KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nová generace elektrických sálavých topidel nabízí progresivní řešení pro vytápění průmyslových prostor

Nová generace elektrických sálavých topidel nabízí progresivní řešení pro vytápění průmyslových prostor

Publikováno: 13.8.2013
Rubrika: Zajímavosti

Velké průmyslové prostory – haly, sklady, výrobní a manipulační prostory atd. musí kromě požadavků na účel jejich využití vyhovovat také pracovním požadavkům, tedy požadavkům na dostatečný komfort práce. Takovými požadavky rozumíme dostatečné osvětlení, přiměřenou hlučnost, prašnost a v neposlední řadě také požadavky na tepelnou pohodu.

Jako zásadní příspěvek k úvahám o pořízení typu vytápění vhodného jak z technického, tak zejména z ekonomického hlediska představí následující článek novou generaci elektrických sálavých topidel, které progresivním způsobem dostojí jak všem požadavkům norem ČSN, tak požadavkům kladeným na moderní a efektivní způsob vytápění průmyslových prostor.

VYTÁPĚNÍ A EKONOMIKA
Otázce vytápění průmyslových prostor je věnována zvýšená pozornost zejména i proto, že investiční náklady na efektivní, bezporuchové vytápění a jeho provoz jsou zpravidla velmi vysoké. Průmyslové prostory jsou obvykle finančně velmi náročné na vůbec samo zabudování kvalitního topného systému. Jaký typ vytápění zvolit, popřípadě jakým typem vytápění doplnit už stávající, například v pronajatých prostorách, se tak vedle otázky pracovní stává také otázkou ekonomickou.

Existuje způsob vytápění, který má nesporné výhody, a to nejen ekonomické, ale i provozní. Je jím nová generace elektrického vytápění elektrickými sálavými topidly, která se v poslední době dostává do popředí zájmu jak techniků, tak investorů. Pozor! Nejde o vytápění tzv. „přímotopy“, ale o elektrická sálavá topidla pracující na principu tepelných účinků infračerveného záření.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÝCH SÁLAVÝCH TOPIDEL NOVÉ GENERACE
V infrazářičích nové generace jsou používány výbojky HeLen s elektricky žhaveným wolframovým vláknem v trubici z křemenného skla. Vlákno je žhaveno na teplotu 2 600 °C, takže vyzařuje maximálně v blízké infračervené oblasti s vlnovou délkou okolo 1 000 nm (viditelné světlo je zhruba 400 až 800 nm). Ke zlepšení účinnosti zářičů jsou použity dvě speciální úpravy:

 • Vnitřek trubice z křemenného skla (pro maximální propustnost infračerveného záření) je pokryt speciální zlatou vrstvou, která pohlcuje značnou část z 5 % příkonu vyzařovaného jako viditelné světlo a mění je na další infračervené záření, čímž roste účinnost vyzařování v infračervené oblasti na 96 až 98 %.
 • Trubice je vyplněna plynným halogenem, který reaguje s wolframem, odpařovaným z povrchu vlákna, na halogenid wolframu, který se v těsné blízkosti povrchu vlákna vysokou teplotou rozkládá a způsobuje zpětnou depozici wolframu na vlákno. Tím je zabráněno jednak ztenčování wolframového vlákna jeho odpařováním, jednak snižování průhlednosti trubice usazováním wolframu na jejím vnitřním povrchu. Tak je dosahováno velmi dlouhé doby životnosti křemenných zářičů, až 7 000 hodin, a to bez znatelného snižování účinnosti zářiče s jeho stárnutím.

Relativně vysoká teplota wolframového vlákna, 2 600 °C, způsobuje, že se maximum záření soustřeďuje do úzké oblasti blízkého infračerveného záření 760 až 2 000 nm.

VÝHODY ELEKTRICKÝCH SÁLAVÝCH TOPIDEL OPROTI PŘÍMOTOPŮM
Ještě nedávno propagované a dnes stále méně využívané elektrické přímotopy jsou technicky provedeny tak, že elektricky žhaveným prvkem (zpravidla spirálou) nejprve ohřívají okolní vzduch. Teplý vzduch cirkulací v místnosti stoupá ke stropu… a u podlahy je chladno. V interiérech, nebo dokonce v průmyslových prostorách, je dosažení tepelné pohody při použití přímotopů proto poměrně velmi zdlouhavé. Pro průmyslové prostory s častou venkovní ventilací jsou elektrické přímotopy dokonce zcela nevhodné.

Naproti tomu právě v průmyslových prostorách a v interiérech je použití elektrických sálavých topidel výhodné. Elektrická sálavá topidla nejprve s okamžitým tepelným účinkem ohřívají objekty – stěny, osoby a předměty – na které dopadá jejich tepelné záření a teprve od nich se ohřívá vzduch.

Z toho vyplývající výhody:

 • okamžitý tepelný účinek elektrická sálavá topidla (princip radiace
  • šíření tepelné energie zářením-sáláním namísto konvekce
  • proudění tepla ohřevem okolního vzduchu v prostorách),
 • odpadají ztráty tepelné energie při vedení tepla.

Provozní výhody elektrických sálavých topidel:

 • jednoduchá instalace – do výkonu 3 kW je možné elektrický sálavý tepelný zdroj napájet z běžné zásuvky jednofázové elektrické instalace. Minimální výška, ve které je možné umístit tyto sálače, je v závislosti na výkonové variantě již od 1,8 m výšky;
 • nepotřebují přívod kyslíku – v jeho okolí nevznikají žádné spaliny, jsou tedy daleko šetrnější ke svému okolí než zářiče plynové;
 • okamžitý účinek a snadná regulace – doba náběhu na plný výkon i doba jejich doběhu při vypnutí se pohybuje maximálně v několika vteřinách; elektrické sálavé tepelné zdroje mohou bez potíží dosáhnout i maximální plošnou hustotu energie povolovanou hygienickými normami, to je 200 W/m2;
 • mobilnost – lze je snadno přemístit do jiné pozice, nebo odvézt do jiného objektu;
 • bezhlučnost, účinnost, možnost ohřevu technologických procesů,
 • zónové vytápění – protože elektrická sálavá topidla mohou tepelně působit pouze v daných sekcích (zónách), není nutné vytápět celý jinak nevyužívaný prostor;
 • ekonomické úspory – nejnovější druh elektrického sálavého vytápění je zaměřen na energetickou úspornost. Prakticky veškerá elektrická energie je přeměněna na využitelné teplo a nedochází ke ztrátám. Díky tomu lze v porovnání s jinými druhy vytápění dosáhnout až 80 % úspor.

Navíc pro instalaci elektrických sálavých topidel není zapotřebí projektová dokumentace, administrativní řízení a technologická instalace specializovanou firmou. Přitom tepelný účinek elektrických sálavých topidel je okamžitý.

ZÁVĚR
Použití elektrických sálavých topidel je ve srovnání v úvodu uvedenými typy vytápění optimální a zcela rovnocennou variantou. Navíc vyjmenované výhody, zejména jednoduchost a časové hledisko instalace, mobilita a operativnost… atd., se mohou uplatnit v dnešní době mnohem výrazněji – budovu (sklad, hangár, výrobnu apod.) lze provozovat v podstatě okamžitě k požadovanému účelu, i se zajištěním tepelné pohody.

Nová generace elektrických sálavých topidel zkrátka nabízí progresivní řešení.

Více informací na www.salava-topidla.cz

New Generation of Electric Radiant Heaters Offers a Progressive Solution for Industry Premises Heating
Except for demands on the purpose of their use, large industry premises – halls, storages, manufacturing and handling premises, etc. have to meet also working requirements, i.e. requirements ensuring sufficient comfort of work. Such requirements represent appropriate lighting, adequate noisiness, dustiness and last but not least heat conditions.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Použití elektrických sálavých topidel v průmyslových prostoráchArcelorMittal Ostrava – Válcovna

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (403x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (88x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice