KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nosné betonové konstrukce pohledem statika

Nosné betonové konstrukce pohledem statika

Publikováno: 27.7.2017
Rubrika: Zajímavosti

Nosná konstrukce obchodního centra Central Jablonec je navržena jako monolitický železobetonový skelet s částečně předpjatými stropními konstrukcemi na větší rozpětí. Základní modul uspořádání sloupů v obchodních jednotkách a v garážích je 8,1 × 8,1 m. V pasážích a navazujících prostorách si architektonické a dispoziční nároky na uvolnění dispozice vyžádaly rozpony stropních konstrukcí až 16,2 m a konzoly vyložené na 5,0 m.

Pro rozpon 8,1 × 8,1 m se velice dobře osvědčila hřibová stropní konstrukce se čtvercovými plochými hlavicemi. Tato konstrukce je při optimální volbě půdorysných rozměrů hlavic a poměru tlouštěk desky a hlavic velice tuhá a ekonomická. Umožňuje vedení instalací v obou směrech těsně pod deskou, ale i dodatečné provádění prostupů. Stropní desky byly navrženy tloušťky 0,2 až 0,28 m v závislosti na velikosti zatížení. Hlavice mají celkovou tloušťku 0,4 až 0,55 m.

Pro větší rozpony v pasážích a nad zásobovacím dvorem byly navrženy stropní konstrukce s částečně předpjatými průvlaky, které vynášejí spojité stropní desky. Na rozpony do 12 m byly navrženy ploché průvlaky s použitím čtyřlanového předpínacího injektovaného systému v plochém kanálku. Průvlaky mají stejnou výšku jako hlavice.

Na největší rozpony a pro přechodové konstrukce byly navrženy průvlaky výšky od 0,9 až do 1,5 m. Tyto jsou předepnuty pomocí vícelanového předpínacího systému.

Přechodové průvlaky, velice silně vyztužené, byly předpínány postupně v závislosti na nárůstu zatížení.

Pro optimální návrh konstrukcí jsme využili vlastní zkušenosti z realizací obchodních a sportovních center, jako například KOC Nový Smíchov, Haly Sazka, OC Chodov, Forum Liberec, Galerie Harfa Praha, Forum Nová Karolína Ostrava, Bory Mall Bratislava, Central Poprad, Central Kladno apod.

Navržená konstrukce elegantně splnila veškeré požadavky architektonické, dispoziční, ekonomické, estetické, technologické i statické. Opět se potvrdilo, že monolitická konstrukce je pro stavby tohoto rozsahu a složitosti nejlepším a nejrychlejším řešením. Zvolená technologie umožnila pružně reagovat na dispoziční změny vyvolané požadavky budoucích nájemců.

Bez využití dodatečného předpínání by nebylo možné splnit jak náročné dispoziční požadavky na velké rozpony, tak i požadavky na změny konstrukčního systému po výšce obchodního centra.

Load Bearing Concrete Structures from the Viewpoint of a Structural Engineer
The load bearing structure of the business centre is designed as a monolithic reinforced concrete skeleton with partially prestressed ceiling structures to reach a greater span. A basic module of column arrangement in the business units and garages is 8.1 x 8.1 m. The architectural and layout requirements for making the way for the layout in the passages and related premises were conditioned by spans of ceiling structures up to 16.2 m and consoles lifted to 5.0 m.


O SPOLEČNOSTI PPP
Původní česká společnost profilující se zejména v projektech pozemního stavitelství jako jsou bytové domy, rezidenční čtvrti, administrativní budovy, hotely, hypermarkety a obchodní centra, průmyslové areály, logistická centra, sportoviště a zimní stadiony.

V rámci společnosti pracuje špičkové středisko statiky železobetonových a předpínaných betonových konstrukcí, ve kterém pracují autoři konstrukcí oceněných Českou betonářskou společností.

Pracovníci střediska techniky budov, zejména pak vytápění jsou partnery společnostem EOP, Pražská teplárenská atd. při návrzích kotelen výměníkových stanic a teplofikací měst a průmyslových areálů.

HISTORIE
Společnost PPP navazuje na dlouholetou tradici projektového útvaru bývalého státního podniku Průmstav Pardubice a jeho pokračovatele Projektového podniku Pardubice, s. p., který se zaměřoval zejména na projekty průmyslového stavitelství. Od roku 1991 kdy společnost PPP vznikla, se stala jednou z nejvýznamnějších projekčních firem v České republice.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tvar stropu nad 1. NPDetail výztuže předpjatého plochého průvlaku

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (289x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (89x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice