KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Ocelová konstrukce líhně brojlerů v Chropyni

Ocelová konstrukce líhně brojlerů v Chropyni

Publikováno: 8.8.2013
Rubrika: Projektování

V tomto roce byla zahájena stavba nové líhně brojlerů v Chropyni u Kroměříže. Dodavatelem díla pro společnost Výkrm Třebíč s. r. o. – člena skupiny Agrofert – je BAK stavební společnost a. s. Po zahájení provozu je v tomto novém výrobním komplexu plánována produkce okolo 40 milionů brojlerů ročně. Společnost SteelPro 4 s. r. o. pro tento projekt zpracovávala optimalizaci statického návrhu ocelové konstrukce a následně výrobní a montážní dokumentaci.

Systém haly je částečně dvoulodní s možností rozšíření v budoucnu a v jedné části třílodní. Rozpětí rámů je 10 m, 30 m a 18 m, v podélném směru jsou sloupy po 6 m. Objekt je převážně jednopodlažní, v menší části je dvoupodlažní se spřaženou podlahou. Ztužení je řešeno pomocí zavětrovacích křížů. Konstrukce je navržena převážně z uzavřených profilů, vyjma hlavních sloupů, které jsou navrženy z IPE450. Vaznice jsou navrženy z IPE140 a jsou uchyceny systémem Gerberova nosníku tzn., že při vhodném vložení kloubů vznikne složená, staticky určitá soustava, tvořená nesoucími a nesenými nosníky.

Méně obvyklým řešením je dle požadavku objednatele přiznaná ocelová konstrukce haly, tzn. opláštění je umístěno z vnitřní části objektu. Součástí díla je kromě výrobní haly také objekt myčky vozidel. Ocelová konstrukce je kompletně pozinkovaná a požadavky na přípravu pro zinkování bylo nutné zapracovat do výrobní dokumentace.

Pro zahájení prací na díle byly poskytnuty podklady ve stupni DPS, ze kterých jsme vycházeli při tvorbě optimalizace našeho statického modelu. Zároveň se zpracováním statického modelu byly zahájeny práce na 3D modelu v Tekla Structures Steel Detailing a podle optimalizovaných výstupů ze statiky byla konstrukce upravována do finální podoby. Již při zpracování 3D modelu bylo nutno brát zřetel na požadavek investora na přiznanou ocelovou konstrukci a s tím spojenými konstrukčními detaily OK odlišnými od standardně umístěného opláštění. K tomuto řešení bylo přistoupeno zejména v souvislosti se zvýšenými požadavky na hygienu v objektu a celkovou technologií líhně.

V důsledku takto umístěného opláštění bylo nutné řešit zajímavé detaily uchycení opláštění ke konstrukci, vzájemné napojení rozdílných tlouštěk a také vyřešit připravenost konstrukce pro výplně otvorů – zejména pro nafukovací těsnicí límce vrat. Díky vstřícné a konstruktivní spolupráci s generálním projektantem Ateliérem SANTIS a. s. byly tyto detaily vyřešeny tak, aby zohledňovaly všechny požadavky investora.

Pro kontrolu postupu prací a zejména provedených úprav konstrukce a jejich vzájemného vlivu na technologii líhně byl s generálním projektantem použit systém výměny našeho 3D Tekla modelu do jejich programu pomocí ifc souborů. Využitím tohoto způsobu datové výměny bylo předejito případným kolizím a nesrovnalostem, které se mohly objevit v průběhu stavby díla.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY HALY

  • Rozpon: 18 m, 30 m a 10 m
  • Světlá výška: 6,3 m
  • Výška atiky: 9 m
  • Celková délka: 150 m

Steel Structure of the Boiler Seedbed in Chropyň
A construction of a new boiler seedbed in Chopyň u Kroměříže has been launched this year. The supplier of work for the company Výkrm Třebíč s. r. o. – member of Agrofert group is the BAK stavební společnost a. s. After launching of operation in this new manufacture complex, planned production should be approximately 40 million boilers a year. Optimisation of static design of the steel structure and subsequently manufacture and assembly documentation for this project was designed by SteelPro 4 s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Ocelová konstrukce líhně brojlerů v Chropyni

Prípoj priehradovky
Hlavný väzník je na stĺp pripojený troma skrutkami?...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 9.8.2013 13:31vstup do diskuse >>

Fotogalerie
3D pohled na ocelovou konstrukci halyPerspektiva objektu – zpracovaná GPMontáž ocelové konstrukce hlavní haly

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (235x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (91x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420 (63x)
Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v souča...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice