KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Nový jezdecký areál u Obořiště

Nový jezdecký areál u Obořiště

Publikováno: 7.12.2009
Rubrika: Projektování

V blízkosti obce Obořiště (okres Příbram) vznikne jezdecký areál Koscom Ranch. V současné době realizovaný záměr zahrnuje krytou jezdeckou halu se zázemím (C), „trojobjekt“ jehož součástí je objekt ubytování a zázemí stájí (B1), objekt stájí s výběhy (B2) a objekt skladu nepojízdné techniky (B3). Dále pak samostatně stojící sklad slámy (D), lonžovací kruh a venkovní kruhovou jízdárnu. V rámci areálu budou vybudovány obslužné komunikace a chodníky. Fanoušci tzv. cuttingu tak získají velmi lukrativní místo pro svůj koníček. V článku je popsáno konstrukční řešení všech objektů zařízení, způsob zastřešení a opláštění.

Nový jezdecký areál u Obořiště

„Oproti původnímu návrhu, kdy se počítalo s celodřevěnou konstrukcí, vyšla námi navržená ocelová konstrukce, splňující všechny požadavky investora, výrazně levněji,“ uvedl Jan Jaroš, jednatel projekční společnosti Steel-Pro 4, s. r. o. Ocelová konstrukce je v tomto projektu podle vyjádření investora účelovějším řešením. „Šlo prakticky o zcela nový projekt, museli jsme vše celé přeprojektovat. Investor totiž nebyl s původním návrhem dřevostavby vůbec spokojený,“ uvedl Jan Jaroš.

„Projekt jsme zpracovávali podle požadavku investora. Nutností bylo především vyslyšet jeho přání a představy, které byly průběžně do projektu zapracovávány. Zejména bylo nutné pochopit zásady cuttingu. Celou změnu v projektu jsme realizovali od března do července 2009,“ uvedl Jan Drochýtek, project manager. „Především interiér objektů s sebou nese množství drobných, ale efektivních a potřebných detailů, které jsou uzpůsobeny cuttingu. Součástí našeho servisu byla i poradenská činnost při výběrovém řízení na dodavatele OK a opláštění,“ dodal.

Podkladem pro vypracování prováděcího projektu nosné ocelové konstrukce byla dokumentace pro stavební povolení a následná upřesnění a požadavky investora. V průběhu zpracování realizačního projektu byly konzultovány navazující detaily. Projekt řešil nosné ocelové konstrukce a opláštění tří samostatných objektů.

JÍZDÁRNA A JEJÍ ZÁZEMÍ
Objekt má půdorysné modulové rozměry cca 31,0 × 66,0 m. Střecha je sedlová se sklonem 12 °. Výška haly v místě okapu činí cca +5,0 m. Podél štítové stěny je přístavek se zázemím a podél podélné stěny je přístřešek. Hlavní nosnou konstrukci tvoří rámy. Střešní příčel je zajištěna proti klopení v místech kladných momentů vaznicemi. V místech se záporným momentem je náběh v polovině zajištěn proti klopení vaznicovou vzpěrkou.

Sloupy jsou uložené kloubově, kotvené pomocí chemických kotev. Montážní styky jsou šroubované, mezi náběhem a příčlí popř. sloupem a náběhem. Střešní systém haly je vaznicový z tenkostěnných vaznic Metsec. Na jízdárně a přístřešku jsou použity vaznice typu 202Z14 (systém sleeved) a na přístavku 172Z14 (systém sleeved). Střešní ztužidlo je řešeno jako prostý příhradový nosník se systémem tažených diagonál. V objektu je budka pro rozhodčí, do které je přístup po vnějším schodišti.

U štítové stěny jsou dvě půlkruhové tribuny. Konstrukce tribuny je celosvařovaná, obložené dřevem. Obklady před tribunami jsou vyneseny na segmentově obloukových paždících, které jsou přivařené na sloupky. V zázemí je plošina pro diváky a dvě samostatné schodiště pro přístup na tribuny v jízdárně. Na jízdárnu navazuje zázemí, plošina pro sledování zápasů. Na část konstrukcí jsou kladeny požadavky na požární odolnost 15 min., které je docíleno protipožárním nátěrem.

OBJEKT S UBYTOVÁNÍM A ZÁZEMÍM STÁJÍ, STÁJE, SKLAD NEPOJÍZDNÉ TECHNIKY
Objekt má půdorysné modulové rozměry cca 11,5 × 12,0 m, 11,5 × 42,0 m a 11,5 × 12,0 m. Objekty ubytování a sklad nepojízdné techniky mají jehlanovitou střechu se sklonem 15 ° a výškou ve hřebeni cca 7,800 m. Střecha objektu stájí je sedlová se sklonem 9 °. Výška ve hřebeni činí cca +4,5 m. Podél objektů ubytování a skladu je přístřešek, který konstrukčně navazuje na přístřešek podél boční stěny objektu Jízdárny. Podél objektu stájí jsou z obou stran přístřešky, které navazují na střešní rovinu hlavních příčných vazeb. V objektu ubytování je patro.

Hlavní nosnou konstrukci tvoří rámy. Rohové sloupy jsou z HEA profilů, rámové příčle ve stěnách jsou z IPE. Všechny sloupy jsou uvažovány vetknuté pomocí chemických kotev. Ve střeše jsou zapuštěné vaznice z tenkostěnných profi lů Metsec, paždíky jsou ze stejného materiálu. Montážní styky jsou šroubované, mezi náběhem a příčlí popř. sloupem a náběhem.

SKLAD SLÁMY
Objekt má půdorysné modulové rozměry cca 12,0 × 16,0 m. Střecha je sedlová se sklonem 15 °. Výška haly v místě okapu je cca +6,0 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří rámy. Sloupy a vazníky typické příčné vazby jsou z IPE. Střešní příčel je zajištěna proti klopení v místech kladných momentů vaznicemi. V místech se záporným momentem jsou náběhy i příčel uvažovány jako nezajištěné proti klopení. Sloupy jsou vetknuté, kotvené pomocí chemických kotev. Celá nosná OK je šroubovaná. Celosvařované vnitřní tribuny jsou koncipovány do čtvrtkruhu a poslouží pro 100 až 120 diváků.

MATERIÁL
Nosné ocelové konstrukce jsou převážně z válcovaných profilů a I-profilů svařovaných z plechu materiálu S235 a S355. Tenkostěnné vaznice a paždíky jsou z materiálu S450GD+Z275. Podle ČSN 732601 je konstrukce zařazena do výrobní skupiny „B“. Celkem bylo na této stavbě uplatněno na 143 tun ocelových konstrukcí.

OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
Obvodový plášť objektu B1 je ze sendvičových panelů s jádrem PUR (Ruukki SPB PU 1.000 tloušťky 100 mm), kladených horizontálně na nosnou ocelovou konstrukci a pomocné OK v místech výplní otvorů. Výška parapetu, tj. úroveň spodního ukončení pláště, je na kótě –0,14 m. Stěna oddělující objekty B1 a B2 je ze sendvičových panelů s výplní minerální plstí (Ruukki SPB W 1000 tloušťky 100 mm), kladených horizontálně, stejně jako opláštění objektu B1.

Obvodový plášť objektu B2 a dělící stěna mezi B2 a B3 jsou atypické skládané konstrukce, připevněné k paždíkům. Obvodový plášť objektu B3 je z trapézových plechů TR 40/183/0,63 s oboustrannou povrchovou úpravou FeZn/lak, kladených vertikálně na rošt vodorovných paždíků z FeZn profilů. Výška parapetu, tj. úroveň spodního ukončení pláště je na kótě ±0,000, resp. +0,150 m.

Obvodový plášť pro objekt C a D je řešen stejně, z trapézových plechů 40/183/0,63 s oboustrannou povrchovou úpravou FeZn lak, kladených vertikálně na rošt vodorovných paždíků z FeZn profilů. Výška parapetu, tj. úroveň spodního ukončení pláště je na kótě +0,200 m. Obvodový plášť zázemí je navržen ze sendvičových panelů s jádrem PUR (RUUKKI SPB PU 1000 tl. 80 mm), kladených horizontálně na nosnou ocelovou konstrukci a na pomocné OK v místech výplní otvorů. Výška parapetu, tj. úroveň spodního ukončení pláště je na kótě –0,150 m. Stěna oddělující prostor haly od zázemí je navržena ze sendvičových panelů s výplní minerální plstí, kladených horizontálně, stejně jako opláštění zázemí.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
Střešní plášť všech objektů je z trapézových plechů TR 40/183/075 s oboustrannou povrchovou úpravou FeZn/lak, kladených na rošt vaznic z FeZn profi lů. Pod střechou objektu B2 je proveden podhled, připevněný k vaznicím. Zastřešení dvora je řešeno jako prodloužení střechy objetu B2 a přístřešky objektů B1 a B3. Prosvětlení je z tvarovek z polyesterového sklolaminátu stejných profilů jako střešní plechy dle dispozice.

U objektu B1 je provedena stříška ze stejných profilů. Odvodnění je svedeno do podokapních žlabů a svodů (v části dvora do mezistřešních žlabů). V současné době se na staveništi dokončuje opláštění a montáž stavebních výplní. „Prakticky je hotova hrubá stavba, provoz by měl být zahájen na jaře příštího roku,“ dodává Jan Jaroš.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název akce: Koscom Ranch Obořiště
Investor: KOSCOM CUTTING HORSE RANCH s. r. o.
Generální projektant OK a opláštění: SteelPro 4 s. r. o.
Dodavatel OK a opláštění: Ruukki CZ s. r. o.
Spodní stavba: Metrostav, a. s.

CUTTING se řadí do tzv. pracovních disciplín. Kůň musí předvést jak je schopen samostatně pracovat s dobytkem, respektive s teletem. Úkolem jezdce je ukázat koni jedno tele ze stáda a kůň by měl být schopen tele ze stáda vyvést, aniž by ostatní dobytek ze stáda vyplašil a udržet tele oddělené od stáda. Tito koně se také označovali jako „odřezávači“. Jedná se o samostatnou práci koně. Kůň má za úkol předvést, jaký cit má pro krávu a jak dokáže předvídat pohyby telete a správně na ně reagovat. Ke zvládnutí velkého stáda telat bylo zapotřebí rychlých a obratných koní. Cutting spolu s reiningem je dnes považován za jednu z těch nejtěžších disciplin westernového ježdění.

The new riding grounds near Obořiště
Near the village of Obořiště (district of Příbram), there will be a riding grounds Koscom Ranch. The fans of so-called cutting shall obtain a very lucrative place for their hobby. The article describes construction solution of all buildings of the facility, the way of their roofing and sheathing.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Celkový pohled na areálPohled na vnitřní konstrukci jízdárnyProstorový 3D model zpracovaný v Tekla Structures Steel DetailingModel tribunyKonstrukce střechy ve tvaru jehlanu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (269x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Poznámky k vývoji technických norem ocelových konstrukcí v období uplynulých padesáti let (53x)
Úctyhodné padesáté výročí tradičních konferencí ocelových konstrukcí v Hustopečích mi dává možnost v tomto příspěvku str...
Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí (50x)
Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelová...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice