KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Novostavba plnicí a skladové haly, haly přetlačných tanků a filtrace a potrubního mostu v Plzni

Novostavba plnicí a skladové haly, haly přetlačných tanků a filtrace a potrubního mostu v Plzni

Publikováno: 8.6.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:45
Rubrika: Zajímavosti

Výstavba objektů pro filtraci a distribuci piva byl rozsáhlý investiční projekt v areálu pivovaru. Realizace jednotlivých objektů, jejich propojení potrubním můstkem a zejména osazování určených prostorů technologickými linkami a zařízeními vyžadovalo věcnou a časovou koordinaci s připravovaným přemístěním výrobních činností z objektů a prostor, které mají být v celkovém generelu pivovaru nahrazeny či zrušeny, do prostor v novostavbách, a to za předpokladu zachování současné produkce. Hlavními východisky návrhu byl jasně definovatelný základní objem objektů s maximálním využitím výšek ve skladových částech, dále vložené administrativní patro a vložený potrubní můstek s technologickými rozvody u stáčecí a skladové haly, resp. haly filtrace a přetlačných tanků.

Umístění objektů bylo dáno především prostorovými možnostmi centrální zóny areálu. Velikost budov a umístění modulového systému bylo podřízeno stávajícím zachovávaným konstrukcím či objektům, které jsou z hlediska využitelnosti staveb považovány za nehnutelné. Významným aspektem celkového řešení byl návrh vnitroareálové dopravy, navržené na základě požadavku investora v přímé vazbě na generel areálu Prazdroje. Cílem tohoto řešení byla snadná obslužnost nejen budovaných objektů, ale posléze i celého areálu tak, aby navrhovaná výstavba neměla negativní dopady na organizaci výroby a zároveň aby neblokovala svým řešením případný rozvoj areálu v budoucnosti.

Novostavba plnicí a skladové haly, haly přetlačných tanků a filtrace a potrubního mostu v Plzni
Pohled do plnicí haly

PLNICÍ A SKLADOVÁ HALA
Objekt stáčírny a skladu je zčásti dvoupodlažní, v ostatních částech je jednopodlažní se světlou výškou pod střešní konstrukcí. 1. patro je z konstrukčního hlediska vloženo do hlavní konstrukce a jako samostatná konstrukční i požární sekce je od ostatních konstrukcí haly zcela odděleno.
Plnicí halu lze z provozního hlediska rozdělit na 4 části. Část administrativní, část plnicích linek, část skladovou a část technických prostorů. Dispoziční řešení je založeno na principu společné vstupní haly, umožňující kontrolu pohybu zaměstnanců výroby i administrativních pracovníků a návštěv. Tato hala je nástupem do haly plnicích linek a navazujících prostor, dosažitelných pomocí pěšího koridoru podél plnicích linek. Technické prostory jsou přístupny zvenku. V rámci prvního patra jsou v návaznosti na hlavní schodiště vybudovány administrativní plochy, sociální vybavení se šatnami, sprchami, denní místností a laboratořemi. Objekt nemá suterénní podlaží, infrastruktura je řešena v rámci technických místností. Pod objektem probíhá kolektor, do nějž byly přeloženy stávající inženýrské sítě.
Jednoduchý objem objektu, odlehčený stříbrným odstínem plechového obvodového pláště s vyloženým trojúhelníkovým průřezem atiky, je osazen po celém obvodu stavby do volného prostoru v centrální zóně areálu. Vstupní hala otevřená přes obě podlaží do administrativní části se zavěšenou prosklenou jednací místností se otevírá prosklenou stěnou do plnicí haly. Administrativní část se navenek projevuje plnohodnotnými pásovými okny na fasádě. Hliníková pásová okna v tmavším stříbrném odstínu korespondují s modulací obvodového pláště kladeného v horizontálním směru.
Plnicí a skladová hala je navržena jako montovaný, ocelový skelet s nosnými vazníky v příčném směru a podélnými ztužidly. Založena je na vrtaných pilotách. Podlahu tvoří drátkobetonová deska. Svislými nosnými prvky jsou ocelové příhradové nebo kruhové sloupy. Nosnými prvky stropů, mezistropů a střechy jsou ocelové vazníky. Obvodový plášť je montovaný ze sendvičových panelů Kingspan. Do výše 1,5 m jsou osazeny železobetonové soklové panely. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem s parozábranou a tepelnou izolací z min. vlny a hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů. Vnitřní členění dispozic je řešeno zděnými výplňovými konstrukcemi, místně potom prosklenými stěnami. Hala plnicích linek je od ostatních prostorů a skladů oddělena stěnou z vnitřních sendvičových panelů. V celé hale a části potrubního můstku, který je do ní vložen, jsou instalovány sprinklery.

Novostavba plnicí a skladové haly, haly přetlačných tanků a filtrace a potrubního mostu v Plzni
Plnicí a skladová hala je navržena jako montovaný, celoocelový skelet s nosnými
vazníky v příčném směru a podélnými ztužidly.

HALA PŘETLAČNÝCH TANKŮ A FILTRACE
Objekt je jednopodlažní s proměnnou konstrukční výškou. Objekt nemá suterénní podlaží. Jednoduchý objem objektu je řešen stejnými výrazovými prostředky jako objekt haly stáčírny a je pojednán stříbrným odstínem plechového obvodového pláště s rovným průběhem atiky. Hliníková pásová okna v tmavším šedém odstínu korespondují s modulací obvodového pláště kladeného v horizontálním směru. Obvodový betonový sokl u objektu je vysoký 2,00 m a zabraňuje nechtěnému porušení pláště těžkými nákladními vozidly.
Objekt filtrace lze z provozního hlediska rozdělit na dvě části. Část filtrace a část skladových prostorů. Dispoziční řešení je podřízeno potřebám technologických zařízení. Z centrální haly je přes koridor přístup do chlazeného skladu pivních tanků. Dále jsou z ní přímo přístupné místnosti skladu chemických látek a místnost membránové filtrace.
Hala filtrace a přetlačných tanků je navržena srovnatelně s plnicí a skladovou halou jako montovaný ocelový skelet s vazníky. Založen je shodně na vrtaných pilotách. Svislými nosnými prvky jsou ocelové sloupy. Nosnými prvky stropů, mezistropů a střechy jsou ocelové vazníky. Stropní konstrukce vestavků jsou železobetonové z ocelového trapézového plechu s betonovou vrstvou. Obvodový plášť je montovaný ze sendvičových panelů. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem s parozábranou, tepelnou izolací z min. vlny a hydroizolačním souvrstvím kladeným na ocelové vaznice. Vnitřní členění dispozic je řešeno zděnými výplňovými konstrukcemi.

Novostavba plnicí a skladové haly, haly přetlačných tanků a filtrace a potrubního mostu v Plzni
Skladová hala

POTRUBNÍ MŮSTEK
Objekt je tvořen tubusem v příhradové konstrukci, který je opatřen pochozí podlahovou konstrukcí a zastřešením. Podlaha je tvořena sendvičovými panely a protiskluzným plechem, stejně tak střešní plášť s hydroizolačním souvrstvím a parozábranou. Obvodový plášť tvoří makrolonové průsvitné desky zevnitř nasvícené světelnými zdroji. Potrubní můstek je kluzně uložen na ocelových sloupech a je dělen na dilatační celky. Sloupy jsou založeny na vrtaných pilotách v rastru 30 m. Uvnitř můstku vedou technologická potrubí pivovaru, potrubí z objektu přetlačných tanků do plnicí a skladové haly, rozvod páry, atd.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Stavba Flavour Stability, Novostavba haly filtrace a stáčení piva, Plzeň
Investor Plzeňský Prazdroj
Autor Aukett
Dodavatel Metrostav

Tento článek si můžete přečíst v čb. příloze časopisu Konstrukce 6/2007.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (68x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice