KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nová technická řešení zvedacích technologií v opravárenských dílnách

Nová technická řešení zvedacích technologií v opravárenských dílnách

Publikováno: 7.11.2015
Rubrika: Zajímavosti

Nová technická řešení jsou nedílnou součástí každé oblasti činnosti člověka. Nejinak je to také v oblasti základního vybavení opravárenských dílen pro nákladní vozidla, autobusy a trolejbusy – u zvedáků. I zde vývojáři přední světové firmy vyrábějící elektrohydraulické zvedáky vozidel – holandské firmy Stertil KONI – vyvinuli zvedáky zcela nové koncepce, které nejen usnadňují práci mechaniků, ale také mají nižší nároky na montáž a výrazně nižší požadavky na stavební připravenost pracoviště, což ve svém důsledku přináší snížení stavebních nákladů. První nové řešení – nůžkový systém pro podpodlahové zvedáky aplikovali u zvedáku ECO‑LIFT.

Dosud byly všechny podpodlahové zvedáky klasického pístového provedení, jež vyžaduje vyhloubit jámu až 3 m hlubokou (při použití klasického pístu) nebo jámu cca 1,8 m hlubokou (při použití teleskopického pístu). Do této jámy je pak nutno poměrně složitě usadit znivelovanou kazetu nebo složitý rám. Jak kazetu, tak rám je nutno pomocí armovacích prutů propojit s armováním v betonu a následně kazetu obetonovat popřípadě zhotovit hluboké bednění a prostor pro zvedák zhotovit z betonu. Podpodlahový nůžkový zvedák ECO‑LIFT vyžaduje jámu hlubokou jen 0,86 m, která je pouze po obvodě opatřena ocelovým profilem tvaru L. Hlavním nosným prvkem celého zvedáku je dno, stěny jámy se využívají jen pro stranovou stabilizaci vložených kazet. Toto řešení je velmi výhodné i pro místa se skalnatým podložím, vysokou spodní vodou, kde osazení klasickými pístovými zvedáky by bylo nemožné nebo velmi nákladné. Ve většině případů mělká jáma umožňuje i gravitační odtok vody, což přináší opět finanční úspory.

Citované výhody řešení ECO‑LIFT jsou patrné z následujícího porovnání:

KLASICKÉ PÍSTOVÉ PROVEDENÍ

NŮŽKOVÉ PROVEDENÍ Stertil KONI ECO‑LIFT

Stavební náklady:
 • hloubka jámy až 3 m při klasickém pístu,
 • hloubka jámy až 1,8 m při teleskopickém pístu,
 • do jámy nutno zabetonovat znivelovanou kazetu nebo složitý rám spojený s armovacími pruty a kari‑sítěmi, složité bednění a svařování,
 • do jámy nutno zavést ke každému pístu 400 V pro pohon čerpadel.
 • hloubka jámy pouze 0,86 m,
 • žádné ocelové díly ve stěnách jámy, žádné celové závěsy či rozsáhlé betonářské výztuhy,
 • žádné elektrické napětí v jámě (veškeré pohyby jak zdvih, tak posuv jsou uskutečněny hydraulicky tlakovým olejem vedeným z centrálního boxu.

Pro usnadnění práce projektantů firma Stertil KONI vypracovává potencionálním zákazníkům nákres rozmístění jednotlivých zvedacích nůžek v podlaze zpracovaný tak, aby zvedák umožnil zvedání každého vozidla celého vozového parku zákazníka. Respektuje při tom jak rozvory náprav vozidel, tak směr najíždění na zvedák. Projektantům se tak velmi usnadní práce – konkrétní podklady pro zabudování zvedáku dostávají přímo od jeho výrobce.

K výhodám snadnější montáže a úsporám stavebních nákladů nutno ještě přiřadit také významné výhody pro uživatele:

 • zvedací mechanizmus je snadno přístupný – vyjíždí z jámy ven,
 • zvedací mechanizmus lze snadno vyjmout pomocí vysokozdvižného vozíku,
 • hydraulické čerpadlo s nádrží je umístěno mimo jámu zvedáku v ovládacím boxu, který stojí vedle zvedáku = snadný přístup ke všem komponentům, snadná údržba a případné opravy,
 • celkový obsah oleje je 40 litrů (znamená to mnohem nižší náklady na výměnu oleje – jen cca 11 % oproti pístovým zvedákům),
 • snadné čistění jámy,
 • snadné přemístění zvedáku,
 • nebezpečí jednostranného přetěžování zvedáku je vzhledem k jeho konstrukci vyloučeno,
 • snadné a velmi bezpečné je i nouzové spouštění zvednutého vozidla v případě výpadku el. proudu – ovládací ventily jsou umístěny mimo jámu.

ŘEŠENÍ PLOŠINOVÉHO ZVEDÁKU STERTIL KONI SKY‑LIFT
Druhé převratné řešení je aplikováno u plošinového zvedáku Stertil KONI SKY‑LIFT. Jedná se o nový patentovaný polonůžkový systém zvedání plošin, který v sobě spojuje výhody čtyřsloupových zvedáků a nůžkových zvedáků a zároveň eliminuje jejich nevýhody. Stojiny, u kterých je aplikován tento nový systém, jsou umístěny až na koncích plošin. K podlaze jsou připevněny pomocí ocelových desek o rozměrech 0,5 m × 0,73 m. Jinak celá podlaha zůstává volná na rozdíl od klasických nůžkových zvedáků, u kterých jsou na podlaze umístěny dlouhé rámy, ve kterých se pohybuje nůžkový mechanizmus. Pro upevnění stojin zvedáku SKY‑LIFT stačí v patřičných místech vybetonovat patky o rozměrech 1,6 m × 1,6 m × 0,25 m. Zvedák lze umístit na podlahu a také do podlahy, kdy jeho složená výška vyžaduje pouhých 0,4 m stavební výšky. Jak je patrno z výše uvedeného – stavební příprava je i v tomto případě méně náročná než u klasických nůžkových zvedáků.

Navíc je tento typ zvedáku výhodná ekonomická alternativa budování montážního kanálu, která přináší i pro mechaniky příjemnější a pohodlnější pracovní prostředí. Velmi vhodné je rovněž použití tohoto typu zvedáku v pozinkovaném provedení v myčkách vozidel. Na podlaze se nenachází žádný posuvný či otočný mechanizmus zvedáku, do kterého by padalo smývané bláto či jiné nečistoty. Konstrukce tak zaručuje vysokou spolehlivost a životnost zvedáku v těžkém prostředí myčky.

Pro uživatele pak ještě navíc přináší nové řešení SKY‑LIFT tyto výhody:

 • Systém umožňuje zvedat vozidla s velkým podélným i stranovým rozdílem v hmotnosti (důležité zejména u busů a speciálních vozidel např. požárních).
 • Volný přístup k ošetřovanému vozidlu ze všech stran.
 • SKY‑LIFT – na podlaze pouze patky pro kloub, který je min. cca 15 cm nad úrovní podlahy a není (na rozdíl od klasického nůžkového systému) tak bezprostředně vystaven odstřikávající vodě a nečistotám – nevyžaduje častou údržbu, je spolehlivý a vykazuje dlouhou životnost.
 • Konstrukce zvedáků SKY‑LIFT je lehčí oproti klasickým nůžkovým zvedákům, ale zároveň odolnější na ohyb i krut.
 • Pohyb zvedáku SKY‑LIFT je oproti klasickým nůžkovým naprosto plynulý jak při pohybu směrem nahoru, tak při pohybu směrem dolů.
 • Výšková pozice jednotlivých konců plošin zvedáku SKY‑LIFT je řízena elektronicky pomocí inklinoměrů umístěných ve stojinách zvedáku. U nůžkových zvedáků se řeší vyrovnávání výšek pomocí infra‑čidel, které „na sebe musí vidět“. Tento systém však není zdaleka tak přesný a citlivý jako inklinoměry, což má za následek nerovnoměrný zdvih a časté zastavování zvedáku z důvodu nepřípustnýchých rozdílů výšek.
 • Bezpečnostní západkový systém je účinný již od podlahy, což znamená velmi široký rozsah výšek, při kterých je možno zvedák SKY‑LIFT použít. U nůžkových bývá tento mechanizmus účinný až od cca 1 metru.
 • Možnost volby rychlosti spouštění – patentováno firmou Stertil KONI.

Obdobné kinematické schéma jako Stertil KONI u výše představeného SKY‑LIFTu (zvedácí stojiny umístěné na koncích plošin) využívá i italská firma OMER ve svých plošinových zvedácích obchodního označení KAR.

Pro synchronizaci pohybu stojin však využívá patentovaný hydraulický rozvaděč, který do každého pracovního válce dodává přesně stejné množství oleje. Je tak zabezpečen naprosto stejný a plynulý pohyb plošin zvedáku. Výhody jak pro investory, tak pro samotné uživatele jsou pak prakticky stejné jako u zvedáku SKY‑LIFT.

Představené zvedáky jsou výsledkem dlouhodobého sledování potřeb uživatelů výrobci zvedáků. Představují nové prvky v oblasti vybavení dílen pro opravy nákladních vozidel a autobusů a trolejbusů. Přináší jak úsporu stavebních nákladů (menší náklady na stavební materiál, úspora času, snazší zhotovení základů pro zvedáky), tak lepší pracovní prostředí pro mechaniky a lepší přístup k opravovaným vozidlům a v konečném důsledku tak výrazné finanční úspory.

New Technical Solutions of Lifting Technologies in Repair Depots
New technical solutions are an integral part of every field of human activities. The same situation is with hoists in basic equipment maintenance depots for trucks, buses and trolley buses. Also here, the developers of the world’s leading companies producing electro‑hydraulic vehicle hoists – Dutch companies Stertil Koni – developed hoists of an entirely new concept that not only facilitate the work of the mechanics, but also have lower requirements for an installation and significantly lower demands on the construction site readiness, which in turn reduces the construction costs.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
ECO‑LIFT 90 – nosnost 40,5 tunECO‑LIFT 90 – nosnost 40,5 tunECO‑LIFT 90 – nosnost 40,5 tunSKY‑LIFT – nosnost 25 tunSKY‑LIFT v myčceOMER KAR 250 – nosnost 25 tunOMER KAR 350 – nosnost 35 tun

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (67x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice