOMA Parking
Automatic parking systems KOMA Parking off er safe and intelligent method of mass car parking based on the principle of sophisticated solution of handling and storage. They are intended mainly for parking the passenger cars, but also allow you to park vans and trucks. They off er a solution for the lack of parking lots and lack of available space for the provision of standard areal parking, particularly on housing estates, in centres of big cities, at the administrative units, hotels, airports, railway stations and park-and-ride yards. Required parking space for 1 car occupies less than a half of the space compared to parking in an open area. The article deals with architectural and static solution of parking houses and presents more details on use of steel structures in their construction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Stavba KOMA RING v Ostravě-SvinověNosná ocelová konstrukce výtahuParkovací prostor KOMA RINGVýtah

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Možnosti využití a výhody příhradových konstrukcí spojovaných styčníkovou deskou s prolisovanými trnyMožnosti využití a výhody příhradových konstrukcí spojovaných styčníkovou deskou s prolisovanými trny (84x)
V posledních letech lze ve stavebnictví pozorovat progresivní trend v používání dřeva pro nosné konstrukce objektů rodin...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (76x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Nejrozsáhlejší renovace Hospitalu Kuks je u konceNejrozsáhlejší renovace Hospitalu Kuks je u konce (65x)
Společnost HOCHTIEF CZ dokončila rekonstrukci barokního komplexu Kuks na Trutnovsku. Stavební práce se týkaly rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...
České firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhůČeské firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhů (5 b.)
Na rozvojových trzích po celém světě se v oblasti infrastrukturálních projektů ročně soutěží zakázky za více jak sto mil...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...