KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nová kovárna POLDI Hütte s. r. o. v Kladně

Nová kovárna POLDI Hütte s. r. o. v Kladně

Publikováno: 11.2.2010, Aktualizováno: 12.2.2010 00:12
Rubrika: Zajímavosti

Za účasti majitelů a obchodních partnerů společnosti POLDI Hütte s. r. o. a dodavatelů podílejících se na výstavbě nové kovárny proběhlo na začátku října 2009 slavnostní otevření nových provozů společnosti POLDI Hütte s. r. o. Majitel POLDI Hütte firma SCHOLZ Edelstahl GmbH, potažmo koncern SCHOLZ AG, se rozhodl postavit novou kovárnu v celkové investiční hodnotě zhruba tři čtvrtě miliardy korun na základě detailní analýzy trhu kovaných produktů, která prokázala největší potenciál v poptávce po výkovcích větších rozměrů. Výrobky firmy POLDI Hütte s. r. o. se uplatňují v náročných průmyslových oborech, zejména v energetice při výstavbě elektráren, v těžkém strojírenství, v automobilovém a v leteckém průmyslu.

Nová kovárna POLDI Hütte s. r. o. v Kladně

Nová kovárna byla postavena v areálu firmy na místě starých budov válcoven a kotelny, které byly odstraněny. Nový provoz je schopen ukovat ingoty o hmotnosti až 60 t a průměr výkovku může dosáhnout hodnoty až 1 m. Hlavním technologickým zařízením nové kovárny je lis, který disponuje kovací silou 4.000 t a je doplněn dvěma manipulátory. Dále jsou v novém provozu kovárny instalovány čtyři ohřívací pece, dvě žíhací pece, oboustranná pila a tři šestimetrové a jeden dvanáctimetrový soustruh.

Kovárna je rozdělena na dvě hlavní části. První část hala lisovna o půdorysném rozměru 63 × 100 m a druhá část hala dokončující výroby o půdorysném rozměru 30 × 166 m. Ocelová konstrukce haly lisovna je staticky nezávislá na ocelové konstrukci haly dokončující výroby.

HALA LISOVNA
Nosná OK lisovny je navržena jako dvoulodní hala se sedlovou střechou se sklonem 10 %, rozpětím 2 × 31,5 m, světlou výškou 16,5 m pod příhradový vazník a celkovou délkou 100 m. Konstrukce haly je navržena pro provoz dvou mostových jeřábů o nosnosti 70 t a dvou mostových jeřábů o nosnosti 35 t. Modulová vzdálenost příčných vazeb ocelové konstrukce je v krajních řadách 7,5 m, respektive 12,2 m, ve středové řadě 15 m, resp. 12,2 m.

Hlavní nosnou ocelovou konstrukci dvoulodní haly v běžném poli tvoří příčné vazby s vetknutými sloupy a kloubově uložené střešní vazníky na zhlaví sloupů, resp. na horním pasu příhradového průvlaku mezi středovými sloupy. Štítové příčné vazby jsou navrženy s vetknutými krajními, středovými a štítovými sloupy, které jsou vloženy pod štítové trámy.

Krajní a středové sloupy jsou navrženy do úrovně spodního pasu jeřábové dráhy jako příhradové. Příhradové sloupy jsou navrženy z válcovaného HEA-profilu a výplet je navržen z uzavřených čtvercových profilů, nad konzolou jeřábové dráhy je sloup navržen již jako jednodříkový z HEA-profilu. Štítové sloupy jsou navrženy z válcovaného IPE-profilu. Jeřábové dráhy pro rozpětí 7,5 m, 12,2 m i 15 m jsou navržené ze svařovaného I-profilu s vyztuženou horní pásnicí. Horní i spodní pasy příhradových vazníků a průvlaků jsou provedeny z HEA- profilu a výplet je navržen z uzavřených čtvercových profilů.

Obě lodě haly lisovny jsou po celé délce osazeny lucernovými světlíky o šířce 4,3 m a výšce 2,3 m. Prosvětlení objektu lisovny bude zajištěno lucernovými světlíky se zasklením v kombinaci pevného zasklení a elektricky ovládaných větracích oken a v podélných stěnách a v jedné čelní stěně objektu je pro zasklení rovněž využito pevného prosklení v systému beztmelého zasklení pomocí svislých ocelových příčlí, kružnic, krytek a pryžového těsnění. Jako prosvětlovací materiál je využito dvojskla o tl. 22 mm.

HALA DOKONČUJÍCÍ VÝROBY
Nosná OK haly dokončující výroby je navržena jako jednolodní hala se sedlovou střechou se sklonem střechy 10 %, rozpětím 30 m,  světlou výškou 11,0 m pod příhradový vazník a celkovou délkou 166 m. Ocelová konstrukce haly dokončující výroby je navržena pro provoz tří mostových jeřábů o nosnosti 30 t. Modulová vzdálenost příčných vazeb ocelové konstrukce je 12,2 m, respektive 10,5 m a 9,3 m. Hlavní nosnou ocelovou konstrukci jednolodní haly v běžném poli tvoří příčné vazby s vetknutými sloupy a kloubově uložené střešní vazníky na zhlaví sloupů. Štítové příčné vazby jsou navrženy s vetknutými krajními a štítovými sloupy, které jsou vloženy pod štítové trámy.

Krajní sloupy jsou navrženy do úrovně spodního pasu jeřábové dráhy jako příhradové. Příhradové sloupy jsou navrženy z válcovaného HEA-profilu a výplet je navržen z uzavřených čtvercových profilů, nad konzolou jeřábové dráhy je sloup navržen již jako jednodříkový z HEA-profilu. Štítové sloupy jsou navrženy z válcovaného IPEprofilu. Jeřábové dráhy pro rozpětí 9,3 m, 10,5 m i 12,2 m jsou navržené ze svařovaného I-profi lu s vyztuženou horní pásnicí. Horní i spodní pasy příhradových vazníků jsou provedeny z HEA-profilu a výplet je navržen z uzavřených čtvercových profilů. Prosvětlení haly dokončující výroby je zajištěno v podélných stěnách a v jedné čelní štěně průběžnými pásy pevných plastových oken.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Nosnou konstrukci střechy haly lisovny i dokončující výroby tvoří systém ZED vaznic. Vaznice jsou řešeny jako spojité nosníky s použitím objímek šachovnicově rozmístěných v půdorysu střechy. Nosnou konstrukci stěn tvoří systém vodorovných paždíků z C-profilů. Paždíky jsou řešeny jako spojité nosníky s použitím objímek. Celková stabilita objektů haly lisovny i dokončující výroby je zajištěna v příčném směru tuhostí jednotlivých příčných vazeb a podélným střešním okapovým ztužením. V podélném směru příčným střešním ztužením a stěnovým ztužením. Stěnová ztužení jsou navržena jako dvoupatrová. Horní patro je řešeno jako příhradové polopříčkové, spodní patro jako příhradové portálové dvouřadé do úrovně konzol jeřábových drah, spodní část ztužidel jsou navržena zároveň i jako ztužidla brzdná.

Hlavní nosná ocelová konstrukce haly lisovny i dokončující výroby je navržena z materiálu S355 a S235, paždíky a vaznice jsou navrženy z materiálu S390GD. Montážní spoje hlavních prvků ocelové konstrukce jsou navrženy šroubované. Portálové stěny ztužení haly lisovny i dokončující výroby jsou navrženy z uzavřených trubkových čtvercových profi lů a L-profilů. Střešní  ztužení je rovněž navrženo z uzavřených trubkových čtvercových profilů. Nosná OK haly lisovny i dokončující výroby splňuje požadovanou požární odolnost R15, která byla doložena přepočtem statického výpočtu ocelové konstrukce.

OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTŮ
Opláštění střechy a stěn ocelové konstrukce haly lisovny i dokončující výroby je navrženo izolačními sendvičovými panely s kovovým pláštěm s jádrem z nehořlavé lamelové minerální vlny tl. 60 mm. Uchycení panelů k ocelové konstrukci střechy a stěn je provedeno pomocí nerezových závitotvorných šroubů. Barevné provedení stěnových i střešních panelů je v odstínu RAL 9002. Lemovací plechy jsou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm v odstínu RAL 9002. Odvodnění střešního pláště je provedeno podokapními žlaby a svody z lakovaného pozinkovaného plechu a mezistřešním žlabem ze sendvičových panelů, který je vylepen hydroizolační fólií.

PODPŮRNÉ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGIE
Součástí dodávky ocelové konstrukce haly lisovny a dokončující výroby byly energomosty pro rozvod provozních médií po celém půdoryse nového provozu kovárny. Energomosty byly navrženy jako příhradové nosníky na modulovou vzdálenost příčných vazeb nosné OK s konzolkami pro uchycení provozních médií v místech svislic. Součástí dodávky ocelové konstrukce byly i podpůrné konstrukce pro komíny od žíhacích a ohřívacích pecí. Podpůrné konstrukce pro komíny byly navrženy jako prostorové příhradové nosníky rovněž na modulovou vzdálenost příčných vazeb nosné OK.

V některých případech byly rovinné příhradové konstrukce energomostů začleněny do podpůrné prostorové příhradové konstrukce komínů. Poslední částí dodávky OK byla venkovní podpůrná konstrukce pro chladící věž, skládající se s příhradového sloupu a příhradového vodorovného nosníku pro uložení dna chladící věže. Na jedné straně byl vodorovný nosník uložen na zhlaví venkovního příhradové sloupu, a na druhé straně opřen do štítového středového sloupu haly lisovny.

Na závěr si dovoluji konstatovat, že projektové i konstrukční práce a výroba ocelové konstrukce probíhala bez větších obtíží a tím pádem byly zajištěny dodávky ocelové konstrukce na místo stavby v předem stanoveném termínu. Dále si dovoluji poděkovat jménem firmy WAREX spol. s r. o. za možnost podílet se na ojedinělém projektu provozu nové kovárny. Unikátnost nového provozu spočívá ve velikosti výkovku a rychlosti zpracování. Propracovaná logistika celého provozu umožňuje zkrácení výroby výkovku ze současných tří měsíců až na tři týdny.

Dodavatel technologie: STG Group SPA, Itálie
Dodavatel OK a opláštění: KLEINEIDAM, s. r. o., Javorník
Výrobce ocelové konstrukce: WAREX spol. s r. o., Praha
Statika ocelové konstrukce: Investing Morava, s. r. o., Ostrava

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Montáž ocelové konstrukce lisovny. (foto: WAREX spol. s r. o.)Montáž ocelové konstrukce lisovny. (foto: WAREX spol. s r. o.)Pohled na halu dokončující výroby. (foto: WAREX spol. s r. o.)3D model ocelové konstrukce (foto: WAREX spol. s r. o.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (241x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice